Att lämna anbud

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Vi vill därför ge några råd till er som vill lämna anbud.

 • Läs upphandlingsdokumentet noggrant i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar, frågor och svar som kommer under anbudstiden.
 • Påtala eventuella brister i underlaget så tidigt som möjligt under anbudstiden. Ställ frågor så tidigt som möjligt om något är oklart.
 • Notera alla viktiga datum.
 • Behöver ni förlängd anbudstid, ansök om detta i tid. Tänk dock på att det inte är säkert att det blir godkänt.
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumentet.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet .
 • Notera de krav som vi ställer i underlaget och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Skicka in anbudet enligt de anvisningar som finns i upphandlingsdokumentet.
 • Se till att anbudet kommer fram i rätt tid. Vi får inte anta ett anbud som kommer in för sent utan måste förkasta det.

  Välkommen att lämna anbud.