Trängsel i restauranger och serveringar

Ibland uppstår situationer då rekommendationerna om att hålla avstånd inte efterlevs. Länsstyrelsen har det största ansvaret för tillsynen av trängsel i lokaler där många är samtidigt.
Kommunen ansvarar för kontroll av trängsel på restauranger och serveringar men också för att förhindra trängsel i egna lokaler.
Här har vi samlat vanliga frågor och svar om trängsel.

Den som driver restaurang, kafé eller någon annan servering måste se till så att trängsel inte uppstår i lokalen eller på uteserveringen.

Kommunen har samma regler som alla andra för att minimera att det blir trångt i kommunala verksamhetslokaler.

Jag tycker att det är för trångt, hur anmäler jag?

Om du har sett och upplevt trängsel på en restaurang eller servering kan du anmäla det till miljö- och hälsoskydd i Härryda kommun.
För anmälan om trängsel kan du mejla till miljo.halso@harryda.se eller ringa till Härryda kommuns växel 031-724 61 00

Om du vill anmäla trängsel i kommunens idrottshallar ska du vända dig till Länsstyrelsen.
010-224 40 00, eller mejla till vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vilka krav ställer ni på restauranger och kaféer med flera, för att motverka trängsel?

Miljö- och hälsoskydd kräver att restaurang- och kaféägare kontinuerligt arbetar med egenkontroller och riskbedömningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De ska ha tydliga rutiner för att motverka trängsel och för hur personalen ska sköta hygienen. Serveringsställen ska bland annat säkerställa att:

  • gäster från olika sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd mellan varandra.
  • servering av mat och dryck sker genom bordsservering såvida inte trängselfri betjäning vid kassa kan garanteras.
  • gästerna sitter vid ett bort och äter.
  • det finns gott om plats kring buffé för plockmat.
  • det finns bra möjlighet att hålla avstånd bland dem som väntar, hämtar eller betalar för hämtmat.
  • det går att köa både innanför och utanför entréer utan att det blir trängsel.

Hur följer kommunen upp min anmälan om trängsel?

Vi besöker alltid lokalen som fått en anmälan och kontrollerar verksamhetens rutiner och hur det ser ut i serveringslokalerna.

Om inte verksamheten frivilligt rättar till eventuella brister så ställer vi krav på att bristerna ska åtgärdas omedelbart eller inom en viss tid.

Många restaurang- och kaféägare har på eget initiativ satt upp anslag och möblerat om i lokalen för att minska risken för trängsel.

Vilken typ av verksamheter har kommunen tillsyn över?

Kommunen har tillsynsansvar för restauranger, kaféer, cateringverksamheter och andra verksamheter som serverar mat.


Tillsyn av butiker med livsmedel och andra varor och tjänster ansvarar Länsstyrelsen för.

Kan näringsidkare som inte efterlever kraven bli straffade?

Ja, kommunen kan besluta om att en servering ska åtgärda eventuella brister inom en viss tid. Vid allvarligare brister kan kommunen stänga verksamheten.

Måste jag hålla reda på om det är Länsstyrelsen eller kommunen jag ska anmäla till?

Nej, det behöver du inte. Du får vägledning av kommunen vart du ska vända dig med en anmälan. Mejla till miljo.halso@harryda.se eller ring till Härryda kommuns växel 031-724 61 00.

En enkel sak att hålla reda på är att matserveringar är kommunens tilllsynsansvar, all annan kontroll ansvarar Länsstyrelsen för.

Vad har kommunen för ansvar för att förhindra trängsel i egna lokaler, exempelvis idrottshallar?

Kommunen har samma ansvar som andra verksamheter för att motverka trängsel. Det gäller även när vi lånar eller hyr ut lokaler till föreningar och andra verksamheter.

Vi kan exempelvis begränsa tillgängligheten och bara tillåta att barn och ungdomar har tillgång till lokalen.

Vi ska också se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera och att man kan tvätta händerna eller använda handdesinfektion.

Det ska finnas tydliga anslag eller skyltar med information om att stanna hemma vid sjukdom och tvätta händerna.

Vi kan göra markeringar på golv som uppmanar till att hålla avstånd, möblera om och anpassa utrymme för att undvika trängsel.

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m.m. Länk till annan webbplats. (Folkhälsomyndigheten)

Vem kontrollerar att kommunens lokaler är säkra från trängsel?

Det gör Länsstyrelsen.
Information till idrotts- och träningsanläggningar Länk till annan webbplats. (Se stycket Verksamhetens ansvar.)