Lyssna

Planerade upphandlingar

Upphandlingsplan

Här hittar du Härryda kommuns upphandlingsplan. Planen är preliminär och uppdateras löpande men sträcker sig inte längre än två år framåt.

När upphandlingen är annonserad hittar du annonsen på www.upphandlingar.nu.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandling i samverkan

Kommunen samverkar med andra upphandlande myndigheter och inköpscentraler. I det fall upphandlingen genomförs av samverkanspart kommer det att anges. I annat fall är det Härryda kommun som själva upphandlar.

Länkar till våra samverkanspartners:

Denna sida uppdateras en gång i månaden.

Administrativa tjänster

Inom kategorin administrativa tjänster ingår områdena:

 • Ekonomitjänster
 • Evenemangstjänster
 • Försäkringstjänster
 • HR-tjänster
 • Inhyrd personal
 • Juridiska tjänster
 • Konsulttjänster
 • Marknad/PR/Kommunikation
 • Resor och konferens
 • Tolktjänster
 • Övriga externa tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

HR-tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Företagshälsovård

Q2 2021

Oktober 2021

Inhyrd personal

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Bemanningstjänster (trafikingenjörer och kommunikatörer)

Avbruten, planerad annonsering ej klart.

Ej klart.

Inhyrning av legitimerade sjuksköterskor

Handläggs av Göteborg stad

2021-04-01

Juridiska tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Juridiska tjänster

Handläggs av Göteborg stad

2020-11-01 (förskjutet, inget nytt datum)

Övriga externa tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Webbplatsutveckling för hemsida

Q1 2021

Q3 2021

Bygg, fastighet och entreprenader

Inom kategorin bygg, fastighet och entreprenad ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnader av byggnader, hus och anläggningar
 • Byggnadsunderhåll
 • Hantverkstjänster
 • Bygg- och järnhandelsvaror

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Byggnadsunderhåll och hantverkstjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Hantverkstjänster - el och telearbeten

Avtalsspärr

November 2021

Hantverkstjänster - glasarbeten

Under utvärdering

Januari 2021

Styr och regler

2020

2021

Hantverkstjänster - ventilationsarbeten

Q3 2021

Januari 2022

Hantverkstjänster - VVS-arbeten

Q3 2021

Januari 2022

Hantverkstjänster - måleritjänster

Oktober 2020

Mars 2021

Drift- och värmeanläggningar

2021

2021

Bygg- och järnhandelsvaror

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Järnhandel - infästning

Administreras av Göteborg stad

2020-12-03

Fastighets- och verksamhetsanknutna varor och tjänster

Inom kategorin fastighets- och verksametsanknutna varor och tjänster ingår områdena:

 • Avtalstjänster
 • Elenergi
 • Tvätteritjänster
 • Lokalhyra
 • Möbler coh inredning
 • Säkerhet och bevakning
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Övrigt - fastighetsnära varor och tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Skyltar

Januari 2021

Juni 2021

Fönsterputsning

Q1 2021

Maj 2021

Nyckelfria lås

Avtalsspärr

Q4 2020

Skadedjursbekämpning

Handläggs av Göteborg stad

2021-01-01

Brandsläckare mm

Handläggs av Göteborg stad

2021-10-01

Fordon, maskiner och transport

Inom kategorin fordon, maskiner och transport ingår områdena:

 • Arbetsmaskiner, stora och små
 • Drivmedel
 • Fordon
 • Transport
 • Verkstad, reserv- och underhållsdelar inom kategorin
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Övrigt inom fordon, maskiner och transport

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Köp av lastbil med kran och lastväxlare

Q4 2020

Q1 2021

Förbrukningsvaror

Inom kategorin förbrukningsvaror ingår områdena:

 • Arbetskläder och skyddsutrustning
 • Husgeråd
 • Hygien och städ
 • Läromedel, litteratur och media
 • Kontors- och skolmaterial
 • Profilprodukter
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Kontors- och skolmaterial

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Kontors- och skolmaterial

Handläggs av Göteborg stad

2021-03-01

Övrigt - förbrukningsmaterial

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Terminalglasögon/skyddsglasögon för medarebetera samt glasögon för klienter

Handläggs av Göteborg stad

2021-11-01

Gaser (Industri-, Special-, Livsmedelsgaser etc.)

Handläggs av Göteborg stad

2021-02-01

IT och telekommunikation

Inom kategorin IT och telekommunikation ingår områdena:

 • Hårdvara
 • Konsulter
 • Programvara och licenser
 • Telekommunikation
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Programvara och licenser

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Lärplattform

2022

2023

Juridiska databastjänster

Handläggs av Göteborg stad

2021-02-01

Telekommunikation

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Övrigt - IT

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Datautbildningar

Handläggs av Göteborg stad

2021-03-01

Produkter och tjänster för identifiering och behörighetskontroll

Handläggs av Kammarkollegiet

2021-02-01

TV-tjänster

Handläggs av Göteborg stad

September 2021

Livsmedel och måltider

I kategorin livsmedel och måltider ingår områdena:

 • Alkohol och bryggerivaror
 • Bröd, bageri och konditori
 • Fisk och skaldjur
 • Frukt och grönt
 • Grossist
 • Kaffe och te
 • Kött och chark
 • Mejerivaror, matfett och ägg
 • Nutrition
 • Restaurang och catering
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Övrigt - livsmedel och måltider

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Inköp och distribution av dagligvaror för personer som beviljats bistånd

Januari 2021

Juni 2021

Tekniska anläggningar

Inom kategorin tekniska anläggningar ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnader av tekniska anläggningar
 • Underhåll av tekniska anläggningar
 • Skötsel av tekniska anläggningar
 • Material till tekniska anläggningar
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Ny-/till-/ombyggnader av tekniska anläggningar

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Belysningsstolpar Landehof

Q4 2020

December 2020

Tekniska konsulter

Inom kategorin tekniska konsulter ingår områdena:

 • Projekterings- och utredningstjänster
 • Projekt- och byggledning, besiktningsman
 • Generalkonsult
 • Övriga tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Projekterings- och utredningstjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Projekterings- och utredningstjänster för trafik

Under utvärdering

2021

Utredningstjänster för VA/dagvatten och avfalll

Annonserad, sista anbudsdag 2020-11-13

Januari 2021

Projektering av VA- och avfallsanläggningar samt ledningsprojekt

Annonserad, sista anbudsdag 2020-11-03

Januari 2021

Trafikutredningstjänster

2022

2022

Projekt- och byggledning, besiktningsman

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Projekt- och byggledning för trafik

Under utvärdering

2021

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Inom kategorin vuxenutbildning och yrkeshögskola ingår områdena:

 • Utbildningskonsulter
 • Utbildningar
 • Övriga tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Vård och omsorg

Inom kategorin vård och omsorg ingår områdena:

 • Individ och familjeomsorg
 • Äldreomsorg
 • Tjänsteentreprenader
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Individ och familjeomsorg

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Korttidsboende för personer under 65 år med funktionsnedsättningar (SoL)

Handläggs av Göteborg stad

2021-02-01

Väg, mark och markanläggningar

I kategorin väg, mark och markanläggningar ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnad av väg och mark
 • Underhåll och skötsel av väg och mark
 • Material till väg och mark
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Ny-/till-/ombyggnad av väg och mark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Konstgräs Landvetter

2020

2021

Mindre entreprenader (markarbeten för gator, parker, torg och andra ytor som kommunen förvaltar (både mindre nyproduktion och underhållsarbeten) upp till 30 prisbasbelopp.

2021

2021

Underhåll och skötsel av väg och mark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Förvaltning av kommunens skog

2020

2021

Vinterväghållning

Q1 2021

Q3 2021

Material till väg och mark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart