Lyssna

Mölnlyckemotet

Kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan för Mölnlyckemotets södra del intill riksväg 40. Planområdet är idag till största delen obebyggd mark och omfattar den södra infarten från riksväg 40 fram till Boråsvägen.

Planens formella namn: Detaljplan för del av Råda 1:1 m.fl. Mölnlyckemotet i Mölnlycke. Se detaljplanen på kartan.länk till annan webbplats

Syftet med detaljplanen är att göra entrén till Mölnlycke mer välkomnande och att utveckla området med nya strategiska lägen för verksamheter. Mölnlyckemotet har mycket goda kollektivtrafikförbindelser och i detaljplanen ingår att skapa säkrare och mer attraktiv gång- och cykelförbindelser till Göteborg och Mölndal.
Detaljplanens förslag är att göra det möjligt med byggnader med 7-8 våningar som ska användas för verksamheter som kontor, hotell och industri på ömse sidor av Säterivägen.

Nya hållplatslägen för kollektivtrafik och förbättrad tillgänglighet för cyklister och gångtrafikanter skapar även bättre förbindelser med Mölnlycke företagspark norr om motet. Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan.

Under rubriken Status och dokument hittar du aktuella dokument.

Tyck till!

Du kan alltid bidra med dina synpunkter genom att använda formuläret nedan. Men tänk på att om du senare ska kunna överklaga ett beslut, måste du lämna en synpunkt antingen under samrådstiden eller granskningstiden.

Om du har frågor om detaljplanen vänder du dig till planarkitekten. Du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt.

Lämna dina synpunkter


Namn och adress vid överklagan
Uppge namn och adress eller fastighetsbeteckning om du senare vill kunna överklaga detaljplanen.Fyll i din e-postadress för att få en automatisk bekräftelseStatus och dokument

Ordlista

Planstart

Samråd

Granskning

Antagande

Överklagande

Laga kraft

Byggprojekt

Kontakt

Ställ frågor om planen till planarkitekten:

Marcus Broman
031-724 88 38
marcus.broman@harryda.se
Fastighetsfrågor
Robin Axelsson, mark- och exploateringsingenjör
031-724 87 32
robin.axelsson@harryda.se

Lämna synpunkter via formuläret En ny plan