Lyssna

Försäljning av tobak

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter. Tillståndsplikt införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln.

Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste före den 1 november 2019 ansöka om tillstånd.

Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden.

En avgift kommer att tas ut för att ansöka om tillstånd. Hur stor avgiften blir är inte bestämt ännu, men den blir troligen ca 8000 kr.

Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Regler som gäller vid försäljning av tobaksvaror

18-årsgräns

Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper är 18 år. På varje försäljningsställe ska det finnas minst en tydlig och klart synbar skylt eller dekal med information om åldersgränsen 18 år. Det är lämpligt att ha dekalen vid kassan.

Langning

Tobaksvaror får inte säljas till någon som man misstänker
ska lämna över dem till någon som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring

Det är förbjudet att marknadsföra tobaksvaror på reklamskyltar utanför försäljningsstället och i skyltfönster. Inne på försäljningsstället får reklamen och marknadsföringen av tobaksvaror inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana människor att använda tobak. Vad som ska anses som påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobak får bedömas i varje enskilt fall. Marknadsföringen bör dock placeras på den plats på säljstället där tobaksvarorna säljs, annars kan meddelandet anses som uppsökande. Uttryck såsom ”Billigt – köp nu!” bör undvikas eftersom de kan anses som en uppmaning till att använda tobak.

Styckeförsäljning

Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar
med färre än 20 cigaretter.

Krav om minsta mängd

En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Felaktig märkning

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, alltså både text och bild. Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt hälsovarning. Du måste också kontrollera annan märkning på tobaksvarorna så att det till exempel inte framgår mängden av nikotin, tjära eller kolmonoxid.

Om du säljer tobaksvaror utan korrekt hälsovarning riskerar du böter eller fängelse.

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran. Om en tobaksvara är tillverkad innan den 20 maj 2019 får du sälja den fram till och med den 20 maj 2020 även om den inte har identitets- och säkerhetsmärkning.

Förändringar i din verksamhet

Om det sker förändringar i din verksamhet så måste du anmäla det till oss. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen.

Egenkontrollprogram

Den som säljer tobaksvaror ska utöva kontroll över sin
försäljning, så kallad egenkontroll. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram skriftliga rutiner där det framgår hur åldersgränser och andra bestämmelser i tobakslagen ska tillämpas och övervakas.

Exempel på saker ett egenkontrollprogram kan innehålla är:

  • Kunskaper och utbildning
  • Försäljningsansvarig
  • Information till kunderna
  • Kassarutiner
  • Åtgärder vid problem


Kontakt

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör
031-724 62 61

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör
031-724 63 59

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se