Miljöfrågor och företag

Miljöfrågor är något som berör de allra flesta företag, men det är inte alltid lika lätt att veta vart man kan vända sig för att få reda på den information som man är ute efter. Här har vi samlat några informationskällor som du kan kontakta vid miljöfrågor som rör din verksamhet.

Energi- och klimatrådgivning

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finns tillgänglig för företag, organisationer och privatpersoner. Rådgivningen är oberoende och kostnadsfri och sträcker sig från ventilations- och uppvärmningssystem till energieffektivisering av exempelvis trycklufts- och kylanläggningar.

Kontakt:
Hans-Erik Linnros, energi- och klimatrådgivare
033-35 31 69
hans-erik.linnros@boras.se

Miljöfarlig verksamhet

För verksamheter som enligt miljöbalken räknas som miljöfarlig verksamhet, som till exempel industrier och jordbruk, finns speciella krav på bland annat tillstånd eller anmälan och egenkontroll.
Miljöfarlig verksamhet

Kontakt:
Miljö- och hälsoskydd
031-724 61 00 (kontaktcenter)
miljo.halso@harryda.se

Miljöbron hjälper företag

Miljöbron erbjuder företag kostnadsfri hjälp att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Genom att förmedla kompetenta studenter fungerar Miljöbron som en länk mellan näringslivet och högskolorna i Västra Götaland. Företag kan få hjälp med frågor som handlar om allt från miljöledning och transporter till energiteknik och produktutveckling.
Miljöbron Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.