Lyssna

Som medarbetare inom socialtjänstens bemanningsenhet

Våra timanställda är värdefulla och uppskattade medarbetare som verksamheterna behöver för att klara sin verksamhet. Vi värnar om våra timanställdas arbetsmiljö och det är viktigt att alla våra medarbetare trivs och ges förutsättningar att göra ett bra arbete.

Timanställd hos Bemanningsenheten Socialtänst

Som timanställd blir du anställd vid Bemanningsenhen och dina uppdrag bokas direkt genom oss. Det är inte möjligt att anställas direkt av arbetsplatserna däremot kan du ha önskemål om att vara på ett eller flera särskilda ställen.

Boka in dina arbetspass via Time Care Pool

Time Care Pool är ett system för hantering av vakanta pass.

Lägg in tider för när du är tillgänglig för arbetspass

Som timanställd medarbetare gör du dig tillgänglig för arbete i systemet genom att ange klockslag och dagar.

Den tid som du gjort dig tillgänglig lovar du att ställa upp men så länge som du inte blivit uppbokad får du dra tillbaka din tillgänglighet. Efter att du blivit uppbokad på ett pass får du inte ta tillbaka din tillgänglighet.

Det finns ingen garanti att du bokas på den tid du lagt tillgänglig, men här håller vi en tät dialog så att vi båda parter blir nöjda.

Du matchas mot de vakanta passen i systemet och bokas in

En arbetsplats beställer vid behov en medarbetare från Bemanningsenheten. Planerarna på Bemanningsenheten matchar därefter de som är tillgängliga i systemet mot de beställningar som lagts in och bokar in aktuella medarbetare.

Välj om du vill arbeta på en eller flera arbetsplatser

Varje timanställd medarbetare är kopplad till minst en arbetsplats men det är även möjligt att vara tillgänglig på flera arbetsplatser. Sannolikheten att du får jobba mer ökar om du är tillgänglig för flera arbetsplatser.

Innan du görs tillgänglig för en arbetsplats ordnar vi så att du blir upplärd och känner dig trygg i rollen, se introduktion, utbildningar och bredvidgång nedan.

Månads-/deltidsanställd personal kan boka in sig

På samma sätt kan redan månadsanställd personal göra sig
tillgänglig och bli bokad via Bemanningsenheten genom antingen resurspass eller att som deltidsanställd göra sig tillgänglig för att arbeta fyllnadstid.

Manual och utbildning i Time Care Pool

Att använda Time Care Pool är enkelt och manualer finns tillgängliga för de som önskar. Varje ny timanställd utbildas i systemet i samband med introduktionen.

Utbildningskrav för tillsvidareanställning

Härryda kommun tillämpar Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar inom socialtjänstens omsorg om äldre liksom personal som ger stöd, service och omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att vi är mycket restriktiva till att låta timanställningar övergå i tillsvidareanställning för personer utan adekvat utbildning.

Vi stöttar och uppmuntrar våra timanställda att vidareutbilda sig för att på så vis kunna söka tillsvidareanställningar som utannonseras inom verksamheten.

Lön

Individuell lönesättning tillämpas. Som 18-åring har du drygt 120 kr i timlön och fyllda 19 ökar den till knappt 130kr. Lönen sätts utifrån erfarenhet och utbildningsnivå, och våra timanställda lönejusteras årligen på samma sätt som ordinarie personal.

Tillägg

Tillägg, exempelvis för obekväm arbetstid, betalas alltid ut en månad i efterskott. Alltså gäller att tillägget för den obekväma arbetstid du arbetat i juni betalas ut i juli, den du arbetat i juli betalas i augusti och så vidare.

Det vanligaste tillägget till grundlönen är just det för obekväm arbetstid. Det betyder att du får ett extra tillägg utöver din grundlön för de kvällar, helger och nätter som du arbetar. Vill du veta mer exakt vad de olika tilläggen för obekväm arbetstid ger så regleras de (för kommunalanställda) i § 21 i Allmänna bestämmelser.

Introduktion, utbildning och bredvid gång

Betald introduktion

Innan du börjar arbeta hos oss får du en grundläggande introduktion. Tiden för introduktionen är betald arbetstid och är viktig för att ge dig goda förutsättningar att trivas och att göra ett gott arbete.

Din anställning börjar med tre timmars generell introduktion. Den innehåller övergripande information om Härryda kommun som arbetsgivare, allmän information om anställningen, vad man gör vid sjukdom, förväntningar, kontaktuppgifter, vart man vänder sig i olika frågor, Ida och o-katalogen, hygien, rutin vid gåvor/testamente, utbildning i Time Care Pool och Självservice, IT-behörigheter, Lex Sarah/lex Maria, delegering, övergripande Treserva etc.

Tre utbildningar ingår i introduktionen

Efter den generella introduktionen bokas du in på tre utbildningar som ingår i din introduktion. Dessa är förflyttning, läkemedelsdelegation och en webbaserad värdegrundsutbildning. Även andra utbildningar kan bli aktuella men bokas vid behov av arbetsplatserna.

Efter introduktionen går du bredvid ordinarie medarbetare

När du har gått de tre grundläggande utbildningarna bokas du in på bredvidgång ute på arbetsplatsen. Där får du gå bredvid en ordinarie medarbetare för att lära dig arbetet och arbetsplatsen. Vi bokar in bredvidgång på varje arbetsplats du vill arbeta på.

Uppföljningssamtal efter introduktionen

Introduktionen följs upp av samtal. Samtalen syftar till att ha en löpande dialog om hur arbetet fungerar, hur din arbetsmiljö är, om det är något du behöver och så vidare. Vi vill också prata med dig om dina framtidsplaner och hur de påverkas under den tiden du arbetar hos oss. Om du är intresserad av att vidareutbilda dig för att kunna arbeta som undersköterska eller stödassistent stöttar vi dig gärna.

Infoträffar och facebook-grupp

Som timanställd har vi två huvudsakliga kommunikationskanaler och det är infoträffar och vår facebook-grupp.

Infoträffar med tema två gånger per år

Alla som arbetar som timanställd hos Bemanningsenheten bjuds in två gånger per år till infoträffar. Där ges möjlighet till både information och kommunikation. Till infoträffen kopplar vi ett tema för att på så vis vidareutveckla oss inom intressanta och aktuella ämnen.

Aktuellt hittar du i facebookgruppen

Till facebookgruppen bjuds alla timanställda in. I gruppen kommunicerar vi med varandra om allt som är aktuellt. Vi kan bland annat  informera/kommunicera om kommande utbildningar, om arbetsplatser som har stort behov av fler tillgängliga timanställda, om spontana eller planerade träffar med mera.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk på ett bokat pass ska du både kontakta arbetsplatsen och Bemanningsenheten Socialtjänst så snabbt du bara kan.

Friskanmälan gör du till Bemanningsenheten helst innan kl. 11 dagen innan du är åter är i jobb. Friskskriver du dig inte utgår vi från att du fortfarande är sjuk.

Telefonnummer arbetsplatsen: hittar du i ditt boknings-sms

Telefonnummer Bemanningsenheten Socialtjänst: 031-724 86 88

Mailadress Bemanningsenheten: ansokan.soc@harryda.se

Kontakt

Cecilia Lauri, enhetschef
031-724 82 65cecilia.lauri@harryda.se

Besöksadress:
Hönekullavägen 11, Mölnlycke

Relaterad information