Frågor och svar om upphandling

Varför upphandlar man?

När kommuner köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste lagen om offentlig upphandling följas. Lagen om offentlig upphandling reglerar hur upphandling ska genomföras.

Vad är ett ramavtal?

Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

Vad är en direktupphandling?

Med direktupphandling avses inköp som understiger 615 312 SEK (2020/2021). Direktupphandlingar regleras inte i lagen om offentlig upphandling. Direktupphandlingar måste dock följa dom grundläggande upphandlingsrättsliga principerna som gäller för all upphandling.

Vad är ett upphandlingsdokument?

Upphandlingsdokument är en beskrivning om vad som ska upphandlas och innehåller alla omständigheter som gäller för upphandlingen. Exempelvis krav på leverantören, tjänsten samt avtalsvillkor.

Kostar det något att lämna anbud?

Nej det är helt kostnadsfritt att lämna anbud till kommunen.

Hur vet jag när kommunen upphandlar?

Kommunens aktuella upphandlingar hittar du här.

Fler frågor och svar finns hos www.upphandlingsmyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt www.konkurrensverket.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.