22 januari 2021
Lyssna

Covid-19: Så påverkar skärpta råd och restriktioner kommunala verksamheter

Coronavirus som stiliserad illustration.

Härryda kommun håller oavbrutet i arbetet mot spridning av coronaviruset. Vi bevakar utvecklingen av pandemin och följer riktlinjer och rekommendationer från ansvariga myndigheter. Nedan hittar du information om de skärpta nationella råd och restriktioner som gäller sedan mitten av december 2020. Här finns också aktuell information om hur kommunens verksamheter påverkas ochhur den arbetar för att motverka smittspridning av covid-19.

Information in other languages

Official information on the corona virus in Englishlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

Official information on the corona virus in other languageslänk till annan webbplats
(folkhalsomyndigheten.se)

Skärpta nationella råd och restriktioner

Nationella råd betonar det personliga ansvaret

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De nya råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Du ska bland annat:

 • endast umgås med de personer du normalt träffar, exempelvis de som ingår i ditt hushåll.
 • hålla avstånd både inomhus och utomhus. Träffa dem du behöver träffa utomhus om det går.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt.
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • stanna hemma vid symtom.
 • hålla god handhygien.

Krisinformation: Nya skärpta nationella rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under storhelgerna och åtta personer är därför den nya normen för alla sociala situationer.

Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer inför jul och nyårshelgernalänk till annan webbplats

Skärpta restriktioner från och med 24 december

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen. Kommunens verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Regeringen: Ytterligare restriktioner för att bromsa smittspridningenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten: Ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsalänk till annan webbplats

Maxgräns på 8 personer för allmän sammankomst

Regeringen har beslutat om ett maxtak på 8 personer, för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I Västra Götaland har Länsstyrelsen beslutat att detta maxantal även gäller för sittande publik. Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare. Maxtaket på 8 personer gäller tillsvidare och till dess ett nytt beslut tas.

Länsstyrelsen om beslut om maxtak på 8 personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karantän vid smitta i hushållet

Sedan den 1 december gäller att symtomfria barn såväl som unga och vuxna bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.Folkhälsomyndigheten om karantän vid smitta i hushålletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra råd för att minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
 • Stanna alltid hemma vid minsta förkylningssymtom. Om dina symtom inte går över efter cirka 24 timmar, gå in på denna länk 1177.se länk till annan webbplatsoch läs hur du bokar en tid för ett PCR-test.
 • Om du har provtagit dig för covid-19 ska du stanna hemma tills du får ditt provsvar.

Så arbetar Härryda kommun under corona-pandemin

Härryda kommuns verksamheter jobbar löpande med att följa läget och anpassa verksamhet, arbetssätt och åtgärder utefter det. Kommunens ledning följer hela tiden utvecklingen i omvärlden och håller särskilt koll på personals närvaro och frånvaro, för att kunna säkerställa att kommunens verksamheter fungerar. Politiker och ledning hålls fortlöpande uppdaterade.

Härryda kommuns huvudinriktning i krisen är att bidra till att minska smittspridningen genom:

 • kontinuerlig och bred kommunikation om gällande råd och rekommendationer till alla medborgare och medarbetare.
 • samordnade åtgärder i förvaltningens olika verksamheter.

Så informerar Härryda kommun

Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Härryda kommun, framför allt om kommunens egen verksamhet och vad som gäller här, men också länkar till var du hittar den information du behöver.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar Härryda kommun inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta kommunens verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Härryda kommun inte bryter patientsekretessen.

Vaccinering mot covid-19

Prioriteringsordning för vaccinering

Rekommendationerna från regionen och Folkhälsomyndigheten är att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först.

Priogrupp 1:

Du som ingår i dessa grupper kommer att bli kontaktad när det är dags för din vaccination. Övriga grupper kan ännu inte boka tid.

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Sker vecka 2.
 • Personer som bor med någon som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Påbörjas vecka 2.
 • Personal som arbetar nära dessa personer (kommunen ansvarar). Påbörjas vecka tre.
 • Personer som har hemtjänst (primärvården ansvarar).
 • Vuxna som bor med någon som har hemtjänst (primärvården ansvarar).
 • Prioriterad sjukvårdspersonal (primärvården och sjukhusen ansvarar).

Priogrupp 2-3

Du som ingår i dessa grupper kommer att bli kontaktad när det är dags för din vaccination. Vaccinationerna beräknas påbörjas i februari-mars. Övriga kan ännu inte boka tid.

 • Övriga personer som är 70 år och äldre, där de äldsta vaccineras först.
 • Vuxna som får insatser enligt LSS. Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning.
 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS.
 • Patienter knutna till specialistmottagningar, så kallade medicinska riskgrupper.
 • Övriga personer, som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp.

Priogrupp 4:

 • Övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Inom varje fas kan de olika grupperna vaccineras parallellt.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Barn och utbildning

Förskola och grundskola

Härryda kommuns förskolor och grundskolor är huvudsakligen öppna och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fortsatt gäller att friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Vid konstaterad smitta på skola eller förskola ansvarar rektor för att tillsammans med Smittskydd Västra Götaland genomföra smittspårning och vid behov vidta åtgärder som exempelvis distansundervisning för enskilda klasser eller årskurser.

Mellan 11-22 januari får elever i grundskolornas årskurser 7, 8 och 9 undervisning på distans. Beslutet gäller inte elever med individella faktorer som gör att eleven behöver ha undervisning i skolan, exempelvis elever i grundsärskolan.

Från den 25 januari och fram till 7 februari fortsätter distansundervisningen enligt ovan, men varvas med undervisning på plats, efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten den 21 januari.

Sedan 1 december 2020 gäller skärpta restriktioner för symptomfria barn som bor ihop med en person som är sjuk i covid-19. Barn ska hållas hemma från skola och förskola.

Under våren vidtog verksamheterna en rad åtgärder för att minska risken för smitta. Bland annat införde man nya rutiner när det gäller städning, måltider, undervisning samt hämtning och lämning. Detta fortsätter även under höstterminen. 

Hulebäcksgymnasiet fortsätter med distansundervisning

Sedan 25 november 2020 bedriver Hulebäcksgymnasiet huvudsakligen undervisning på distans. Undantagna är introduktionsprogrammet, praktiska program och elever där rektor finner det olämpligt med hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov. Alla delar som inte är lämpliga att genomföra på distans som examinationer, praktiska moment och laborationer genomförs på plats i skolans lokaler.

Efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten den 20 januari kommer distansundervisningen att fortsätta fram till 1 april, men varvas med undervisning på plats. Gymnasiet följer myndigheternas information och rådgör kontinuerligt med Smittskydd Västra Götaland.

Information om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona

Anmälan för att hämta gymnasielunch

Distansundervisning inom Vuxenutbildningen

Sedan den 2 november och tills läget tillåter gäller distansundervisning på Vuxenutbildningen. Det gäller alla utbildningar och kurser, förutom SFI (Svenska För Invandrare) där undervisningen även fortsättningsvis sker i skolan.

Berörda elever har informerats av respektive lärare. I dagsläget beräknas distansundervisningen pågå året ut. Skulle läget förändras informerar respektive lärare om det.
Bakgrunden är de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten 29 oktoberlänk till annan webbplats

Öppen förskola - digitalt

Från och med den 24 november och fram till den 15 januari pausar öppna förskolan sin inne- och uteverksamhet. Öppna förskolans pedagoger kommer under denna tid istället att erbjuda digitala aktiviteter via sina Facebook-sidor.

Öppna förskolor och familjecentraler

Följ öppna förskolan på Facebook där det uppdateras med mer information.

Öppna förskolan i Mölnlycke på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Landvetter på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Hindås på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Rävlanda på Facebooklänk till annan webbplats


Kultur, kulturskola, fritid, föreningar, idrott

Föreningar och idrott

Idrottshallar, ishall och kulturhus är sedan den 20 december 2020 stängda för vuxna och ungdomar, födda 2004 och tidigare. Stängningen gäller till och med den 7 februari 2021, då nya besked väntas från Folkhälsomyndighet och regering.

Från den 25 januari undantas barn födda 2005 och senare från stängningen. Inomhuslokaler och anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet kan bokas av föreningslivet, förutsatt att ansvariga föreningar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

Boka lokal

Bokning av fotbollsplanerlänk till annan webbplats

Idrottsanläggningar och hallar

Kulturskola

Kulturskolan är i stort sett igång som vanligt, men en del undervisning sker på distans. Undervisning för äldre elever i grupp kommer att undvikas. Du som är elev på Kulturskolan får information via mejl eller sms om det sker förändringar i Kulturskolans verksamhet.

Undervisningen på Kulturskolanlänk till annan webbplats

Bibliotek och kulturevenemang

Bibliotek och kulturhus håller öppet med begränsad service. Principen för alla besök är att du gör ditt ärende snabbt och sedan lämnar biblioteket. Om du har möjlighet, använd biblioteket på distans via bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats. Du kan låna om de böcker/media som inte är reserverade upp till åtta gånger. Inga övertidsavgifter tillkommer för lån som är försenade efter 19 mars.

Biblioteket hjälper inte till med skanning, utskrifter och it-frågor just nu. Antalet sitt- och studieplatser i biblioteket är kraftigt reducerade.

Öppettider på bibliotekenlänk till annan webbplats

Höstens kulturprogram och aktiviteter är inställda tills vidare.

Information om kulturprogrammet på kultur.harryda.selänk till annan webbplats

Förbud mot sammankomster med fler än åtta

Det råder förbud för sammankomster med fler än åttta (8) personer i Västra Götaland, efter beslut från Länsstyrelsen den 23 november. Beslutet gäller även sittande publik och det gäller tills vidare och tills nytt beslut tas.

Länsstyrelsen om beslut om maxtak på 8 personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens information om begränsning av allmänna sammankomster.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om hur du gör riskbedömning av evenemang och sammankomster.länk till annan webbplats

Digitala mötesplatser för unga

Samtliga verksamheter inom Fritid ungdom har stängt till och med 17 januari i dagsläget. Fritid ungdom har istället öppnat en så kallad Discordkanal där ungdomarna kan umgås, spela spel och annat tillsammans med fritidsledarna och sina vänner.

Fritid ungdom

Äldre och äldreomsorg

Vaccinet är här!

Äntligen kom vaccinet och på tre dagar under vecka två har kommunens sjuksköterskor varit runt och vaccinerat personer på våra äldreboenden samt personer som har kommunal hälso- och sjukvård.

Vaccinet är här! (2021-01-14)

Avrådan från besök på äldreboenden

På grund av den höga smittspridningen i samhället avråder vi sedan en tid tillbaka från besök på boendena. Vi vädjar istället till dig som anhörig att vara mycket försiktig vid ett eventuellt besök och noga följa våra besöksrutiner. Ses helst utomhus, håll avstånd och använd munskydd som du får av personalen. Tänk på att digitalt är det säkraste sättet att träffas just nu.

Nyhet 16 november 2020: Avrådan från besök på äldreboenden och gruppbostäder

Stödlinje för råd och samtalsstöd

Härryda kommuns stödlinje vänder sig till dig som är äldre eller tillhör någon av riskgrupperna för covid-19 - och som saknar familj, grannar och vänner som kan hjälpa till.

Stödlinjen erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället och göra dina ärenden.

Härryda kommuns stödlinje

Äldreträffar erbjuder samtal och promenadsällskap

Äldreträffarna har tills vidare inga aktiviteter på bestämda tider. Du kan istället kontakta fritidsassistenterna för samtal eller promenadsällskap. Gå gärna tipspromenaden som utgår från träffarna, frågorna hänger alltid uppe. Fritidsassistenterna har också aktivitetstips som du kan utföra på egen hand - hämta på träffen eller hör av dig så skickar dem informationen.

Kontaktuppgifter och information om träffarna 

Repetition av basala hygienrutiner

Det finns många rutiner som ska följas inom vården och omsorgen. Den mest grundläggande; basala hygienrutinen, har all vård- och omsorgspersonal fått en extra repetition i under hösten. Syftet med repetitionen är att minimera risken för att smitta uppkommer och sprids i verksamheterna. Tillgången på skyddsutrustning i kommunen är god.

Åtgärder för tryggare bemanning i kommunens vård och omsorg

Härryda kommun erbjuder medarbetare ett egentest för covid-19. Syftet är att personal snabbare och säkrare ska kunna komma tillbaka i arbete. Sjuklön för timanställda minskar också risken att någon går till jobbet trots sjukdomssymtom.

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro

Corona-pandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning kring hur service och omsorg ska prioriteras inom hemtjänst och på äldreboenden, i fall av hög personalfrånvaro.

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 30-50 procents frånvaro och mer. På nivå ett handlar det om att man kan behöva ställa exempelvis in promenader, städ och tvätt. Medan det vid mycket hög personalfrånvaro (50 procent eller mer) istället handlar om att helt fokusera på att insatser som måltider, hygien, toalettbesök och mediciner säkerställs, det vill säga som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande insatser.

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre den 28 april 2020 och de gäller så länge behov finns, men som längst till och med årsskiftet. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokolllänk till annan webbplats

Tryggare för sjuka äldre att vårdas i hemmet

Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem. Det budskapet går kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut med för att skydda personer i riskgrupper.

Tryggare vård i hemmet

Funktionsstöd

Avrådan från besök på gruppbostäder

Vi avråder sedan en tid tillbaka från besök på gruppbostäder. Vi vädjar istället till dig som anhörig att vara mycket försiktig vid ett eventuellt besök och noga följa våra besöksrutiner. Ses helst utomhus, håll avstånd och använd munskydd som du får av personalen. Tänk på att digitalt är det säkraste sättet att träffas just nu.

Nyhet 16 november 2020: Avrådan från besök på äldreboenden och gruppbostäder

Fortsatt tillfällig stängning av daglig verksamhet

Spridningen av covid-19 är fortfarande mycket stor i samhället och därför kommer stängningen av daglig verksamhet för personer som bor på en grupp- eller servicebostad att förlängas till den 31 mars. Vi kommer att göra regelbundna bedömningar om vi kan öppna tidigare. Det hoppas vi kunna göra, men det beror på hur smittoläget ser ut.

Även fortsättningsvis erbjuds aktiviteter på boendet och dessa förstärks ytterligare med personal från daglig verksamhet.
Beslutet om den förlängda stängningen fattades av välfärdsnämndens ordförande den 15 januari.

BAKGRUND: Under hösten har verksamheten minskat på gruppstorlekarna för att göra det lättare för deltagarna att hålla avstånd. Men eftersom kontaktytorna inom daglig verksamhet är många, deltagarna kommer från olika boenden, och dessutom ofta åker kollektivt till verksamheten, så medför dessa faktorer tillsammans en ökad risk för smittspridning.

Brukare som bor i eget boende är inte berörd av förändringen.

Repetition av basala hygienrutiner

Det finns många rutiner som ska följas inom vården och omsorgen. Den mest grundläggande; basala hygienrutinen, har all vård- och omsorgspersonal fått en extra repetition i under hösten. Syftet med repetitionen är att minimera risken för att smitta uppkommer och sprids i verksamheterna. Tillgången på skyddsutrustning i kommunen är god.

Habiliteringsersättning under coronapandemin

Deltagare som uteblir från daglig verksamhet på grund av coronapandemin kommer ändå att få habiliteringsersättning utbetald, utifrån den plan för närvaro som deltagaren hade före den 30 april i år.

Beslutet gäller från den 1 april i år. Den som har varit hemma på grund av coronaviruset efter detta kommer därför i efterhand att få habiliteringsersättning för de dagar hen varit frånvarande från den dagliga verksamheten. Orsaker till att deltagare är hemma kan vara att deltagaren:

 • tillhör en riskgrupp
 • är orolig för smitta
 • inte får vara på sin praktikplats
 • är sjuk eller har symtom

Deltagare kommer liksom tidigare inte att få habiliteringsersättning under semesterstängningen eller under egen planerad semester.

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro

Coronapandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning kring hur service och omsorg ska prioriteras inom verksamheterna för funktionsstöd, i situation av hög personalfrånvaro.

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 20-50 procents frånvaro och mer. På den lägre nivån handlar det om att man kan behöva ställa in framför allt individuellt utformade aktiviteter, då dessa kräver mest personella resurser. Vid den högre graden av personalfrånvaro kan insatser som korttidsvistelse och daglig verksamhet komma att behöva minskas ned eller tillfällgit stänga helt. Då handlar det istället om att helt fokusera verksamhet och personalens insatser på att säkerställa att brukarens grundläggande omvårdnadsbehov tillgodoses inom bostad med särskild service och personlig assistans - det som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande insatser. Prioritering av insatser görs dock alltid på individuell nivå och med utgångpunkt i
brukarens individuella behov.

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom funktionsstöd den 27 maj 2020 och de gäller så länge behov finns, men som längst till och med årsskiftet. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokoll

Näringsliv

Stöd till näringslivet

Företag drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar näringslivet genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov.

Aktivt stöd till näringslivet i coronatider

Information om stöd till dig som är företagarelänk till annan webbplats

Stöd och hjälp

Corona-pandemin innebär en krissituation, både för samhället och för många individer. I kris reagerar vi på olika sätt, en del reagerar mer, andra mindre. Läs gärna om vanliga reaktioner och vad du kan göra för att må bättre, på Att hamna i kris - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att få prata om hur du känner med någon, kan göra det lättare att hantera situationen. Nedan hittar du ett urval av det stöd som Härryda kommun och andra organisationer erbjuder.

Härryda kommuns stödlinje för äldre och andra riskgrupper för coronaviruset

Stödlinjen erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället och göra dina ärenden.

Härryda kommuns stödlinje

Telefonnummer till stödlinjen: 031-724 88 99länk till annan webbplats
Telefontider: helgfri vardag klockan 8-10, övrig tid telefonsvarare.

Stöd till barn, ungdom, familj och vårdnadshavare

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112länk till annan webbplats

Kraftkällan
För barn och unga med nära anhörig som har eller har haft psykisk ohälsa, alkohol- eller drogproblem. Även för dig med skilda föräldrar med samarbetssvårigheter eller upplever våld i din närmiljö.

Telefon: 031-724 85 07, kraftkallan@harryda.se
harryda.se/kraftkallanlänk till annan webbplats

Familjerådgivning
Stöttar i frågor som rör till exempel oro, karantän, konflikter, isolering och kommunikationssvårigheter. Familjerådgivningen erbjuder även samtal via videolänk. Familjerådgivning

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn
Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Att prata om coronaviruset

För barn som känner sig oroliga:

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset:

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Du kan vända dig till Härryda kommuns socialtjänst om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 62 00
Våld och hot i nära relation

För dig som behöver stöd utifrån missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.
Härryda kommun - Missbruk och beroende

För dig med ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning
För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd
För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 62 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.
På Vårdguiden 1177.se hittar du en lista på många av dem.

Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsutrustning i vård och omsorg

Privat vårdaktör och skyddsutrustning

Med anledning av covid-19 har privata aktörer möjlighet att skaffa materiel via Härryda kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller Socialstyrelsen.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Däremot ska kommunen enligt det geografiska områdesansvaret samordna samtliga verksamma aktörer – oavsett om de är privata eller offentliga – i en kris. Länsstyrelsen tar regelbundet in rapport från kommunerna om tillgång på och behov av sjukvårdsmateriel, för omfördelning vid behov.

En privat aktör ska:

1. I första hand själv köpa in sin skyddsutrustning via sina vanliga kanaler.

2. I andra hand, om varorna är slut eller restnoterade, köpa in skyddsutrustning genom att avropa på SKRs ramavtal om bristvaror under coronapandemin.
Om du som privat aktör vill köpa in skyddsutrustning, mejla då skyddsutrustning@harryda.se ifyllt och inscannat exemplar av blanketten Anmälan för avrop - privat verksamhetWord

Kommunen kontaktar då SKR som lägger upp dig som en kund på Onemed.se som förmedlar varorna på ramavtalet.

3. I tredje hand ska den privata utföraren begära stöd från Länsstyrelsen via kommunen. Om du som privat aktör vill äska skyddsmaterial från Socialstyrelsen mejlar du ifylld och inscannat exemplar av blanketten Begäran om stöd - privat verksamhetExcel till skyddsutrustning@harryda.se

Lager utav skyddsrustning för att kunna följa basala hygienrutiner och vid misstänkt eller konstaterad smitta för privata aktörer

Härryda kommun uppmuntrar privata aktörer att ha ett lager av utrustning, för att kunna följa basala hygienrutiner och för att kunna hantera misstänkt eller konstaterad smitta enligt rutiner från Smittsskydd och Vårdhygien, Västra Götaland,, som räcker över en långhelg då ordinarie postgång inte går. Om du som privat aktör inte lyckas köpa in skyddsutrustning via dina vanliga kanaler, via SKRs ramavtal eller får tillräckligt med material via äskningen från Länsstyrelsen så kan du som privata aktör mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning för basala hygienrutiner för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som alltid används för att följa basala hygienrutiner, så som handsprit, ytdesinfektion, kortärmade förkläden och handskar, finns centralt hos kommunen. Du som privat aktör kan mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan klockan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning vid misstänkt smitta för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som ordineras av sjuksköterska vid misstänkt eller konstaterad smitta, så som långärmade förkläden, visir eller skyddsglasögon och munskydd IIR, kan lämnas ut enligt följande rutin:
Kontakta sjuksköterska eller läkare på ansvarig vårdcentral. Det är personalen på vårdcentralen som avgör om eventuell provtagning ska ske samt om skyddsutrustning ska användas. Om läkare/sjuksköterska på vårdcentral bedömer att skyddsutrustning ska användas kan Härryda kommun tillhandahålla denna i enlighet med ordination.
Ta då kontakt med sjuksköterskeenheten: 031-724 86 00länk till annan webbplats. Utrustning hämtas på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Vid övriga frågor, vänligen kontakta Härryda kommuns växel: 031‑724 62 00

Viktiga länkar till andra myndigheter

Genom att vara källkritisk, ta del av myndighetsinformation som förstahandsinformation och inte dela osäker information kan du hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Information om provtagning i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages

Information på andra språk, lättläst och teckentolkat

Kontakt

Växel

031-724 61 00
kommun@harryda.se
Fax: 031-724 61 75