Till innehållet

Rävlandaskolan blir F-9 skola

Nyhet publicerad: 03 jun 2024

Härryda kommun har som mål att skapa Sveriges bästa skola. För att kommunen ska närma sig målbilden genomförs förändringar inom vissa verksamheter. En del i detta är att Rävlandaskolans tidigare del (F-6) och senare del (7-9) nu slås ihop till en F-9 skola som kommer att ha cirka 320 elever och en ny ledning.

Bild på Rävlandaskolan

Satsningen genomförs i syfte att höja kunskapsresultaten och skapa bättre studiero för eleverna.

Enklare att följa elevernas utveckling

Sammanslagningen av skolorna gör att det blir enklare att följa elevernas utvecklingsresa från förskoleklass upp till och med årskurs 9. Det innebär att eleverna kommer att kunna erbjudas bättre möjligheter till utveckling utifrån sina egna förutsättningar. Förändringarna i ledningsstrukturen kommer inte att påverka eleverna på skolan i stort. Rävlandaskolan kommer fortsatt vara en trygg skola med kunnig och engagerad personal där alla känner alla. Som tidigare kommer fokus att vara en undervisning som inte begränsar eleverna i sina framtida val.

Ny organisation

I samband med att skolorna slås ihop så förändras ledningsorganisationen. Skolan kommer att få en rektor som har det övergripande ansvaret för hela enheten. För att rektorn ska kunna ha fokus på att utveckla och leda det pedagogiska arbetet på skolan så tillsätts två nya tjänster under rektorn, skolintendent och biträdande rektor som ska avlasta rektorn. Förändringen genomförs från och med läsåret 2024/25, en bidragande orsak till förändringen är även ett vikande elevantal.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkter



Ange din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt