Näringslivskommun i topp

I Härryda kommun jobbar vi för att vara en professionell, kommunikativ och serviceinriktad partner till näringslivet.

Vi är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivsutvecklingen. Med rätt kunskap, kontakter och erfarenheter vill vi göra vardagen enklare för företag och företagare.

Sveriges bästa näringslivskommun

Härryda kommun har som mål att varaktigt vara Sveriges bästa näringslivskommun. Tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) verkar vi för att skapa en attraktiv näringslivsregion.

Det gör vi bland annat genom att ha en tydlig näringlivspolicy, som gäller alla som arbetar i Härryda kommun, oavsett verksamhet. Vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande, genom att:

  • prioritera företagen
  • se företagen som våra kunder
  • arbeta tillsammans med företagen, för att utveckla Härryda kommun.

Näringslivspolicy för Härryda kommun Pdf, 637.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Med fokus på sex strategiska områden arbetar vi för att stärka näringslivets förutsättningar i kommunen:

  • kompetensförsörjning
  • attraktionskraft
  • infrastruktur och tillgänglighet
  • markberedskap och fysisk planering
  • företagsklimat
  • innovationskraft

Näringslivsstrategiskt program för Härryda kommun 2019-2035 Pdf, 275.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Näringslivsenheten hoppar

Det är vi som är näringslivsenheten i Härryda kommun.