Lagen om valfrihetssystem, Lov

Härryda kommun beslutade att införa Lagen om valfrihet, LOV, i hemtjänsten den 1 september 2010. Det innebär att den som beviljats hemtjänst  själv kan välja vem han eller hon vill anlita, antingen den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag.

Lagen om valfrihetssystem, LOV

Lagen bygger på att det inte ska vara någon priskonkurrens mellan leverantörerna och att den enskilde väljer det alternativ som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Såväl privata företag som ideella organisationer kan ansöka om att bli godkända som leverantörer.
Lagen om valfrihetssystem, SKR, Sveriges Kommuner och Regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lagen om valfrihetssystem, Notisum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bli utförare av hemtjänst i Härryda kommun

Du som är intresserad att utföra hemtjänst lämnar in en ansökan till kommunen. Ansökningar kan lämnas in fortlöpande under året. Handläggningen av ansökan administreras av Socialtjänsten.  Handläggningstiden är cirka åtta veckor.
Bli utförare av hemtjänst