Företagsskyltar

Exempel på företagsskylt i Mölnlycke företagspark.

Företagsskylt i Mölnlycke företagspark.

I Mölnlycke finns det företags­skyltar i Mölnlycke företagspark, på Åvägen och på Hönekulla­vägen. Skyltarna ägs av Härryda kommun och är ett komple­ment till den befintliga väg­visningen och gatunamns­skyltningen.

Ligger ditt företag i ett område där en av kommunens företagsskyltar finns och du vill ha med ditt företagsnamn på denna, så ska du kontakta trafik­verksamheten. Varje företag väljer själv om man vill vara med och kommunen tar ut en årlig avgift på 500 kr/år.

Kontakt

John Åkesson, trafikingenjör
031-724 61 00 (kontaktcenter)
trafik@harryda.se