Kontakt
Lyssna

Praktik och arbetsträning

Arbetsmarknadsenheten arbetar för att minska arbetslösheten i Härryda kommun. Vår målsättning är att öka människors möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, sociala sektorns enheter och näringslivet.

Arbetsträning/praktik genomförs på:

  • hantverkslokalen på Råda Stock
  • servicelaget som arbetar med yttre miljö
  • kommunala och privata arbetsplatser

Ungdomsjobb

Ungdomsjobb är en satsning i Härryda kommun som initierats av kommunstyrelsen för att förebygga ungas utanförskap.

Ungdomsjobb innebär att ungdomar mellan 15 och 20 år får en möjlighet att jobba extra under helger och kvällar samt under lov på en arbetsplats som är utvald av Härryda kommun. Arbetsplatsen kan vara en kommunal eller privat arbetsplats som kan tänka sig att ställa upp för den unge. Ungdomen får en handledare på plats och har kontinuerligt kontakt med handläggaren för ungdomsjobb under tiden som ungdomsjobbet pågår.

Tanken med ett ungdomsjobb är att ge ungdomar i riskzon en möjlighet att få en bra introduktion till vuxen- och arbetslivet och en attraktiv sysselsättning på fritiden. Detta ska leda till att ungdomarna får en stärkt självbild och en känsla av att vara delaktiga och behövda.

Ungdomsjobb initieras av den personal på skola, fritid eller socialtjänst som har kontakt med ungdomen.

Kontakt

Johan Staaf, enhetschef
031-724 87 25
johan.staaf@harryda.se

Björn Stigring, biträdande enhetschef/jobbcoach
031-724 84 11
bjorn.stigring@harryda.se

Lisa Östensson, handläggare/jobbcoach
031-724 84 28
lisa.ostensson@harryda.se

Valentina Vokshi, handläggare/jobbcoach
031-724 61 20 valentina.vokshi@harryda.se

Erika Kovacs, handläggare/jobbcoach
031-724 87 38 
erika.kovacs@harryda.se

Besöksadress:
Rådastocksvägen 1 i Mölnlycke

Postadress:
Härryda kommun
Arbetsmarknads- och försörjningsstödsenhet
435 80  Mölnlycke
socialtjansten@harryda.se