Lyssna

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplan

Här hittar du Härryda kommuns upphandlingsplan. Planen är preliminär och uppdateras löpande men sträcker sig inte längre än två år framåt.

När upphandlingen är annonserad hittar du annonsen på www.upphandlingar.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandling i samverkan

Kommunen samverkar med andra upphandlande myndigheter och inköpscentraler. I det fall upphandlingen genomförs av samverkanspart kommer det att anges. I annat fall är det Härryda kommun som själva upphandlar.

Länkar till våra samverkanspartners:

Denna sida uppdateras en gång i månaden.

Administrativa tjänster

Inom kategorin administrativa tjänster ingår områdena:

 • Ekonomitjänster
 • Evenemangstjänster
 • Försäkringstjänster
 • HR-tjänster
 • Inhyrd personal
 • Juridiska tjänster
 • Konsulttjänster
 • Marknad/PR/Kommunikation
 • Resor och konferens
 • Tolktjänster
 • Övriga externa tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

HR-tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Företagshälsovård

Q2 2021

Oktober 2021

Externt psykologstöd vid rekrytering

Under utvärdering

April 2020

Inhyrd personal

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Bemanningstjänster (trafikingenjörer och kommunikatörer)

Mars 2020

Maj 2020

Bemanningstjänster inom socialtjänsten

Under utvärdering

Maj 2020

Lärartjänster

Under utvärdering

Juli 2020

Inhyrning av legitimerade sjuksköterskor

Handläggs av Göteborg stad

2020-10-01

Juridiska tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Juridiska tjänster

Handläggs av Göteborg stad

2020-11-01

Bygg, fastighet och entreprenader

Inom kategorin bygg, fastighet och entreprenad ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnader av byggnader, hus och anläggningar
 • Byggnadsunderhåll
 • Hantverkstjänster
 • Bygg- och järnhandelsvaror

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Ny-/till-/ombyggnad av byggnader, hus och anläggningar

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Mindre byggentreprenader inklusive bostadsanpassning

Q2 2020

Oktober 2020

Byggnadsunderhåll och hantverkstjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Elarbeten

Q2 2021

September 2021

Glasarbeten

Q3 2020

Januari 2021

Styr och regler

2020

2021

OVK-beskiktning

Juni 2020

November 2020

Telearbeten

Q3 2021

September 2021

Ventilationsarbeten

Q3 2021

Januari 2022

VVS-arbeten

Q3 2021

Januari 2022

Måleritjänster

Oktober 2020

Mars 2021

Drift- och värmeanläggningar

2021

2021

Fastighets- och verksamhetsanknutna varor och tjänster

Inom kategorin fastighets- och verksametsanknutna varor och tjänster ingår områdena:

 • Avtalstjänster
 • Elenergi
 • Tvätteritjänster
 • Lokalhyra
 • Möbler coh inredning
 • Säkerhet och bevakning
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Övrigt - fastighetsnära varor och tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Skyltar

Januari 2021

Juni 2021

Fönsterputsning

Q4 2020

Maj 2021

Nyckelfria lås

2021

2021

Skadedjursbekämpning

Handläggs av Göteborg stad

2021-01-01

Fordon, maskiner och transport

Inom kategorin fordon, maskiner och transport ingår områdena:

 • Arbetsmaskiner, stora och små
 • Drivmedel
 • Fordon
 • Transport
 • Verkstad, reserv- och underhållsdelar inom kategorin
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Transport

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Bussresor

Mars 2020

Juni 2020

Transporttjänster

Q3 2021

Augusti 2021

Övrigt inom fordon, maskiner och transport

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Hyra av lastbil med kran och lastväxlare

April 2020

September 2020

Förbrukningsvaror

Inom kategorin förbrukningsvaror ingår områdena:

 • Arbetskläder och skyddsutrustning
 • Husgeråd
 • Hygien och städ
 • Läromedel, litteratur och media
 • Kontors- och skolmaterial
 • Profilprodukter
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Läromedel, litteratur och media

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Litteratur och media

Handläggs av Göteborg stad

2020-09-01

Prenumerationstjänster

Handläggs av SKI

Q2 2020

Kontors- och skolmaterial

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Trä- och metallslöjdsmaterial

Handläggs av Göteborg stad

2020-10-01

Textilslöjdsmaterial

Handläggs av Göteborg stad

2020-10-01

Kontors- och skolmaterial

Handläggs av Göteborg stad

2021-03-01

Övrigt - förbrukningsmaterial

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Terminalglasögon/skyddsglasögon för medarebetera samt glasögon för klienter

Handläggs av Göteborg stad

2021-11-01

Gaser (Industri-, Special-, Livsmedelsgaser etc.)

Handläggs av Göteborg stad

2021-02-01

IT och telekommunikation

Inom kategorin IT och telekommunikation ingår områdena:

 • Hårdvara
 • Konsulter
 • Programvara och licenser
 • Telekommunikation
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Hårdvara

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Arbetsplatser och elevdatorer

Handläggs av SKI

2020-02-02

Programvara och licenser

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Skoladministrativt system

Sista dag för anbud passerat

September 2020

Lärplattform

2021

2021

Juridiska databastjänster

Handläggs av Göteborg stad

2021-02-01

Telekommunikation

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Övrigt - IT

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Datautbildningar

Handläggs av Göteborg stad

2021-03-01

Livsmedel och måltider

I kategorin livsmedel och måltider ingår områdena:

 • Alkohol och bryggerivaror
 • Bröd, bageri och konditori
 • Fisk och skaldjur
 • Frukt och grönt
 • Grossist
 • Kaffe och te
 • Kött och chark
 • Mejerivaror, matfett och ägg
 • Nutrition
 • Restaurang och catering
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Alkohol och bryggerivaror

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Bryggerivaror

Handläggs av Göteborg stad

2020-10-01

Bröd, bageri och konditori

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Matbröd och kaffebröd

Handläggs av Göteborg stad

2020-10-01

Kaffe och te

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Kaffe och te

Handläggs av Göteborg stad

2020-10-01

Kött och chark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Kött och chark

Handläggs av Göteborg stad

2020-10-01

Övrigt - livsmedel och måltider

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Inköp och distribution av dagligvaror för personer som beviljats bistånd

Januari 2021

Juni 2021

Livsmedel och hushållsartiklar i konsumentförpackning

Mars 2020

Juni 2020

Tekniska anläggningar

Inom kategorin tekniska anläggningar ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnader av tekniska anläggningar
 • Underhåll av tekniska anläggningar
 • Skötsel av tekniska anläggningar
 • Material till tekniska anläggningar
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Ny-/till-/ombyggnader av tekniska anläggningar

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Belysningsstolpar Landehof

Q3 2020

November 2020

Material till tekniska anläggningar

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

VA-material

Q3

Januari 2021

Tekniska konsulter

Inom kategorin tekniska konsulter ingår områdena:

 • Projekterings- och utredningstjänster
 • Projekt- och byggledning, besiktningsman
 • Generalkonsult
 • Övriga tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Projekterings- och utredningstjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Projekterings- och utredningstjänster för trafik

2020

2021

Utredningstjänster för VA & Avfall

Q3

Januari 2021

Projektering för VA- och avfallsanläggningar

Q3

Januari 2021

Projekt- och byggledning, besiktningsman

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Projekt- och byggledning för trafik

2020

2021

Ledningsprojketering för VA- och avfall

Q3

Januari

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Inom kategorin vuxenutbildning och yrkeshögskola ingår områdena:

 • Utbildningskonsulter
 • Utbildningar
 • Övriga tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Utbildningar

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Yrkesförarutbildning

Q3 2020

September 2020

Vård och omsorg

Inom kategorin vård och omsorg ingår områdena:

 • Individ och familjeomsorg
 • Äldreomsorg
 • Tjänsteentreprenader
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Individ och familjeomsorg

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Korttidsboende för personer under 65 år med funktionsnedsättningar (SoL)

Handläggs av Göteborg stad

2021-02-01

Tjänsteentreprenader

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Drift av serviceboende i Landvetter

2020

2021

Väg, mark och markanläggningar

I kategorin väg, mark och markanläggningar ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnad av väg och mark
 • Underhåll och skötsel av väg och mark
 • Material till väg och mark
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Ny-/till-/ombyggnad av väg och mark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Konstgräs Landvetter

2020

2021

Underhåll och skötsel av väg och mark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Grönyteskötsel Mölnlycke

2020

2020

Förvaltning av kommunens skog

2020

2021