Lyssna

Sjuklön vid timanställning

Härryda kommun har gjort en tillfällig justering i villkoren för sjuklön, för att de som har en så kallad timanställning ska kunna få sjuklön vid sjukskrivning. Detta för att även timanställda ska vara hemma vid minsta symtom.

Information om sjuklön till dig som är behovsanställd/intermittent anställd (ofta kallad timanställd) i Härryda kommun:

Har jag rätt till sjuklön?

Du kan ha rätt till sjuklön om du uppfyller förutsättningarna i gällande sjuklönelag och kollektivavtal. Sammanfattningsvis:

 • Om den avtalade anställningen/bokningen är en månad eller längre så har du rätt till sjuklön från första dagen.
 • Om den avtalade anställningstiden/bokningen är kortare än en månad gäller rätten till sjuklön endast om du har tillträtt anställningen/bokningen och varit anställd fjorton kalenderdagar i följd.
 • Tidigare anställningar/bokningar hos arbetsgivaren räknas med om tiden mellan anställningarna/bokningarna inte överstiger fjorton dagar.

För utförligare information se stycket om sjuklönelag nedan.

Hur ska jag göra för att få sjuklön?

 1. Sjukanmäl dig till arbetsgivaren enligt rutin.
 2. Rapportera din sjukfrånvaro i Självservice. Det är mycket viktigt att du lägger in din frånvaro för att du ska kunna få sjuklön. Kommer du inte åt Självservice?
  Kontakta Löneenheten för hjälp.
 3. Karensavdraget ansöker du om från Försäkringskassan.
 4. Du kan få sjuklön av arbetsgivaren de första 14 kalenderdagarna om du har inbokade pass hos arbetsgivaren och om du uppfyller kvalifikationstiden (se stycket om sjuklönelagen nedan).
 5. Om du inte har bokade pass ansöker du om sjukpenning från Försäkringskassan.
 6. Om du inte har bokade pass och ansökt om sjukpenning från Försäkringskassan men fått avslag på ansökan, ta då kontakt med Löneenheten. Det finns då möjlighet att ansöka om sjuklön från arbetsgivaren istället. Du kan maximalt få
  ersättning för två veckor med 80 % sjuklön + en vecka med 10 % ersättning. Avslaget från Försäkringskassan ska kunna uppvisas för arbetsgivaren. För närvarande behöver du inget läkarintyg förrän efter dag 21.

Om jag redan är sjuk och inte kan tacka ja till erbjudande om fler arbetspass, kan jag få sjuklön då?

Om du får erbjudande om arbete som du inte kan tacka ja till på grund av sjukdom, ansök om sjukpenning från Försäkringskassan. Om du skulle få avslag på din ansökan, ta kontakt med Löneenheten. Vi har då möjlighet att utreda om du har rätt till sjuklön från arbetsgivaren istället.

Finns det något särskilt avsnitt i sjuklönelagen som är viktigt för mig att känna till?

Ja, det är några saker som du bör känna till. Om den avtalade anställningen/bokningen är en månad eller längre så har du rätt till sjuklön från första dagen. Om den avtalade anställningstiden/bokningen är kortare än en månad gäller rätten till sjuklön endast om du har tillträtt anställningen/bokningen och varit anställd fjorton kalenderdagar i följd. Vid beräkning av kvalifikationstiden ska tidigare anställningar/bokningar hos arbetsgivaren räknas med om tiden mellan anställningarna/bokningarna inte överstiger fjorton dagar. En sjuklöneperiod börjar först den dag man avstår från att utföra överenskommet arbete. Det betyder att du endast kan få sjuklön för de pass du är inbokad att utföra.

Vad händer om jag inte har några bokade pass vid insjuknandetillfället?

Då är du inte berättigad till sjuklön från arbetsgivaren enligt sjuklönelagen. Om du är sjuk och på grund av det inte kan söka eller ta ett arbete så kan du däremot ha rätt till sjukpenning. Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Jag har sökt sjukpenning hos Försäkringskassan men inte blivit beviljad.

Kontakta Löneenheten och lämna beslutet från försäkringskassan. Löneenheten har då möjlighet att i samråd med chef efter dokumenterade kriterier pröva om vi som arbetsgivare skall betala ut sjuklön utöver det som är fastställt i sjuklönelagen.

Kontakt

Löneenheten
loneenheten@harryda.se

Personalfunktionen
personal@harryda.se

Telefon: 031-724 61 00
(växel)