Lyssna

Skola och företag

Prao i grundskolan

Från och med detta läsåret har obligatorisk prao i grundskolan införts. I Härryda kommun har eleverna i årskurs 8 två veckors prao under vårterminen. Genom prao får eleverna egna konkreta erfarenheter av yrkeslivet och inblick i hur arbetslivet fungerar.

Vi vill gärna ha fler företag att samarbeta med, både när det gäller prao, studiebesök och andra samverkansformer. Välkommen att kontakta Härryda kommuns samordnade SYV, Maria Järgenstedt för mer information.
Studie- och yrkesvägledning

Lokala programråd

Programråden består av representanter från näringslivet och skolan och ska verka för att kvalitetssäkra yrkesutbildningarna på gymnasiet.

Enligt gymnasieförordningen ska det finnas ett eller flera lokala programråd för gymnasieskolans yrkesprogram. Det står inte hur programråden ska organiseras eller vilka uppgifter de ska hantera i gymnasieförordningen, utan det anpassas till de lokala behoven. I Härryda kommun finns det fyra programråd, ett för varje yrkesprogram på Hulebäcksgymnasiet. Programråden sammanträder en gång varje termin.

Uppgifter för de lokala programråden kan bestå i att:

  • Hjälpa till med att ordna platser för det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Hjälpa till med att planera och organisera det arbetsplatsförlagda lärandet
  • Medverka vid utformningen av gymnasiearbeten
  • Samverka om utbildningens långsiktiga utveckling
  • Samråda om vilka kurser som ska erbjudas som programfördjupning
  • Medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att ta fram utvärderingsprinciper rörande det arbetsplatsförlagda lärandet

Vi söker företagare som vill vara med och påverka utbildningen och framtida medarbetare i Härryda kommun

Vi har programråd för:

Kontakt

Maria Järgenstedt,
samordnare SYV och studievägledare Språkintroduktion
031-724 66 82maria.jargenstedt@harryda.se
Martin Frejinger,
rektor yrkesprogrammen
031-724 66 12
martin.frejinger@harryda.se