Lyssna

Arbeta som timanställd vikarie inom förskolan

Tillgänglighet i Time Care Pool (TCP)

Som anställd hos oss blir du knuten till ett bokningssystem - Time Care Pool, TCP, som är ett personalplaneringssystem där du själv lägger in de tider då du vill och kan arbeta. Utbildning i systemet och manualer får du innan du börjar arbeta hos oss.

Det innebär en stor frihet och möjlighet för dig att själv kunna planera in och välja när du är tillgänglig för arbete. För att våra system och rutiner ska fungera optimalt är det några saker du bör tänka på:

 • Lägg bara in tid i Time Care Pool (TCP) när du vet att du kan ta ett arbetspass. Din tillgänglighet styr också över hur många pass du får, ju mer tillgänglig desto större är chansen till arbete.
 • Alla vikarier direktbokas, det vill säga du får sms på alla bokningar med den information du behöver.
 • Sms-bokningen innebär ett avtal mellan dig och Härryda kommun; vi ger dig arbete och du lovar att du ska arbeta.
 • Du som timvikarie väljer själv vilka förskolor du önskar arbeta på, ju fler förskolor desto fler pass. Läs om våra förskolor.

För övrig information om Time Care Pool finns en separat lathund som fås vid utbildningstillfället.

Logga in på Time Care Pool.länk till annan webbplats

Ändrade tider på bokade pass

Ring förskolan vid försening

Eftersom vi använder oss av ett direktbokningssystem, där du ofta får din bokning samma morgon, händer det ibland att det är svårt att hinna till bokad tid. Om du ser att du kommer att bli något försenad, ska du ringa direkt till förskolan och meddela detta.

Ring dessutom Bemanningsenheten för korrekt tid

Du behöver också ringa till Bemanningsenheten 031-724 86 86 snarast, senast dagen efter, för att meddela korrekt tid.

Tänk också på att ringa oss om du arbetar över, eftersom tiderna i ditt sms ligger till grund för din lön.

Frånvaro - sjuk/VAB

Vid frånvaro ska du både ringa Bemanningsenheten 031-724 86 86 och avdelningen så fort som möjligt.

Om du är frånvarande mer än en dag och är bokad nästa dag måste du ringa avdelningen och bemanningsenheten senast klockan 13.00 dagen innan och meddela om du kommer eller inte nästa dag.

Om du inte är bokad och är fortsatt sjuk, kom ihåg att ta bort din tillgänglighet för nästa dag.

Kom ihåg att lägga in din frånvaro i Självservice, se rubrik nedan.

Om du inte registrerat din frånvaro inom två månader, kan eventuell ersättning inte utbetalas.

Vid upprepad korttidssjukfrånvaro kommer vi att ta kontakt med dig.

Självservice - frånvaro, lönespec, personuppgifter

Självservice är vårt löne- och frånvarorapporteringssystem.

Logga in i Självservice kan du göra när du är ansluten till kommunens publika nätverk, exempelvis när du befinner dig på en förskola.

I Självservice:

 • Fyller du i din frånvaro
 • Ser du din lönespecifikation
 • Om du behöver ändra din adress eller telefonnummer kan du göra det i självservice. Gå in under ”Mina uppgifter” och gör ändringen under fliken Namn/Adress. Glöm inte att spara.

Logga in i Självservice

 1. Logga först in på kommunens intranät https://ida.harryda.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 2. I rullgardinsmenyn uppe till höger, väljer du Självservice i listan
 3. Klicka i den gula inloggningsrutan, logga in i Självservice (Visma) med samma inloggningsuppgifter som till IDA.

Instruktion för att fylla i frånvaro

Instruktioner för att lägga in frånvaro finns ovanför den gula inloggningsrutan. ”Timavlönad bokad i Time Care Pool”länk till annan webbplats

Problem med lösenord

Problem med lösenord

Belastningsregister

För att arbeta i förskolan krävs ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

Utdraget beställer du via www.polisen.selänk till annan webbplats. Det finns flera varianter, sök det som gäller förskola och skola. Beställningen tar cirka två veckor.

Utdraget ska vara i original. Vid intervjun ska registret visas för oss tillsammans med giltig legitimation.

Observera att utdraget är giltigt i ett år och innan det året är slut behöver du ansöka om ett nytt. Vi kommer att skicka en sms-påminnelse innan det går ut.

Utbildning

Innan du börjar att arbeta hos oss får du en generell introduktion. Den innehåller övergripande information om vad man bör tänka på vid arbete på förskola. Där ingår utbildning i Time Care Pool, vårt bokningssystem samt Självservice, vårt löne- och frånvarorapporteringssystem.

Vad händer om jag får månadsavtal på en förskola?

Om du av förskolechefen blir erbjuden ett så kallat månadsavtal på en förskola, kommer du med automatik att avslutas i timvikariepoolen (TCP) den dagen ditt avtal träder i kraft.

I en övergångsperiod, innan allt är registrerat i våra system, riskerar du dock att bli dubbelbokad om du ligger tillgänglig. Därför behöver du själv tänka på att ta bort din tillgänglighet i TCP från det datum avtalet gäller. Viktigt! Gör det gärna så fort du skrivit under avtalet. Du får självklart stå kvar tillgänglig fram till avtalsdatumet om du vill.

Om du när ditt avtal är slut, vill komma tillbaks till timvikariepoolen, ring oss på Bemanningsenheten 031-724 86 86.
Vi kontrollerar då att du inte har för många så kallade LAS-dagar. Tänk också på att se över att du har ett giltigt belastningsregister.

Kontaktuppgifter

Härryda kommun
Bemanningsenhet Förskola
435 44 Mölnlycke

Besöksadress: Hönekullavägen 11, 2 våningen, Mölnlycke
Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

031-724 86 86

Bemanningsplanerare

 • Annika Benjaminsson 
 • Eva Brusberg