Lyssna

Plastflaskor och metallburkar

Plastflaskor och metallburkar innehållande läsk, öl och vattendrycker som inte ingår i ett godkänt retursystem är förbjudna att sälja. På flaskorna och burkarna ska det framgå vilket retursystem som de ingår i samt vilken pant som ges vid återlämnandet.

Förordningen

Enligt förordningen SFS 2005:220 omfattas plastflaskor och metallburkar som innehåller konsumtionsfärdig dryck. Bestämmelserna gäller inte för mejeriprodukter, frukt-, grönsaks- eller bärjuice.

MIljösanktionsavgift

Jordbruksverket och kommunerna är ansvariga för att se till att dessa bestämmelser efterlevs. Påträffas försäljning av flaskor och burkar som inte ingår i ett godkänt system kommer en miljösanktionsavgift att tas ut. 
 

Kontakt

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se