Stöd till näringslivet med anledning av covid-19

I Härryda kommun finns ungefär 4 000 aktiva företag i 430 branscher. De drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar företagen genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov. Här är en uppdaterad lista på vad vi gör för att stötta vårt lokala näringsliv.

1. Förlängd betaltid och möjlighet till anstånd med betalning

Härryda kommun kan ge anstånd med betalning av bygglov-, tillsyns- eller tillståndsavgift för bygglovsfrågor samt byggsanktionsavgift. De verksamhetsutövare som ansöker om anstånd kan beviljas det med upp till 90 dagar, efter prövning av kommunen.

Årsavgifterna för miljötillsyn kommer att skickas ut under våren och för livsmedelskontrollen under hösten. För de verksamheter som betalar en timavgift för utförd tid skickas en faktura efter att besök är gjord eller beslut är fattat. Möjlighet till längre betalningsfrist än 30 dagar finns efter förfrågan till kommunen.

Serveringstillstånd för Härryda kommun hanteras av Göteborg Stads miljöförvaltning. Miljöförvaltningen skjuter fram årsfakturorna för alkoholtillsyn på serveringsställen, så att betalningsfristen blir den 30 november 2021. Normalt ska dessa fakturor ha varit betalda i maj/juni, men då många serveringsställen har det svårt nu på grund av den pågående pandemin så skjuts den årliga faktureringen framåt.

Kontakt: Härryda kommuns kontaktcenter Länk till annan webbplats.
Telefon: 031-724 62 00 Länk till annan webbplats.

2. Anstånd med betalning av sophantering

Härryda kommun kan ge anstånd med betalning av fakturor för i första hand avfall. Möjlighet till omgående vilande abonnemang för hämtning av avfall erbjuds också verksamhetsutövare som ansöker om detta. Ansökan sker till kommunen som meddelar Renova.

Verksamhetsutövare som också är fastighetsägare kan även få anstånd för vatten och avlopp. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Kontakt: Härryda kommuns kontaktcenter Länk till annan webbplats.
Telefon: 031-724 62 00 Länk till annan webbplats.

3. Anstånd med betalning av markupplåtelser av offentlig plats

Härryda kommun kan ge anstånd med betalning på fakturor som rör upplåtelse av offentlig plats för 2021. 90 dagars anstånd med att betala fakturor beviljas efter prövning till de verksamhetsutövare som ansöker om detta.

Kontakt: Härryda kommuns kontaktcenter Länk till annan webbplats.
Telefon: 031-724 62 00 Länk till annan webbplats.

4. Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

Kommunen prioriterar bygglovsansökningar för uteserveringar och trafikverksamheten prioriterar snabb handläggningstid avseende upplåtelseärenden för uteserveringar. För att ytterligare underlätta för uteserveringar att komma igång kan åtgärder som kan utföras utan att bygglov krävs lyftas fram.

Miljö och hälsa på kommunen gör löpande bedömningar av vilka kontroll- och tillsynsärenden som är mest prioriterade.

Kontakt: Härryda kommuns kontaktcenter Länk till annan webbplats.
Telefon: 031-724 62 00 Länk till annan webbplats.

5. Utökad rådgivning till företag

Med anledning av rådande situation har Business Region Göteborg utökat erbjudandet hos Göteborgs Företagslots och Företagsakuten för Härryda kommuns företag. Med extra bemanning på telefon och e-post kan företagare i regionen vända sig till Företagslotsen Extra där vi erbjuder rådgivning och stöttning på olika sätt. Vi kan inte erbjuda några ekonomiska bidrag men är uppdaterade på de nationella stödpaketen och vilka andra möjligheter som finns till ekonomisk hjälp. Hit kan du också vända dig om du har allmänna frågor om stödåtgärderna som nämns på denna sida.

Kontakt: foretagslotsen.extra@businessregion.se
Telefon: 031-365 00 65 Länk till annan webbplats.

6. Hyresbetalningar lokaler

Om man har svårt att betala hyran i en kommunägd fastighet är man välkommen att kontakta kommunen. Kommunen gör individuella bedömningar utifrån gällande regelverk.

Kontakt: Härryda kommuns kontaktcenter Länk till annan webbplats.
Telefon: 031-724 62 00 Länk till annan webbplats.

7. Näringslivsenhet finns till för dig

Har du som företagare andra frågor eller behöver rådgivning så tveka aldrig att kontakta kommunens näringslivsenhet. Näringslivschef och företagslots finns till för att stötta och utveckla näringslivsklimatet i Härryda kommun.

Kontakt: Härryda kommuns kontaktcenter Länk till annan webbplats.
Telefon: 031-724 62 00 Länk till annan webbplats.