8 april 2021
Lyssna

Covid-19: Smittspridningen ökar – fortsätt att följa råden

Antalet konstaterade fall av covid-19 i kommunen har ökat den senaste veckan. Därför är det viktigt att fortsätta följa myndigheternas rekommendationer så att du skyddar dig själv och andra.

Vaccineringen av äldre och riskgrupper i fas 1 bidrar till att smittspridningen minskar bland äldre. Men antalet smittade i den övriga befolkningen varierar i vår region, nu med viss ökning i bland annat Göteborgsområdet. Därför förlängs de skärpta rekommendationerna till
18 april 2021 i Västra Götaland för att bromsa smittan.

Det du gör är avgörande för att smittspridningen ska minska

 • Håll avstånd och träffa så få personer som möjligt - helst utomhus
 • Använd munskydd i kollektivtrafik och på platser där trängsel kan uppstå
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Testa dig om du haft symtom i 24 timmar, det gäller även skolbarn

Regionala rekommendationer i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Statistik över covid-19 i Härryda kommun

Smittläget vecka 13, 2021

Förra veckans utveckling visar en ökning av antalet personer med konstaterad covid-19-smitta. Då rapporterades 198 nya fall i Härryda, jämfört med 160 veckan innan. I vår region som helhet konstaterades 6642 personer vara smittade i vecka 13.

Bilden visar antalet konstaterade fall av covid-19-smittade i Härryda vecka 4-9, 2021.


Varje torsdag rapporterar Västra Götalandsregionen (VGR) antal nya fall av covid-19 per kommun i regionen. Härryda kommun har inte möjlighet att föra egen statistik, men följer VGR:s bild av läget och samråder med Smittskydd Västra Götaland kring åtgärder utifrån detta.Mer statistik hittar du på Västra Götalandsregionens webbplats

Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Följ råden och håll dig uppdaterad på vad som gäller.

Regionala rekommendationer i Västra Götalandlänk till annan webbplats
Krisinformation.se - detta gäller just nu i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senaste nyheterna om corona

Råd och restriktioner som gäller just nu

Fortsatt skärpt läge i Västra Götaland

Smittspridningen ökar igen i vår region, efter att ha avstannat i början av året. De skärpta rekommendationer som Västra Götaland infört förängs nu till 18 april 2021, efter beslut av Smittskyddsläkare.

Utöver de nationella råden (se nedan) bör du enligt de regionala rekommendationerna:

 • Begränsa antalet nya nära kontakter. Vid nya kontakter, umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt.
 • Använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik.
 • Använda engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätta att arbeta hemifrån så ofta du kan, om du har möjlighet.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

Rekommendationerna gäller minst till och med den 14 mars.

Västra Götalandsregionen: Nya regionala rekommendationerlänk till annan webbplats

Nationella råd betonar det personliga ansvaret

Sedan den 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. De nya råden innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att alla är skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder. Du ska bland annat:

 • endast umgås med de personer du normalt träffar, exempelvis de som ingår i ditt hushåll.
 • hålla avstånd både inomhus och utomhus. Träffa dem du behöver träffa utomhus om det går.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddsäkert sätt. Vid utlandsresor gäller nya skärpta rekommendationer sedan 9 februari 2021(se nedan).
 • arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.
 • stanna hemma vid symtom.
 • hålla god handhygien.

Krisinformation: Nationella rådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer för resor

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som reser in i Sverige, under en tid undviker nära kontakter med andra samt testar sig för covid-19. Det gäller oavsett vilka länder resenären har besökt.
Regeringen har samtidigt beslutat om att personer som är utländska medborgare och vill resa in i Sverige måste ha testat negativt för covid-19.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid utlandsresorlänk till annan webbplats

Under sportlovet är det fortsatt viktigt att begränsa antalet nya möten och att göra anpassningar.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför sportlovetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärpta restriktioner förlängs

Den 4 februari meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att förlänga nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen. Kommunens verksamheter anpassas och många har stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Regeringen: Nationella restriktioner förlängslänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten: Nationella allmänna råd och rekommendationerlänk till annan webbplats

Maxgräns på 8 personer för allmän sammankomst

Regeringen har beslutat om ett maxtak på 8 personer, för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I Västra Götaland har Länsstyrelsen beslutat att detta maxantal även gäller för sittande publik. Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare. Maxtaket på 8 personer gäller tillsvidare och till dess ett nytt beslut tas.

Länsstyrelsen om beslut om maxtak på 8 personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karantän vid smitta i hushållet

Sedan den 1 december gäller att symtomfria barn såväl som unga och vuxna bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19.Folkhälsomyndigheten om karantän vid smitta i hushålletlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Andra råd för att minska smittspridningen

 • Tvätta händerna ofta.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
 • Stanna alltid hemma vid minsta förkylningssymtom. Om dina symtom inte går över efter cirka 24 timmar, gå in på denna länk 1177.se länk till annan webbplatsoch läs hur du bokar en tid för ett PCR-test.
 • Om du har provtagit dig för covid-19 ska du stanna hemma tills du får ditt provsvar.

Vaccinering mot covid-19

Rekommendationerna från regionen och Folkhälsomyndigheten är att de som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Alla som vaccineras ska få två doser. Hur lång tid det ska vara mellan dos ett och dos två beror på vilket vaccin du har fått och kan därför variera mellan tre veckor till fyra månader.

Ungefär två veckor efter sista dosen har kroppen byggt upp ett fullgott skydd. Att vaccinera sig är frivilligt och gratis.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Muntlig information om vaccin

Ring telefonnummer 113 13 för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset och vaccin. Ett bemannat hjälpcenter ger samma information men muntligt, som finns på webbplatsen 1177.se Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Telefonlinje för frågor om vaccination i Västra Götaland (ej tidsbokning): 010-473 94 30.

Tolkhjälp för information om vaccinering:

 • arabiska: 0114730022
 • persiska: 0114730023
 • somaliska: 0114730024


Så långt har vi kommit med vaccineringarna

Inom varje fas kan olika målgrupper vaccineras parallellt.

Fas 1 - klart

Läs nyhet om avklarad vaccinering i fas 1

 • Personer som bor på särskilda boenden för äldre samt funktionshindrade. Personer som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Klart.
 • Personer som bor med någon som har hemsjukvård (kommunen ansvarar). Klart.
 • Prioriterad personal (kommunen ansvarar). Ett antal medarbetare som ska få sin andra dos återstår.
 • Personer som har hemtjänst (vårdcentralerna ansvarar).
  Klart.
 • Vuxna som bor med någon som har hemtjänst (vårdcentralerna ansvarar). Klart.

Se uppdaterad information kring vårdcentralernas ansvarsområden:

Hindås vårdcentrallänk till annan webbplats

Landvetter vårdcentrallänk till annan webbplats

Mölnlycke vårdcentrallänk till annan webbplats

Rävlanda vårdcentrallänk till annan webbplats

Ugglans vårdcentral Landvetterlänk till annan webbplats

Familjeläkarna i Mölnlyckelänk till annan webbplats

Övriga grupper i fas 2, 3 och 4 kan ännu inte boka tid.

Fas 2:

 • Personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först (vårdcentralerna ansvarar). Du kontaktas av din vårdcentral. Pågår.
 • Personer som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller som har personlig assistans (vårdcentralerna ansvarar). Pågår.
 • Personer som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det (vårdcentralerna eller sjukvårdens ansvar).
 • Personer som får behandling med dialys eller bor med någon som får det (vårdcentralerna eller sjukvårdens ansvar).

Fas 3:

 • Personer som är 60–64 år (vårdcentralerna ansvarar). Ej möjigt att boka tid ännu.
 • Personer som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda sig och andra mot covid-19.

Fas 4 (startar när övriga grupper vaccinerats):

 • Resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år.

Läs mer om rekommenderad prioriteringsordning på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Så arbetar Härryda kommun under corona-pandemin

Härryda kommuns verksamheter jobbar löpande med att följa läget och anpassa verksamhet, arbetssätt och åtgärder utefter det. Kommunens ledning följer hela tiden utvecklingen i omvärlden och håller särskilt koll på personals närvaro och frånvaro, för att kunna säkerställa att kommunens verksamheter fungerar. Politiker och ledning hålls fortlöpande uppdaterade.

Härryda kommuns huvudinriktning i krisen är att bidra till att minska smittspridningen genom:

 • kontinuerlig och bred kommunikation om gällande råd och rekommendationer till alla medborgare och medarbetare.
 • samordnade åtgärder i förvaltningens olika verksamheter.

Så informerar Härryda kommun

Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Härryda kommun, framför allt om kommunens egen verksamhet och vad som gäller här, men också länkar till var du hittar den information du behöver.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar Härryda kommun inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta kommunens verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Härryda kommun inte bryter patientsekretessen.

Barn och utbildning

Förskola och grundskola

Härryda kommuns förskolor och grundskolor är huvudsakligen öppna och följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Västra Götalands rekommendationer. Fortsatt gäller att friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt, om inte särskilda anpassningar behöver göras, vilket informeras om löpande både på kommunens webbplats och till berörda elever och vårdnadshavare. Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Vid konstaterad smitta på skola eller förskola ansvarar rektor för att tillsammans med Smittskydd Västra Götaland genomföra smittspårning och vid behov vidta åtgärder som exempelvis distansundervisning för enskilda klasser eller årskurser.

Verksamheterna har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smitta. Bland annat införde man nya rutiner när det gäller städning, måltider, undervisning samt hämtning och lämning.

Sedan 1 december 2020 gäller skärpta restriktioner för symtomfria barn som bor ihop med en person som är sjuk i covid-19. Barn ska hållas hemma från skola och förskola.

Mer om vad som gäller i förskola och skolan under pandemin

Anmälan för att hämta skollunch för distanselever

Hulebäcksgymnasiet har växelvis distansundervisning

Hulebäcksgymnasiet har huvudsakligen undervisning på distans. Undantagna är introduktionsprogrammet, praktiska program och elever där rektor finner det olämpligt med hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov. Alla delar som inte är lämpliga att genomföra på distans som examinationer, praktiska moment och laborationer genomförs på plats i skolans lokaler.

Efter rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland den 24 mars kommer distansundervisningen att fortsätta fram till 18 april, men varvas med växelvis undervisning på plats. Gymnasiet följer myndigheternas information och rådgör kontinuerligt med Smittskydd Västra Götaland.

Mer information om Hulebäcksgymnasiets anpassningar under pandemin

Anmälan för att hämta gymnasielunch

Distansundervisning inom Vuxenutbildningen

Sedan den 2 november och tills läget tillåter gäller distansundervisning på Vuxenutbildningen. Det gäller alla utbildningar och kurser, förutom SFI (Svenska För Invandrare) där undervisningen även fortsättningsvis sker i skolan.

Berörda elever har informerats av respektive lärare. I dagsläget beräknas distansundervisningen pågå året ut. Skulle läget förändras informerar respektive lärare om det.
Bakgrunden är de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten 29 oktoberlänk till annan webbplats

Öppen förskola - digitalt

Från och med den 24 november 2020 har öppna förskolan pausat sin inne- och uteverksamhet tills vidare. Öppna förskolans pedagoger kommer under denna tid istället att erbjuda digitala aktiviteter via sina Facebook-sidor.

Öppna förskolor och familjecentraler

Följ öppna förskolan på Facebook där det uppdateras med mer information.

Öppna förskolan i Mölnlycke på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Landvetter på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Hindås på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Rävlanda på Facebooklänk till annan webbplats

Kultur, kulturskola, fritid, föreningar, idrott

Föreningar och idrott

Idrottshallar, ishall och kulturhus är stängda för vuxna och ungdomar, födda 2002 och tidigare. Stängningen gäller tills 18 april men kan komma att förändras beroende på om nya besked ges från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Inomhuslokaler och anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet kan bokas av föreningslivet, förutsatt att ansvariga föreningar följer Folkhälsomyndighetrekommendationer för att minska smittspridningen. 

Boka lokal

Bokning av fotbollsplanerlänk till annan webbplats

Idrottsanläggningar och hallar

Kulturskola

Kulturskolan har till viss del börjat ta emot deltagare i kulturskolans lokaler igen. Om undervisningen fortsatt är digital eller fysisk beror på om den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt, det kan alltså se olika ut för våra deltagare och grupper. Lärarna informerar berörda elever vid förändringar.

Undervisningen på Kulturskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bibliotek och kulturevenemang

Bibliotek och kulturhus håller öppet med begränsad service. Principen för alla besök är att du gör ditt ärende snabbt och sedan lämnar biblioteket. Om du har möjlighet, använd biblioteket på distans via bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats. Du kan låna om de böcker/media som inte är reserverade upp till åtta gånger. Just nu blir det ingen avgift för försenade böcker.

Biblioteket hjälper inte till med skanning, utskrifter och it-frågor just nu. Antalet sitt- och studieplatser i biblioteket är kraftigt reducerade.

Öppettider på bibliotekenlänk till annan webbplats

Kulturprogram och aktiviteter är inställda tills vidare.

Information om kulturprogrammet på kultur.harryda.selänk till annan webbplats

Förbud mot sammankomster med fler än åtta

Det råder förbud för sammankomster med fler än åtta (8) personer i Västra Götaland, efter beslut från Länsstyrelsen den 23 november. Beslutet gäller även sittande publik och det gäller tills vidare och tills nytt beslut tas.

Länsstyrelsen om beslut om maxtak på 8 personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens information om begränsning av allmänna sammankomster.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om hur du gör riskbedömning av evenemang och sammankomster.länk till annan webbplats

Kommunens tillsyn av trängsel i restauranger, kaféer och andra serveringar

Digitala mötesplatser för unga

Verksamheter inom Fritid ungdom har stäng eller endast delvis öppet med begräsningar. Fritid ungdom har istället öppnat en så kallad Discordkanal där ungdomarna kan umgås, spela spel och annat tillsammans med fritidsledarna och sina vänner.

Aktuell information: Fritid ungdom

Äldre och äldreomsorg

Personer på äldreboenden eller som har kommunal hälso- och sjukvård är vaccinerade

Läs mer under vaccinationsfliken.

Endast bokade besök på äldreboenden

Även om brukarna är vaccinerade gäller ändå bokade besök tills vidare. Välkommen att boka, men tänk på att det är viktigt att du är symtomfri och att du noga följer våra besöksrutiner där du bland annat ska använda munskydd och sprita händerna. Vi ser gärna att besöket sker utomhus.

Kontaktuppgifter till äldreboenden

Antigentester för all vårdpersonal

All personal som arbetar vårdnära erbjuds ett snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.

Härryda kommun inför snabbtester för vårdpersonal (2021-02-17)

Antigentester för besök på korttid på Ekdalagården och Hönekulla gård

Symtomfria besökare på korttidsenheterna på Ekdalagården och Hönekulla gård erbjuds ett antigentest innan sitt besök. Snabbtestet tas av utsedd hälso- och sjukvårdspersonal som också läser av provsvaret. Rutinen, som tar cirka 15 minuter, infördes 15 mars i syfte är att minska smittspridning.

Brukare från sjukhus placeras på Hönekulla gård innan flytt till korttidsenhet

Alla brukare som kommer från sjukhus och har beslut om korttidsplats placeras inledningsvis på en enhet på Hönekulla gård i Mölnlycke. Där testas personen och man inväntar sedan testresultat och inkubationstid för eventuell smitta innan flytt till korttidsplats. Syftet är att minimera risken för att smitta sprids på äldreboendena.

Stödlinje för råd och samtalsstöd

Härryda kommuns stödlinje vänder sig till dig som är äldre eller tillhör någon av riskgrupperna för covid-19 - och som saknar familj, grannar och vänner som kan hjälpa till.

Stödlinjen erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället och göra dina ärenden.

Härryda kommuns stödlinje

Äldreträffar erbjuder samtal och promenadsällskap

Äldreträffarna har tills vidare inga aktiviteter på bestämda tider. Du kan istället kontakta fritidsassistenterna för samtal eller promenadsällskap. Gå gärna tipspromenaden som utgår från träffarna, frågorna hänger alltid uppe. Fritidsassistenterna har också aktivitetstips som du kan utföra på egen hand - hämta på träffen eller hör av dig så skickar dem informationen.

Kontaktuppgifter och information om träffarna 

Åtgärder för tryggare bemanning i kommunens vård och omsorg

Härryda kommun erbjuder medarbetare ett egentest för covid-19. Syftet är att personal snabbare och säkrare ska kunna komma tillbaka i arbete. Sjuklön för timanställda minskar också risken att någon går till jobbet trots sjukdomssymtom.

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro

Corona-pandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning kring hur service och omsorg ska prioriteras inom hemtjänst och på äldreboenden, i fall av hög personalfrånvaro.

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 30-50 procents frånvaro och mer. På nivå ett handlar det om att man kan behöva ställa exempelvis in promenader, städ och tvätt. Medan det vid mycket hög personalfrånvaro (50 procent eller mer) istället handlar om att helt fokusera på att insatser som måltider, hygien, toalettbesök och mediciner säkerställs, det vill säga som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande insatser.

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre den 28 april 2020 och de gäller så länge behov finns, men som längst till och med årsskiftet. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokolllänk till annan webbplats

Funktionsstöd

Endast bokade besök på gruppboenden

Även om brukarna är vaccinerade gäller ändå bokade besök tills vidare. Välkommen att boka, men tänk på att det är viktigt att du är symtomfri och att du noga följer våra besöksrutiner där du bland annat ska använda munskydd och sprita händerna. Vi ser gärna att besöket sker utomhus.

Kontaktuppgifter till gruppbostäder 

Daglig verksamhet öppnar för alla igen den 1 april

Från och med torsdag 1 april öppnar daglig verksamhet för alla brukare igen. Berörda informeras under vecka 11. Verksamheten har varit stängd för brukare på grupp- och servicebostäder sedan 21 december på grund av den höga smittspridningen av covid-19. Brukarna har under denna tid erbjudits daglig verksamhet på sitt boende.

Eftersom 1 april är skärtorsdag blir det en lite påskbetonad öppning där vi välkomnar brukarna tillbaka. Verksamheten är sedan stängd långfredag-annandag påsk för att öppna som vanligt igen tisdag den 6 april. Eftersom smittspridningen fortfarande är hög i samhället är det viktigt att alla följer verksamhetens rutiner med bland annat avstånd och munskydd.

Antigentester för all vårdpersonal

All personal som arbetar vårdnära erbjuds ett snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.

Härryda kommun inför snabbtester för vårdpersonal (2021-02-17)

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro

Coronapandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning kring hur service och omsorg ska prioriteras inom verksamheterna för funktionsstöd, i situation av hög personalfrånvaro.

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 20-50 procents frånvaro och mer. På den lägre nivån handlar det om att man kan behöva ställa in framför allt individuellt utformade aktiviteter, då dessa kräver mest personella resurser. Vid den högre graden av personalfrånvaro kan insatser som korttidsvistelse och daglig verksamhet komma att behöva minskas ned eller tillfällgit stänga helt. Då handlar det istället om att helt fokusera verksamhet och personalens insatser på att säkerställa att brukarens grundläggande omvårdnadsbehov tillgodoses inom bostad med särskild service och personlig assistans - det som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande insatser. Prioritering av insatser görs dock alltid på individuell nivå och med utgångpunkt i
brukarens individuella behov.

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom funktionsstöd den 27 maj 2020 och de gäller så länge behov finns, men som längst till och med årsskiftet. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokoll

Näringsliv

Stöd till näringslivet

Företag drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar näringslivet genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov.

Aktivt stöd till näringslivet i coronatider

Information om stöd till dig som är företagarelänk till annan webbplats

Stöd och hjälp

Corona-pandemin innebär en krissituation, både för samhället och för många individer. I kris reagerar vi på olika sätt, en del reagerar mer, andra mindre. Läs gärna om vanliga reaktioner och vad du kan göra för att må bättre, på Att hamna i kris - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att få prata om hur du känner med någon, kan göra det lättare att hantera situationen. Nedan hittar du ett urval av det stöd som Härryda kommun och andra organisationer erbjuder.

Härryda kommuns stödlinje för äldre och andra riskgrupper för coronaviruset

Stödlinjen erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället och göra dina ärenden.

Härryda kommuns stödlinje

Telefonnummer till stödlinjen: 031-724 88 99länk till annan webbplats
Telefontider: helgfri vardag klockan 8-10, övrig tid telefonsvarare.

Stöd till barn, ungdom, familj och vårdnadshavare

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112länk till annan webbplats

Familjerådgivning
Stöttar i frågor som rör till exempel oro, karantän, konflikter, isolering och kommunikationssvårigheter. Familjerådgivningen erbjuder även samtal via videolänk. Familjerådgivning

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn
Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Att prata om coronaviruset

För barn som känner sig oroliga:

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset:

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Du kan vända dig till Härryda kommuns socialtjänst om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 62 00
Våld och hot i nära relation

För dig som behöver stöd utifrån missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.
Härryda kommun - Missbruk och beroende

För dig med ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning
För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd
För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 62 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.
På Vårdguiden 1177.se hittar du en lista på många av dem.

Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsutrustning i vård och omsorg

Tillgången på skyddsutrustning i Härryda kommuns verksamheter är god.

Privat vårdaktör och skyddsutrustning

Med anledning av covid-19 har privata aktörer möjlighet att skaffa materiel via Härryda kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller Socialstyrelsen.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Däremot ska kommunen enligt det geografiska områdesansvaret samordna samtliga verksamma aktörer – oavsett om de är privata eller offentliga – i en kris. Länsstyrelsen tar regelbundet in rapport från kommunerna om tillgång på och behov av sjukvårdsmateriel, för omfördelning vid behov.

En privat aktör ska:

1. I första hand själv köpa in sin skyddsutrustning via sina vanliga kanaler.

2. I andra hand, om varorna är slut eller restnoterade, köpa in skyddsutrustning genom att avropa på SKRs ramavtal om bristvaror under coronapandemin.
Om du som privat aktör vill köpa in skyddsutrustning, mejla då skyddsutrustning@harryda.se ifyllt och inscannat exemplar av blanketten Anmälan för avrop - privat verksamhetWord

Kommunen kontaktar då SKR som lägger upp dig som en kund på Onemed.se som förmedlar varorna på ramavtalet.

3. I tredje hand ska den privata utföraren begära stöd från Länsstyrelsen via kommunen. Om du som privat aktör vill äska skyddsmaterial från Socialstyrelsen mejlar du ifylld och inscannat exemplar av blanketten Begäran om stöd - privat verksamhetExcel till skyddsutrustning@harryda.se

Lager utav skyddsrustning för att kunna följa basala hygienrutiner och vid misstänkt eller konstaterad smitta för privata aktörer

Härryda kommun uppmuntrar privata aktörer att ha ett lager av utrustning, för att kunna följa basala hygienrutiner och för att kunna hantera misstänkt eller konstaterad smitta enligt rutiner från Smittsskydd och Vårdhygien, Västra Götaland,, som räcker över en långhelg då ordinarie postgång inte går. Om du som privat aktör inte lyckas köpa in skyddsutrustning via dina vanliga kanaler, via SKRs ramavtal eller får tillräckligt med material via äskningen från Länsstyrelsen så kan du som privata aktör mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning för basala hygienrutiner för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som alltid används för att följa basala hygienrutiner, så som handsprit, ytdesinfektion, kortärmade förkläden och handskar, finns centralt hos kommunen. Du som privat aktör kan mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan klockan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning vid misstänkt smitta för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som ordineras av sjuksköterska vid misstänkt eller konstaterad smitta, så som långärmade förkläden, visir eller skyddsglasögon och munskydd IIR, kan lämnas ut enligt följande rutin:
Kontakta sjuksköterska eller läkare på ansvarig vårdcentral. Det är personalen på vårdcentralen som avgör om eventuell provtagning ska ske samt om skyddsutrustning ska användas. Om läkare/sjuksköterska på vårdcentral bedömer att skyddsutrustning ska användas kan Härryda kommun tillhandahålla denna i enlighet med ordination.
Ta då kontakt med sjuksköterskeenheten: 031-724 86 00länk till annan webbplats. Utrustning hämtas på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Vid övriga frågor, vänligen kontakta Härryda kommuns växel: 031‑724 62 00

Viktiga länkar till andra myndigheter

Genom att vara källkritisk, ta del av myndighetsinformation som förstahandsinformation och inte dela osäker information kan du hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Information om provtagning i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages

Nationell telefonlinje på flera språk

Det finns en telefonlinje som har personer som kan ge information om och svara på dina frågor om covid-19 på flera språk.
Ring 08-123 680 00.
Telefonlinjen är öppen på vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.
Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (1177.se)

Information om covid-19 på olika språk och i bilder:

Information på olika språk och i bilder (VGR Smittskydd)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lättläst, uppläst och teckenspråk

Kontakt

Växel

031-724 61 00
kommun@harryda.se
Fax: 031-724 61 75