Lyssna

Hälsoskyddstillsyn på skolor, förskolor, fritidshem

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin hälsoskyddstillsyn ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning till exempel skolor, förskolor och fritidshem.

Tillsyn

Hälsoskyddstillsyn innebär kontroll av verksamheter som kan orsaka olägenheter för människors hälsa och miljön.

Miljö- och hälsoskydd genomför regelbunden tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras att verksamheten uppfyller miljöbalkens krav på bland annat:

  • städning
  • ventilation
  • buller
  • radon
  • kemikaliehantering

Förebyggande arbete

De som driver en förskola eller skola ska enligt miljöbalken arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem. Verksamheten ska ha en fungerande egenkontroll som ska förhindra att förskolebarn och elever utsätts för hälsorisker.

Vägledning och information kan du läsa mer om på denna sida under fliken "Relaterad information".

Anmälan

Anmälan skola, förskoleverksamhet

E- tjänst Anmälan förskola, skola, fritidshemlänk till annan webbplats

Anmälningsblankett förskola, skola, fritidshem PDF
 

Avgift

De flesta anmälningspliktiga verksamheter betalar årligen en fast avgift för nämndens tillsyn. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och varierar beroende på verksamhetens art och omfattning. De verksamheter som inte betalar en fast avgift får istället betala en timavgift för den tillsynstid som miljö- och hälsoskydd lagt ner. 

Avgifter miljöbalken