Lyssna

Avgifter enligt miljöbalken

För den prövning och tillsyn enligt miljöbalken som miljö- och hälsoskydd utför tas ut en avgift. Denna avgift baseras på beräknad total handläggningstid för ansökningar och för vissa uppräknade verksamheter. I övrigt utgår avgiften från den tid som lagts på tillsyn under året.

Taxan har Kommunfullmäktige beslutat om 2019-12-12 KF § 174.