Lyssna

Översiktsplan workshop

Tid: Tis 15 sept kl. 8.00-10.00

Plats: Kommunhuset, Råda torg 1, Mölnlycke

Härryda kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan och nu behöver vi din hjälp!

Översiktsplanen ska användas som ett verktyg för att förverkliga kommunens vision och strategier gällande hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Näringslivet spelar en viktig roll i kommunens utveckling och du bjuds därför in som en av två utvalda fokusgrupper för dialog om hur markanvändningen skall vara i översiktsplanen.

Med utgångspunkt i tidigare arbeten som gjorts, både på kommunal- och regional nivå, och kommunens vision, samt strategier så går vi nu djupare och pratar om markanvändningen. Härryda kommun bör jobba efter för att nyttja mark- och vattenområden på ett effektivt och hållbart sätt ur näringslivets perspektiv.

Kom och dela dina tankar och idéer med kommunen och andra företagare!

Anmäl dig härlänk till annan webbplats

Varmt välkomna.

Kontakt:
Helena Alterby Nordström, företagslots
helena.a.nordstrom@harryda.se
031-724 87 76

Emma Bäcklund, planarkitekt
emma.backlund@harryda.se
031-724 88 22