Kontakt
Lyssna

Försäljning av tobak

Anmälan

För att få sälja tobak måste du skicka in en anmälan till
miljö- och hälsoskydd innan försäljningen startar. Till anmälan ska en kopia på egenkontrollprogrammet för era rutiner kring försäljningen av tobak bifogas. Om verksamheten byter ägare/bolagsform ska en ny anmälan skickas in.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsplikt införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln.

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste före den 1 november 2019 ansöka om tillstånd.

Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida från och med den 1 juli 2019. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram.

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

En avgift kommer att tas ut för att ansöka om tillstånd. Hur stor avgiften blir är inte bestämt ännu, men den blir troligen ca 8000 kr.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Gå till e-tjänsten: anmälan om försäljning av tobak, verksamt. selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan om försäljning av tobakPDF

Vad är tobak?

Tobak är varor som innehåller tobak, till exempel
cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, tobak till vattenpipa, rulltobak,
snus och portionssnus. Även vattenpipstobak och örtprodukter för rökning som inte innehåller tobak omfattas av tobakslagen och därför ska även försäljning av dessa varor anmälas till kommunen.

Regler som gäller vid försäljning av tobaksvaror

18-årsgräns

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. På varje försäljningsställe ska det finnas minst en tydlig och klart synbar skylt eller dekal med information om åldersgränsen 18 år. Det är lämpligt att ha dekalen vid kassan.

Langning

Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker
ska lämna över dem till någon som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsställetoch i skyltfönster. Inne på försäljningsstället får reklamen och marknadsföringen av tobaksvaror inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana människor att använda tobak. Vad som ska anses som påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak får bedömas i varje enskilt fall. Marknadsföringen bör dock placeras på den plats på säljstället där tobaksvarorna säljs, annars kan meddelandet anses som uppsökande. Uttryck såsom ”Billigt – köp nu!” bör undvikas eftersom de kan anses som en uppmaning till att använda tobak.

Styckeförsäljning

Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar
med färre än 20 cigaretter.

Felaktig märkning

Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med felaktig
märkning, till exempel utländska varningstexter eller ingen märkning alls.

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobaksvaror ska utöva kontroll över sin
försäljning, så kallad egenkontroll. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram skriftliga rutiner där det framgår hur åldersgränser och andra bestämmelser i tobakslagen ska tillämpas och övervakas.

Exempel på saker ett egenkontrollprogram kan innehålla är:

  • Kunskaper och utbildning
  • Försäljningsansvarig
  • Information till kunderna
  • Kassarutiner
  • Åtgärder vid problem

Här hittar du ett förslag på egenkontrollprogram.
Förslag till egenkontrollprogramPDF

Avgifter för tillsyn

För information om vilken årlig avgift kommunen tar ut klicka dig vidare till sidan
Avgifter för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel