Lyssna

Elektroniska cigaretter
(E-cigaretter)

E-cigaretter används för konsumtion av nikotinånga. Påfyllningsbehållare som innehåller en vätska utan nikotin omfattas inte av lagen.

Försäljning och anmälan

Lagen innehåller en rad bestämmelser för att begränsa nikotinets skadeverkningar. Bland annat får e-cigaretter och påfyllningsbehållare inte säljas till någon som är under 18 år.

Det krävs att e-cigaretter, och påfyllningsbehållare ska ha informationsblad, innehållsdeklaration och hälsovarning.

Innan du börjar sälja e-cigaretter påfyllningsbehållare måste du anmäla detta till miljö- och hälsoskydd.

Gå till E- tjänsten, anmälan om elektroniska cigaretterlänk till annan webbplats

Anmälan e- cigaretterPDF

Som näringsidkare är du skyldig att själv kontrollera försäljning och hantering av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Det ska skickas in en kopia av programmet till miljö- och hälsoskydd tillsammans med din anmälan om försäljning.

Text

Kontakt

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör
031-724 62 61

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör
031-724 63 59

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00
miljo.halso@harryda.se