Till innehållet

Pedagoger från Spanien besökte skolverksamheten i Härryda kommun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte akuellt längre.
Nyhet publicerad: 30 maj 2022

Under några dagar i maj besökte en grupp pedagoger från Spanien en förskola och två grundskolor i Härryda kommun. Syftet med besöket i de kommunala verksamheterna var bland annat att se hur förskolor och grundskolor i kommunen arbetar med STEM (Science, Technology, Enginering and Math).

Pedagogerna från Spanien tillsammans med Isabella Åkesson resurspedagog och Theresia Hansen lärare på Lunnaskolan

Pedagogerna från Spanien tillsammans med Isabella Åkesson resurspedagog och Theresia Hansen lärare på Lunnaskolan.

Besökarna från Spanien driver en förskola och en skola mitt i ett naturreservat i Sogovia, cirka 9 mil norr om Madrid.

Besök i verksamheter

Det tre dagar långa besöket inleddes med en dag på Krokens förskola i Mölnlycke. Där fick de spanska pedagogerna ta del av förskolans flexibla arbetssätt som utgår från barnen intressen. Under vistelsens andra dag stod ett besök på Fagerhultsskolan i Hindås på schemat. På Fagerhultsskolan arbetar de utifrån ett tvärvetenskapligt förhållningssätt och med ett naturvetenskapligt raster.

Besöket avslutades med en dag på Lunnaskolan i Landvetter där personalen bland annat arbetar med metoden PAX i undervisningen samt olika rastaktiviteter.

PAX för en utvecklande lärmiljö

PAX är en uppsättning verktyg som hjälper till att skapa klassrum som präglas av lugn, trygghet, glädje och studiero. Ordet pax är latin och betyder fred, positiv samvaro och samarbete.

– Att arbeta med PAX i skolan innebär att vi med olika verktyg försöker skapa en trygg, strukturerad och utvecklande klassrumsmiljö tillsammans, säger Theresia Hansen lärare på Lunnaskolan.

Några exempel på verktyg som används i undervisningen:

  • PAX vision: ordningsregler som man kommit överens om gemensamt i klassen. Av dessa skapas miniversioner vid varje lektionstillfälle genom att svara på frågan: Hur vill vi ha det när vi arbetar med det här?
  • PAX lyssna: med hjälp av ett munspel påkallar läraren elevernas uppmärksamhet. När läraren blåser i munspelet ska eleverna pausa det de gör, titta och lyssna på läraren.
  • PAX röster: tillsammans övas varierande röstlägen vid olika tillfällen.
  • PAX överraskningar: klassen firar med små överraskningar när de lyckas med PAX. Oftast är överraskningen någon form av rörelse som pågår mellan 30 sekunder och 2 minuter.

– PAX är alltså de förmågor och färdigheter vi vill ha mycket av i klassrummet, så som självreglering, röstlägen och samarbete. Med mycket positiv förstärkning från pedagogerna får eleverna öva olika färdigheter och förmågor varje skoldag, avslutar Theresia Hansen.

En av de spanska pedagogerna tillsammans med elever i klassrummet.

En av de spanska pedagogerna tillsammans med elever i klassrummet.

Rastaktiviteter på Lunnaskolan

På Lunnaskolan arbetar de även aktivt med olika rastaktiviteter som barnen kan vara med på dagligen.

– Vi har rastaktiviteter varje dag på morgonen. Vi är fem pedagoger som driver rastverksamheten på Lunnaskolan. Varje rast är två av oss ute och har olika aktiviteter med eleverna. Det är vi rastaktivitetspedagoger som leder aktiviteterna, men ofta vill även elever vara med och hjälpa till under rasten, säger Isabella Åkesson resurspedagog på Lunnaskolan.

Tanken med rastaktiviteterna är att du som elev ska kunna komma själv eller i grupp och delta. Det går att hoppa in eller ut ur aktiviteterna när som helst på rasten.

– Aktiviteterna planeras utifrån säsong, önskan från elever och det vi ser som kan locka dem som kanske inte kommer på vad de ska göra på rasten. Vi har en Instagramsida, Lunnaskolan, där vi lägger upp vad vi gör på rasterna, fortsätter Isabella Åkesson.

Inspirerande verksamhetsbesök

Det var första gången som de spanska pedagogerna var i Sverige och de var väldigt nöjda med besöket.

– Resan har varit helt fantastisk, bra organiserad och vi har blivit väl omhändertagna. Vi är väldigt tacksamma för att vi fick komma hit och se hur förskolor och skolor arbetar. Vi vill tacka alla som har varit involverade i vårt besök, säger Laura pedagog från Spanien.

Upplägget med att besöka verksamheter för olika åldersgrupper tycker pedagogerna har varit inspirerande och lärorikt.

– Vi upplever att miljön i förskolan och skolan är helt annorlunda här. Barnen är mer fria i Sverige och inte lika styrda som i Spanien, poängterar Laura.

Laura beskriver vidare att det även finns många andra skillnader mellan skolverksamheterna i Spanien och Sverige. Förutom andra slags läromedel så lyfter hon speciellt fram skolmiljön som annorlunda.

– Det är många skillnader mellan verksamheterna i våra länder. Lokaler, skolgårdar och matsalar är väldigt bra här. Skolgårdarna i Sverige är större och med många olika slags ytor. Skolorna är också utformade på ett annat sätt och det är även mycket renare i skolorna här. Fler skillnader är att i Spanien äter inte lärarna tillsammans med barnen och vi har inte sy- och träslöjd. Det är också mycket lugnare i klasserna här än i Spanien, fortsätter Laura.

Pedagogerna från Spanien hade inte stött på arbetsmetoden PAX innan och tyckte att det var en intressant arbetsmetod.

– Arbetssättet med PAX är spännande och inspirerande. Vi har fått många intryck under våra besök i verksamheterna. Vi får fundera vad vi kan ta med oss in i våra verksamheter, avslutar Laura.

I Härryda kommun är målsättningen att skapa Sveriges bästa skola.

Läs mer om satsningen

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt