Kontakt
Lyssna

Stadsbyggnadsstudie - Mölnlycke centrum

För att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar gavs ett politiskt uppdrag att göra en stadsbyggnadsstudie på strategisk nivå, med särskilt fokus på attraktiv stadskärna och ändamålsenlig infrastruktur. Syftet med studien är att ta fram en inriktning för Mölnlyckes centrumutveckling.

Stadsbyggnadsstudien beskriver ett tätare Mölnlycke med fler bostäder, verksamheter och service för att uppnå ett stadsmässigt och levande centrum, med goda villkor för både handel, verksamheter och boende. Studien tar ett helhetsgrepp med strategier för Mölnlyckes centrumutveckling, så att framtida förändringar, både på kort och lång sikt, kan gå mot samma mål – en modern småstad med puls.

Stadsbyggnadsstudien med utredningar har sammanfattats i rapporten ”Vi möts i Mölnlycke” med mål och strategier som politiskt ska behandlas i kommunfullmäktige i oktober 2019.

Rapporten Vi möts i MölnlyckePDF

Inom ramarna för stadsbyggnadsstudien finns fördjupade utredningar inom bland annat trafik och mobilitet. Läs mer här.