Lyssna

Hur vi är mot varandra är viktigt för vår trivsel

Sommarplanteringar i kommunens rabatter

Sommarplantering med temat Astrid Lindgren

Respekt för varandras olikheter, delaktighet och helhetssyn. Det är några av de ledord som vi vill ska känneteckna alla de arbetsplatser som ryms under paraplyet Härryda kommun.

I kommunen har medarbetarna olika yrken och arbetar med skilda verksamheter. Våra medarbetare är utspridda på skolor, äldreboenden, tekniska verksamheter och många andra arbetsplatser. Men några viktiga ledord är gemensamma, de som talar om hur vi är mot varandra och som anger vilken kultur vi vill ha. Härryda kommuns personalpolitiska program är framtaget i bred dialog och slår fast våra grundläggande förhållningssätt.

Programmet är uppbyggt kring tre grundperspektiv: Medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. Tanken är att medarbetare och chefer tillsammans ska definiera vad orden och begreppen betyder för just deras arbetsplats. Och genom återkommande samtal hålla frågorna levande.

I Härryda kommun ska medarbetarskapet bland annat präglas av en vilja att bidra till ett öppet klimat och goda relationer på arbetsplatsen. Som chef och ledare är det viktigt att man är medveten om sitt ansvar som förebild och kulturbärare. Dessutom ska både chefer och medarbetare använda samverkan och kommunikation som naturliga delar i sitt arbete.

Hela vårt personalpolitiska program (PPP) kan du läsa här Pdf, 470.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Yvonne Lundin Personaladministratör
031-724 63 62
personal@harryda.se

Härryda kommun
Personalfunktionen
435 80 Mölnlycke