Kontakt
Lyssna

Avgifter Livsmedel

Finansiering av livsmedelskontrollen

Livsmedelskontrollen ska finansieras av de avgifter som livsmedelsföretagarna betalar till kommunen. Vilken avgift du som livsmedelsföretagare ska betala styrs utifrån vilken typ av verksamhet du har och de risker som är förknippade med verksamheten. 
Vi använder Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar för beräkning av avgiften.

Gällande timtaxa vid beräkning av årlig kontrollavgift är för närvarande 1030 kronor.


Gällande timtaxa för registrering och extra offentlig kontroll, utfärdande av exportintyg samt kontroll av livsmedel som importeras från tredje land är för närvarande 860 kronor.

Kontakt

Fredrik Karner
Livsmedelsinspektör
031-724 62 61

Marcus Liberås
Livsmedelsinspektör
031-724 63 59

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se