Vad innebär det att vara sektionsledare?

Som sektionsledare ansvarar du för:

 • Kontaktperson, se till att aktiviteten följer HKIF´s mål. Att aktiviteten är till för alla som är intresserade
 • Skriva verksamhetsplan, beskriva aktiviteten kortfattat för året
 • Göra en budget, uppskatta kostnader för året och söka bidrag
 • Skriva deltagarlista
 • Skriva en verksamhetsberättelse efter årets slut, några sammanfattande rader om aktiviteten under året

Verksamhetsplan:

Innebär att beskriva kortfattat hur du tänker att aktiviteten ska utföras.

 • Var, lokal, ort?
 • När, början/slut av termin, veckodag, tid?
 • Min och max deltagare
 • Beskriv om det är något utöver detta, t ex tävling, turnering, studiebesök, föreläsning o s v

Lämnas in senast 15 december tillsammans med Budget.

Du hittar en mall i högerspalten

Budget:

Innebär att du skriver ner kostnader för:

 • Lokal
 • Ev planerade föreläsningar, studiebesök o s v
 • Ansöker om bidrag för årets aktiviteter

Ska lämnas in senast 15 december tillsammans med Verksamhetsplan.

Verksamhetsberättelse:

 • Innebär att du sammanfattar årets aktiviteter
 • Hur länge/ofta har aktiviteten pågått?
 • Hur många deltagare i aktiviteten?
 • Om ni har gjort något utöver, föreläsning, studiebesök, tävling o s v

Ska lämnas in senast 31 januari.

Du hittar en mall i högerspalten.

Har du frågor så hör gärna av dig till någon i styrelsen eller föreningens administratör.