Hälsoskyddstillsyn på skolor, förskolor, fritidshem

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin hälsoskyddstillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning till exempel skolor, förskolor och fritidshem.

Tillsyn

Hälsoskyddstillsyn innebär kontroll av verksamheter som kan orsaka olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskydd genomför regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på bland annat:

  • städning
  • ventilation
  • buller
  • radon
  • kemikaliehantering

Förebyggande arbete

De som driver en förskola eller skola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll som ska förhindra att förskolebarn och elever utsätts för hälsorisker.

Vägledning och information kan du läsa mer om på denna sida under fliken "Relaterad information".

Anmälan

E tjänst anmälan skola, förskola Extern tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E tjänst anmälan skola, förskola Intern tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du anmäla eller ansöka på en pappersblankett, hittar du den under E- tjänsten.

Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut en avgift för den tillsyn och handläggning som görs i ett ärende, enligt taxa beslutad av fullmäktige.
Avgifter prövning, kontroll och tillsyn Länk till annan webbplats.

Avgift tas inte ut för råd och information.