Samverkan företag och skola

Företag kan ha mycket att lära av dagens unga och yrkesstudenter. Genom att erbjuda prao-plats kan ni få nya perspektiv på er verksamhet, samtidigt som ni bidrar till unga människors utbildning. Som företagare kan du även vara med och utveckla morgondagens utbildningar, så att de bättre stämmer överens med näringslivets behov.

Tillsammans för Agenda 2030 (2019). Godkännande finns för flickorna på bilden (se MediaFlowPro).

Elevpresentation under företags- och skolsamarbetet "Tillsammans för Agenda 2030" 2019. Foto: Anna Sigvardsson

Prao i grundskolan

I Härryda kommun har eleverna i årskurs 8 två veckors prao under vårterminen. Genom prao får eleverna egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar.

Vi vill gärna ha fler företag att samarbeta med, både när det gäller prao, studiebesök och andra samverkansformer. Välkommen att kontakta Härryda kommuns samordnare för studie- och yrkesvägledning, SYV, för mer information - se kontaktuppgifter på sidan.
Studie- och yrkesvägledning

Var med och påverka utbildningarna för framtidens arbetskraft

Gå med i våra lokala programråd för Hulebäcksgymnasiets yrkesutbildningar:

Programråden består av representanter från näringsliv och skol och ska verka för att kvalitetssäkra yrkesutbildningarna på gymnasiet. Vi sammanträder en gång i halvåret.

Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i att:

  • Hjälpa till med att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Hjälpa till med att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

Är du intresserad, kontakta rektor för yrkesprogrammen på Hulebäcksgymnasiet, se kontaktuppgifter på sidan.