Planerade upphandlingar

Upphandlingsplan

Här hittar du Härryda kommuns upphandlingsplan. Planen är preliminär och uppdateras löpande men sträcker sig inte längre än två år framåt.

När upphandlingen är annonserad hittar du annonsen på www.upphandlingar.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandling i samverkan

Kommunen samverkar med andra upphandlande myndigheter och inköpscentraler. I det fall upphandlingen genomförs av samverkanspart kommer det att anges. I annat fall är det Härryda kommun som själva upphandlar.

Länkar till våra samverkanspartners:

Denna sida uppdateras en gång i månaden.

Administrativa tjänster

Inom kategorin administrativa tjänster ingår områdena:

 • Ekonomitjänster
 • Evenemangstjänster
 • Försäkringstjänster
 • HR-tjänster
 • Inhyrd personal
 • Juridiska tjänster
 • Konsulttjänster
 • Marknad/PR/Kommunikation
 • Resor och konferens
 • Tolktjänster
 • Övriga externa tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Marknad/PR/Kommunikation

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Marknads-, oponions- och attitydsundersökningar

Administreras av Göteborg stad

Mars 2023

Kommunikationstjänster

Administreras av Göteborg stad

December 2023

Produktionsbyråtjänster

Ej klart

December 2023

Tryckeritjänster

Juni

Oktober 2022

Resor och konferens

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Resebyråtjänster

Administreras av Göteborg stad

Maj 2023

Övriga externa tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Revisionstjänster

Ej klart

Januari 2024

Riktining av platsannonser i sociala medier

Adda

Mars 2023

Bygg, fastighet och entreprenader

Inom kategorin bygg, fastighet och entreprenad ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnader av byggnader, hus och anläggningar
 • Byggnadsunderhåll
 • Hantverkstjänster
 • Bygg- och järnhandelsvaror

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Byggnadsunderhåll och hantverkstjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart
OVK-besiktning

Ej klart

November 2024
Hantverkstjänster, El- och telearbeten

Ej klart

Januari 2025
Drift av värmeanläggningar

Ej klart

2022
Hantverkstjänster, Byggarbeten

Ej klart

Oktober 2024
Hantverkstjänster, glasarbeten

Ej klart

Januari 2025
Mattläggare

Ej klart

Ej klart
Fastighets- och verksamhetsanknutna varor och tjänster

Inom kategorin fastighets- och verksametsanknutna varor och tjänster ingår områdena:

 • Avtalstjänster
 • Elenergi
 • Tvätteritjänster
 • Lokalhyra
 • Möbler och inredning
 • Säkerhet och bevakning
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Säkerhet och bevakning

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Kamerabevakning

Ej klart

2022

Övrigt - fastighetsnära varor och tjänster

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Kaffe- och vattenautomater

Handläggs av Göteborg stad

Juni 2022

Fordon, maskiner och transport

Inom kategorin fordon, maskiner och transport ingår områdena:

 • Arbetsmaskiner, stora och små
 • Drivmedel
 • Fordon
 • Transport
 • Verkstad, reserv- och underhållsdelar inom kategorin
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Transport

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Mattransporter

Ej klart

Juli 2023

Skolskjutsresor

Ej klart

Juli 2023

Förbrukningsvaror

Inom kategorin förbrukningsvaror ingår områdena:

 • Arbetskläder och skyddsutrustning
 • Husgeråd
 • Hygien och städ
 • Läromedel, litteratur och media
 • Kontors- och skolmaterial
 • Profilprodukter
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

IT och telekommunikation

Inom kategorin IT och telekommunikation ingår områdena:

 • Hårdvara
 • Konsulter
 • Programvara och licenser
 • Telekommunikation
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Hårdvara

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Mobiltelefoner

Ej klart

2022

Programvara och licenser

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Lärplattform

Ej klart

2023

Skolskjutssystem

Ej klart

2022

Administrationssystem för miljö och hälsa

Ej klart

2022

Skoladministrativt system

Ej klart

2022

Telekommunikation

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Övrigt - IT

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Kopiatorer

Ej klart

2022

Livsmedel och måltider

I kategorin livsmedel och måltider ingår områdena:

 • Alkohol och bryggerivaror
 • Bröd, bageri och konditori
 • Fisk och skaldjur
 • Frukt och grönt
 • Grossist
 • Kaffe och te
 • Kött och chark
 • Mejerivaror, matfett och ägg
 • Nutrition
 • Restaurang och catering
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Grossist

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Livsmedel - grossist

Handläggs av Göteborg stad

2022-11-01

Övrigt - livsmedel och måltider

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Catering

Ej klart

Juni 2023

Tekniska anläggningar

Inom kategorin tekniska anläggningar ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnader av tekniska anläggningar
 • Underhåll av tekniska anläggningar
 • Skötsel av tekniska anläggningar
 • Material till tekniska anläggningar
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Tekniska konsulter

Inom kategorin tekniska konsulter ingår områdena:

 • Projekterings- och utredningstjänster
 • Projekt- och byggledning, besiktningsman
 • Generalkonsult
 • Övriga tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Tekniska konsulter

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Tekniska konsulter, buller och vibrationsutredningar

Ej klart

Februari 2024

Arkitekttjänster

Ej klart

Januari 2023

Mark och exploatering

September 2022

Februari 2023

Naturvärdesinventering, ekosystemtjänster

Ej klart

2023

GIS-konsulter

September 2022

December 2022

Projekt- och byggledning, besiktningsman

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Inom kategorin vuxenutbildning och yrkeshögskola ingår områdena:

 • Utbildningskonsulter
 • Utbildningar
 • Övriga tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Vård och omsorg

Inom kategorin vård och omsorg ingår områdena:

 • Individ och familjeomsorg
 • Äldreomsorg
 • Tjänsteentreprenader
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Individ och familjeomsorg

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Korttidsvistelse för personer med funktionsnedsättning

Handläggs av Göteborg stad

November 2022

Konsulentstödd familjehemsvård

Adda

November 2022

Tillfälligt boende

Ej klart

April 2024

Äldreomsorg

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Korttidsplatser för äldre

Ej klart

September 2022

Tjänsteentreprenader

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Familjerådgivning

Ej klart

Januari 2023

LOV äldreomsorg

Ej klart

2022

Väg, mark och markanläggningar

I kategorin väg, mark och markanläggningar ingår områdena:

 • Ny-/till-/ombyggnad av väg och mark
 • Underhåll och skötsel av väg och mark
 • Material till väg och mark
 • Övriga varor och tjänster inom kategorin

Följande upphandlingar finns planerade inom avtalskategorin just nu:

Underhåll och skötsel av väg och mark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Förvaltning av kommunens skog

Ej klart

Ej klart

Material till väg och mark

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Övrigt väg, mark och markanläggningar

Avtalsområde

Planerad annonsering

Planerad avtalsstart

Flygburen laserskanning

Ej klart

Juni 2022