Lyssna

Bassängbad

Att bada i en bassäng innebär en risk att utsättas för faktorer som kan orsaka besvär eller sjukdom. Den relativt höga temperaturen i vattnet och inomhusluften gynnar att kemiska föroreningar bildas och att mikroorganismer växer till.

Tillsyn

Miljö- och bygglovsnämnden ska i sin tillsynsverksamhet ägna särskild uppmärksamhet åt bassängbad. 

Vilka regler gäller för mitt bassängbad?

Bassängbad omfattas av miljöbalkens regler. Bassänger, bubbelpooler eller badtunnor (som ej är för privat bruk) behöver anmälas till miljö- och bygglovsnämnden innan verksamhet startar.

Anmälan

E- tjänst Anmälan om bassängbadlänk till annan webbplats

Anmälan om bassängbad PDF
 
Du som har en anmälningspliktig simbassäng är även skyldig att bedriva egenkontroll enligt egenkontrollförordningen

Vad händer om jag inte gör en anmälan?

Om en anmälningsskyldig verksamhet/lokal startas, utan att någon anmälan först gjorts till miljö- och bygglovsnämnden, är nämnden skyldig att ta ut en så kallad miljösanktionsavgift av verksamhetsutövaren.

Miljösanktionsavgift - folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgifter

För behandling av anmälan tas en timavgift ut, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgift tas också ut när tillsyn bedrivs på verksamheten.

Taxa miljöbalken