Näringslivskommun i topp

I Härryda kommun jobbar vi för att vara en professionell, kommunikativ och serviceinriktad partner till näringslivet.

Vi är drivande och tar regionalt ansvar i näringslivsutvecklingen. Med rätt kunskap, kontakter och erfarenheter vill vi göra vardagen enklare för företag och företagare.

Hur kan vi bli bättre?

Dina erfarenheter som företagare är viktiga för att vi ska kunna utveckla Sveriges bästa företagsklimat i Härryda kommun. Dela gärna med dig av dina tankar och förslag på hur vi kan vässa vår service ännu mer.

Sveriges bästa näringslivskommun

Härryda kommun har som mål att varaktigt vara Sveriges bästa näringslivskommun. Tillsammans med Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) verkar vi för att skapa en attraktiv näringslivsregion.

Det gör vi bland annat genom att ha en tydlig näringlivspolicy, som gäller alla som arbetar i Härryda kommun, oavsett verksamhet. Vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för företagande, genom att:

  • prioritera företagen
  • se företagen som våra kunder
  • arbeta tillsammans med företagen, för att utveckla Härryda kommun.

Näringslivspolicy för Härryda kommun Pdf, 637.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Med fokus på sex strategiska områden arbetar vi för att stärka näringslivets förutsättningar i kommunen:

  • kompetensförsörjning
  • attraktionskraft
  • infrastruktur och tillgänglighet
  • markberedskap och fysisk planering
  • företagsklimat
  • innovationskraft

Näringslivsstrategiskt program för Härryda kommun 2019-2035 Pdf, 275.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Kontakt med företagslots inom 24 timmar

Du företagare som behöver hjälp och vägledning i kontakten med Härryda kommun är välkommen att höra av dig till näringslivsenheten och vår företagslots.

Garanti: Företag som kontaktar kommunens näringslivsenhet får en första kontakt inom 24 timmar på vardagar.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier

Medarbetare uppställda framför kommunhuset.

Det är vi som är näringslivsenheten i Härryda kommun. Foto: Anna Sigvardsson