Upphandling och inköp

En central upphandlingsfunktion

Härryda kommun har en central upphandlingsenhet som sköter upphandling och tecknande av kommungemensamma ramavtal. Upphandlingsenheten hjälper även till vid sektorsspecifika upphandlingar och agerar då för eller i samverkan med respektive sektor.

Över 150 ramavtal

Kommunen har över 150 ramavtalsområden med över 200 leverantörer.
Vi  har ett samarbetsavtal med Förvaltningen inköp och upphandling i Göteborgs Stad som innebär att vi ibland genomför gemensamma upphandlingar. I vissa större upphandlingar samarbetar vi med nationella inköpscentraler.

Lagen om offentlig upphandling

När en kommun köper varor, tjänster eller byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. På så sätt har alla leverantörer chansen att kunna vara med och konkurrera om affärerna.  

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Besöksadress
Härryda kommun
Råda torg
435 80 Mölnlycke

031-724 61 00
Fax 031-724 65 96
upphandling@harryda.se

Marlene Sahibzada
upphandlingschef
031-724 63 21
marlene.sahibzada@harryda.se

Thomas Pettersson
upphandlare
031-724 88 48 Länk till annan webbplats.
thomas.pettersson@harryda,se

Silvana Urzua Castelli
upphandlare
031-724 63 27
silvana.urzua.castelli@harryda.se

Fredrika Björk
upphandlare
031-724 88 49
fredrika.bjork@harryda.se

Anna Gong
upphandlare
031-724 63 32
anna.gong@harryda.se

Viktoria Inci
avtalscontroller
(föräldraledig)
031-724 88 49
viktoria.inci@harryda.se