Kontakt
Lyssna

Arbeta i Härryda kommun

Här kan du läsa om hur det är att jobba i Härryda kommun, hur vi jobbar och vad vi kan erbjuda dig.

Vårt personalpolitiska program

Våra tre grundperspektiv som anställd inom Härryda kommun är medarbetarskap, ledarskap samt kommunikation och samverkan. I dessa beskrivs de förhållningssätt som ska genomsyra organisationen. Tillsammans bildar de en enhet där inget utav dem kan förverkligas utan stöd av de övriga två.

Kontakt

Yvonne Lundin Personaladministratör
031-724 63 62
personal@harryda.se

Härryda kommun
Personalfunktionen
435 80 Mölnlycke