Arbetsmarknadsenhet

Vi arbetar för att minska arbetslösheten i Härryda kommun. Vår målsättning är att öka människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sociala sektorns enheter och näringslivet.

Vi vänder oss till:

  • arbetssökande ungdomar och vuxna (18-65 år)
  • personer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering
  • personer i behov av språkpraktik

Vi hjälper till med:

  • coaching - individuellt/grupp
  • att hitta rätt jobb, utbildning eller praktik
  • arbetsgivarkontakter
  • att marknadsföra sig själv
  • att lyckas på anställningsintervjun

Vi utför arbetslivsinriktad rehabilitering genom träningsplatser och praktikplatser. Administrerar arbetsmarknadsanställningar, feriejobb, arbetspraktik, ungdomsjobb och ungdomstjänst. 

Symbol för Härryda kommuns servicegarantier.

Snabbt stöd till arbetssökande med försörjningsstöd

Du som har försörjningsstöd och står till arbetsmarknadens förfogande ska inom sju arbetsdagar få en inbjudan till ett informationsmöte på arbetsmarknadsenheten.

Om vi inte håller vad vi lovar

Anser du att vi inte uppfyller garantin ska du så snart som möjligt höra av dig till kommunens kontaktcenter på e-post kommun@harryda.se eller telefon 031-724 61 00.

Ansvarig chef kommer sedan att kontakta dig för uppföljning och dialog kring hur vi kan lösa den uppkomna situationen. Dina synpunkter utgör en viktig del i vårt förbättringsarbete.

Servicegarantierna ska förtydliga kommunens konkreta ambitioner inom olika områden. Om kommunen inte uppfyller en garanti i ett enskilt fall innebär det inte att kommunen medger att vi har gjort fel i juridisk mening.

Mer om kommunens servicegarantier