Tillsammans åstadkommer vi mer

Gruppbild med personer med olika yrken inom kommunen

Foto: Anna Sigvardsson

I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på jobbet. Såhär lyder det:

Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt.

Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar lösningar.

Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv.

Vi prövar nya idéer och vill alltid bli bättre.

Tillsammans åstadkommer vi mer!

Förhållningssättet tar oss mot visionen

Genom vårt förhållningssätt påverkar vi upplevelsen av Härryda kommun, som är en serviceorganisation med en tydlig vision:

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Mer om Härryda kommuns vision

När vi som arbetar i Härryda kommun agerar utifrån förhållningssättet, skapar vi förutsättningar för det som visionen uttrycker: människor och företag som växer och blomstrar, idéer som lyfter och lösningar som håller för kommande generationer. Framtid som byggs med mod, nytänkande och handlingskraft.

Skapat av medarbetare för medarbetare

Förhållningssättet säger något om hur vi som jobbar i kommunen ser på vårt uppdrag. Det ska bidra till utveckling, men också kännas förankrat i det vi gör här och nu. De slutliga ordvalen i förhållningssättet bygger därför på underlag från medarbetare och chefer i kommunens alla olika typer av verksamheter.

Vision och förhållningssätt viktiga i alla delar

Både vision och förhållningssätt faller platt om vi inte jobbar med dem kontinuerligt. Därför finns kommunens vision och förhållningssätt med i såväl rekrytering och introduktion av nya medarbetare, som i medarbetar- och verksamhetsutveckling.

Sommarplanteringar i kommunens rabatter

Sommarplantering med temat Astrid Lindgren

Medarbetarskap för trivsel och delaktighet

I kommunen har medarbetarna olika yrken och arbetar med skilda verksamheter. Våra medarbetare är utspridda på skolor, äldreboenden, tekniska verksamheter och många andra arbetsplatser. Utöver kommunens vision och förhållningssättet kopplat till denna, har vi även en gemensam formulering av vilken kultur vi vill ha i vår organisation - kommunens personalpolitiska program. Det handlar främst om hur vi är mot varandra internt i organisationen: hur vi bygger trygga team, så att vi klarar av att jobba effektivt och leverera med kvalitet. Delaktighet, helhetssyn och respekt för varandras olikheter är grundstenar i detta.

Programmet är uppbyggt kring tre grundperspektiv: Medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Tanken är att medarbetare och chefer tillsammans ska definiera vad orden och begreppen betyder för just deras arbetsplats. Och genom återkommande samtal hålla frågorna levande.

I Härryda kommun ska medarbetarskapet bland annat präglas av en vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Som chef och ledare är det viktigt att man är medveten om sitt ansvar som förebild och kulturbärare. Dessutom ska både chefer och medarbetare använda samverkan och kommunikation som naturliga delar i sitt arbete.

Det personalpolitiska programmet är framtaget i bred dialog i organisationen.

Hela vårt personalpolitiska program (PPP) kan du läsa här Pdf, 470.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Yvonne Lundin Personaladministratör
031-724 63 62
personal@harryda.se

Härryda kommun
Personalfunktionen
435 80 Mölnlycke