Lyssna

Serveringstillstånd - ansökan

Servering av alkoholdrycker, det vill säga starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker, får bara göras av den som har serveringstillstånd, enligt alkohollagen.

Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Den som har serveringstillstånd ska ha kunskap om alkohollagen och ansvara för att bestämmelserna för alkoholservering följs. Alkohollagstiftningen är en skyddslagstiftning med uppgift att begränsa skadlig alkoholkonsumtion. Kommunens uppgift i ett ansökningsärende är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls. Det är den sökande som ansvarar för att lämna de uppgifter som behövs för prövningen.

Ansökan

Ansökan görs via e-tjänst eller blankett. Blanketten inklusive bilagor skickas till Sektorn för socialtjänst, Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke.

Avgiften för prövning ska vara inbetald innan vi behandlar ansökan.

E-TJÄNST, ANSÖK OM TILLSTÅND ATT STADIGVARANDE SERVERA ALKOHOLDRYCKERlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vem kan söka serveringstillstånd?

Serveringstillstånd till allmänheten eller till slutet sällskap

Ett serveringstillstånd kan gälla servering till allmänheten eller till ett slutet sällskap. Det kan gälla servering året runt, för en viss tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gäller främst restaurangverksamhet. Serveringstillstånd till slutet sällskap vid enstaka tillfälle gäller främst föreningar och företag eller annat slutet sällskap

Hur lång tid tar det?

Ansökan behandlas när avgiften är betald och alla handlingar enligt anvisningen lämnats in. För stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt tillstånd till allmänheten beräknas handläggningstiden till max fyra månader efter att komplett ansökan inkommit. Beslut fattas av kommunstyrelsen. För tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap beräknas handläggningstiden till tre veckor. Beslut fattas av handläggare.  

Kontakt

Tina Christensen, utredare
031-724 85 41
tina.christensen@harryda.se

Växel: 031-724 61 00
Kontaktcenter 031-724 62 00
Fax: 031-724 61 49
socialtjansten@harryda.se

Besöksadress: Kommunhuset, Råda torg i Mölnlycke

Postadress:
Sektorn för socialtjänst
Härryda kommun
435 80 Mölnlycke