Kontakt
Lyssna

Avgifter för försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Den årliga tillsynsavgiften för att sälja tobak, folköl och receptfria läkemedel i Härryda kommun får man fram genom att multiplicera antalet timmar i tabellen nedan med den aktuella timavgiften som för närvarande är 860 kr. Tänk på att läkemedelsverket också tar ut en avgift per år vid försäljning av receptfria läkemedel.

Avgifter

Försäljning av:

Antal timmar:

Kostnad:

Försäljning av tobak, folköl eller receptfria läkemedel

2

1720 kr

Försäljning av två av ovanstående varuslag

3

2580 kr

Försäljning av tre av ovanstående varuslag

4

3440 kr

Kontakt

Fredrik Karner, livsmedelsinspektör
031-724 62 61

Marcus Liberås, livsmedelsinspektör
031-724 63 59

Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (Växel)
miljo.halso@harryda.se