28 maj 2020
Lyssna

Så fungerar kommunen under coronapandemin

Pojke sitter med en laptop framför sig och vinkar mot skärmen.

Det är viktigt att hålla avstånd, men att fortsätta hålla kontakten.

Härryda kommun bevakar aktivt utvecklingen av corona-pandemin och följer de riktlinjer och rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter. Nedan hittar du aktuell information om hur kommunens verksamheter påverkas av coronapandemin.

Så minskar vi smittan tillsammans

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Här kommer några viktiga saker som alla kan göra:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tåget, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
 • Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
 • Res bara om det är nödvändigt, och inte längre än att du snabbt kan ta dig tillbaka hem vid sjukdom.
 • Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Folkhälsomyndigheten ansvarar för allmänna råd inom verksamhetsområdet smittskydd. Råden gäller fram till 31 december 2020.

Folkhälsomyndigheten: alla har ett personligt ansvar för att minska smittanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: hur du minskar smittspridningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så arbetar Härryda kommun under corona-pandemin

Härryda kommuns verksamheter jobbar löpande med att följa läget och anpassa verksamhet, arbetssätt och åtgärder utefter det. Kommunens krisledningsgrupp och stabsgrupp följer hela tiden utvecklingen i omvärlden och håller särskilt koll på personals närvaro och frånvaro, för att kunna säkerställa att kommunens verksamheter fungerar. Politiker och ledning hålls fortlöpande uppdaterade.

Härryda kommuns huvudinriktning just nu är att:

 • kommunens verksamheter ska fortsätta fungera, med fokus på samhällsviktig verksamhet där socialtjänstens verksamheter prioriteras särskilt.
 • följa ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer.
 • vidta nödvändiga åtgärder för att skydda grupper i kommunens verksamheter som är särskilt utsatta, främst äldre och personer med bakomliggande sjukdomar.

Kommunen har även till uppgift att sprida samhällsviktig information till invånare i Härryda kommun.

Samhällsviktig verksamhet ska fungera

Som samhällsviktig verksamhet bedöms bland annat förskola, grundskola, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, gruppboenden/ serviceboenden och funktionsstöd, socialjour, hantering av vatten och avlopp, elförsörjning, miljö- och hälsoskydd samt renhållning. Dessutom ingår ledningsfunktioner och stödfunktioner så som IT, städ och måltidsservice. Det betyder att vissa verksamheter i kommunen därmed har lägre prioritet och kan komma att minska servicenivå eller stänga helt, då resurser behöver samlas kring den samhällsviktiga verksamheten.

Så informerar Härryda kommun

Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Härryda kommun, framför allt om kommunens egen verksamhet och vad som gäller här, men också länkar till var du hittar den information du behöver.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar Härryda kommun inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta kommunens verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Härryda kommun inte bryter patientsekretessen.

Barn och utbildning

Förskola och grundskola

Härryda kommuns förskolor och grundskolor är öppna och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt. Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.

Förskolans och skolans hantering av coronaviruset

Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och YHIM utbildar på distans

Sedan den 18 mars sker all undervisning på Hulebäcksgymnasiet, Vuxenutbildningen och Yrkeshögskolan på distans. Detta efter att Folkhälsomyndigheten rekommenderat alla Sveriges gymnasie- och yrkeshögskolor att övergå till distansundervisning. Beslutet gäller tills vidare.
Beslut om distansundervisning på gymnasium, vuxenutbildning och yrkeshögskola

Gymnasielever kan från och med 20 april äta eller hämta ut lunch på utvalda skolor i kommunen, efter anmälan till måltidsservice.
Lunch till gymnasieelever

Äldre och äldreomsorg

Stödlinje för samtalsstöd och förfrågningar om praktisk hjälp

Du som är över 70 år eller som tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset kan ringa kommunens särskilda stödlinje. Förutom stödsamtal kan du få praktisk hjälp med att till exempel handla mat eller uträtta ärende som är viktiga för att din vardag ska fungera.

Härryda kommuns stödlinje

Åtgärder för tryggare bemanning i kommunens vård och omsorg

Härryda kommun erbjuder vissa medarbetare ett egentest för covid-19. Syftet är att personal snabbare och säkrare ska kunna komma tillbaka i arbete, särskilt inom de kommunala vård- och omsorgsverksamheterna. Sjuklön för timanställda minskar också risken att någon går till jobbet trots sjukdomssymtom.
Nyhet 8 maj 2020: Tryggare bemanning i kommunens vård och omsorgsverksamheter

Nyhet 14 april 2020: Så arbetar Härryda kommun för god bemanning och säkerhet inom äldreomsorgen.

Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Sedan den 20 maj använder personal i kommunens äldreomsorg och verksamheter för funktionsstöd visir vid allt ansiktsnära vård- och omsorgsarbete.
Nyhet 20 maj 2020: Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Hemtjänst garanteras inte för andra än kommuninvånare

Det är ett tufft läge inom kommunens vård om omsorg, där behovet av insatser från verksamheterna ökar samtidigt som det är svårt att veta hur tillgången på personal ser ut från dag till dag. Härryda kommun kommer därför inte att kunna garantera omsorgsinsatser för personer med tillfälliga vistelser i kommunen.
Nyhet 8 maj 2020: Ingen garanti för hemtjänst för andra än kommuninvånare

Stängd dagverksamhet och växelvård för minskad smittspridning

För att minska risken för smittspridning till sköra äldre är kommunens dagverksamhet och växelvård inom äldreomsorgen stängda sedan början av april. Välfärdsnämnden godkände beslutet om stängning den 28 april.

Dagverksamheten är till för att skapa en meningsfull dag för äldre personer som behöver stimulans, aktivering och gemenskap. Den kan också beviljas som en form av avlastning för anhöriga som vårdar sina närstående och är öppen dagtid alla vardagar. Brukare och berörda anhöriga har fått information om stängningen. Hittills har några brukare ansökt om kompletterande hemtjänstinsatser efter stängningen, men många brukare och anhöriga vill i nuläget inte ha fler insatser från hemtjänsten utifrån oro för smitta.

Växelvård är en avlastningsform för anhöriga som vårdar sina närstående. Brukaren bor då periodvis i en lägenhet för växelvård inom ett av kommunens äldreboenden. Brukare och anhöriga har fått information från handläggare om stängningen. Hittills har två brukare ansökt om ersättningsinsats i form av korttidsplats på korttidsenhet.

I handlingarna och protokoll från välfärdsnämndens sammanträde den 28 april 2020 finns mer information om detta. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokolllänk till annan webbplats

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro

Corona-pandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning kring hur service och omsorg ska prioriteras inom hemtjänst och på äldreboenden, i fall av hög personalfrånvaro.

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 30-50 procents frånvaro och mer. På nivå ett handlar det om att man kan behöva ställa exempelvis in promenader, städ och tvätt. Medan det vid mycket hög personalfrånvaro (50 procent eller mer) istället handlar om att helt fokusera på att insatser som måltider, hygien, toalettbesök och mediciner säkerställs, det vill säga som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande insatser.

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre den 28 april 2020 och de gäller så länge behov finns, men som längt till och med årsskiftet. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokolllänk till annan webbplats

Besöksförbud på äldreboende -
men möjlighet att boka tid för träff vid plexiglas

Sedan den 11 mars råder besöksförbud på kommunens äldreboende. Ett nationellt besöksförbud på landets äldreboende trädde i kraft den 1 april. Detta innebär att de boende inte längre kan träffa sina anhöriga utomhus. Personalen kommer att kunna ta promenader med de boende och via telefon, videosamtal och annan teknik göra sitt bästa för att boende och anhöriga kan mötas ändå.

Nyhet 11 mars 2020: Besöksförbudet på Härryda kommuns äldreboenden

Sedan slutet av maj har flera av kommunens äldreboenden tillgång till en plexiglasruta, som kan användas för bokade träffar utomhus.

Nyhet 26 maj 2020: Plexiglasruta ger möjlighet att träffas

Inställda aktiviteter för äldre

Sedan den 17 mars är samtliga träffar för äldre, sittgympor, it-caféer och chiball inställda. Fixaren besöker de som har bokat och vill ha besök.

Tryggare för sjuka äldre att vårdas i hemmet

Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem. Det budskapet går kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut med för att skydda personer i riskgrupper.

Tryggare vård i hemmet

Funktionsstöd

Besöksförbud på gruppbostäder

Sedan den 30 mars råder besöksförbud på kommunens gruppbostäder inom funktionsstöd. Vi får en del frågor kring besöksförbudet och vill påminna om att anledningen till förbudet är att värna riskgrupper. Vi är medvetna om att det inte finns juridiskt stöd för besöksförbudet, ändå vill vi starkt avråda från besök i nuläget. 

Som anhörig kan du kontakta enhetschefen på boendet för att hitta individuella lösningar som innebär liten risk för smittspridning. Hur kan du hålla kontakt med din närstående men ändå undvika fysiska besök? Kan ni ha kontakt via telefon, Facetime eller på annat sätt? Om ni vill träffas, kan ni träffas utomhus och ta en promenad? Tillsammans kan vi hitta bra och säkra sätt att hålla kontakten!

Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Sedan den 20 maj använder personal i kommunens äldreomsorg och verksamheter för funktionsstöd visir vid allt ansiktsnära vård- och omsorgsarbete.
Nyhet 20 maj 2020: Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Kultur, kulturskola, föreningar, idrott

Sedan den 29 mars är allmänna sammankomster med personer med fler än 50 personer förbjudna, enligt regeringsbeslut.

Polisens information om begränsning av allmänna sammankomster.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om hur du gör riskbedömning av evenemang och sammankomster.länk till annan webbplats

Föreningar och idrott

Om det är möjligt att anordna träningar och träningsmatcher utan att riskera sprida smitta kan aktiviteterna hållas, om inte bör de ställas in. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer.
För idrotten gäller fler råd:

 • Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande.

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Kulturevenemang

Många av kulturverksamhetens program och aktiviteter kommer att ställas in till följd av coronaviruset. I evenemangskalendern på kultur.harryda.se ser du vad som är inställt just nu och där aktivitetsansvariga uppdaterar med ny informationen löpande.

Läs mer om inställda kulturevenemang på kultur.harryda.selänk till annan webbplats

Läs mer i evenemangskalendern på kultur.harryda.selänk till annan webbplats

Bibliotek och kulturhus

Kommunens biblioteken har ändrade öppettider.

Bibliotekens och kulturhusens öppettiderlänk till annan webbplats

Kulturskola

Kulturskolan är i stort sett igång som vanligt. Du som är elev på Kulturskolan får information via mejl eller sms om det sker förändringar i Kulturskolans verksamhet.

Undervisningen på Kulturskolanlänk till annan webbplats

Näringsliv

Stöd till näringslivet

Företag drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar näringslivet genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov.

Aktivt stöd till näringslivet i coronatider

Information om stöd till dig som är företagarelänk till annan webbplats

Stöd och hjälp

Corona-pandemin innebär en krissituation, både för samhället och för många individer. I kris reagerar vi på olika sätt, en del reagerar mer, andra mindre. Läs gärna om vanliga reaktioner och vad du kan göra för att må bättre, på Att hamna i kris - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att få prata om hur du känner med någon, kan göra det lättare att hantera situationen. Nedan hittar du ett urval av det stöd som Härryda kommun och andra organisationer erbjuder.

Härryda kommuns stödlinje för äldre och andra riskgrupper för coronaviruset

Förutom stödsamtal för att lindra oro och ensamhet kan du även få praktisk hjälp. Härryda kommuns stödlinje

Telefonnummer till stödlinjen: 031-724 88 99länk till annan webbplats
Telefontider: helgfri vardag klockan 8-12, klockan 13-15

Stöd till barn, ungdom, familj och vårdnadshavare

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112länk till annan webbplats

Kraftkällan
För barn och unga med nära anhörig som har eller har haft psykisk ohälsa, alkohol- eller drogproblem. Även för dig med skilda föräldrar med samarbetssvårigheter eller upplever våld i din närmiljö.

Telefon: 031-724 85 07, kraftkallan@harryda.se
harryda.se/kraftkallanlänk till annan webbplats

Familjerådgivning
Stöttar i frågor som rör till exempel oro, karantän, konflikter, isolering och kommunikationssvårigheter. Familjerådgivningen erbjuder även samtal via videolänk. Familjerådgivning

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn
Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Att prata om coronaviruset

För barn som känner sig oroliga:

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset:

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Du kan vända dig till Härryda kommuns socialtjänst om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 62 00
Våld och hot i nära relation

För dig som behöver stöd utifrån missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.
Härryda kommun - Missbruk och beroende

För dig med ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning
För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd
För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 62 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.
På Vårdguiden 1177.se hittar du en lista på många av dem.

Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsutrustning i vård och omsorg

Rutiner inom äldreomsorgen

Läs om hur rutinerna för bemanning, hygien och skyddsutrustning ser ut inom äldreomsorgen:
Nyhet 18 april 2020:
Så arbetar Härryda kommun för säkerheten inom äldreomsorgen

Hjälp till genom att skänka skyddsutrustning

Många kommuninvånare och företag vill bidra till att minska smittspridningen av covid-19 i samhället, exempelvis genom att skänka skyddsutrustning. Härryda kommun tar gärna emot sådant som det just nu går åt extra mycket av. Läs mer:
Nyhet 21 april 2020: Vill du skänka skyddsutrustning?

Privat vårdaktör och skyddsutrusning

Är du privat vårdaktör och saknar sjukvårdsmateriel till följd av spridningen av sjukdomen covid-19, till exempel handskar, munskydd och handsprit? Hör av dig till kommunen så att vi kan ta med dina behov i vår begäran om stöd till Socialstyrelsen.

Genom kommunens geografiska områdesansvar ska kommunen samordna samtliga verksamma aktörer – oavsett om de är privata eller offentliga – i en kris. Länsstyrelsen tar regelbundet in rapport från kommunerna om tillgång på och behov av sjukvårdsmateriel, för omfördelning vid behov.

Utrustning för basala hygienrutiner

Den utrustning som alltid används för att följa basala hygienrutiner, så som handsprit, ytdesinfektion, kortärmade förkläden och handskar, finns centralt hos kommunen.
Hör av dig via e-post: skyddsutrustning@harryda.se
Eller på telefon till Viktor Eriksson, samordnare: 031-724 85 28

Utrustning vid misstänkt smitta

Den utrustning som ordineras av sjuksköterska vid misstänkt eller konstaterad smitta, så som långärmade förkläden, visir eller skyddsglasögon och munskydd IIR, kan lämnas ut enligt följande rutin:

Brukare som uppvisar symtom på covid-19 är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård
Kontakta ansvarig sjuksköterska direkt, alternativt sjuksköterskeenheten: 031-724 86 00

Brukare som uppvisar symtom på covid-19 är inte inskriven i kommunal hälso- och sjukvård
Kontakta sjuksköterska eller läkare på ansvarig vårdcentral. Det är personalen på vårdcentralen som avgör om eventuell provtagning ska ske samt om skyddsutrustning ska användas. Om läkare/sjuksköterska på vårdcentral bedömer att skyddsutrustning ska användas kan Härryda kommun tillhandahålla denna i enlighet med ordination.
Ta då kontakt med sjuksköterskeenheten: 031-724 86 00.

Härryda kommun har begränsat med skyddsutrustning, så det är viktigt att du som privat aktör fortsätter att beställa material genom era vanliga kanaler.

Viktiga länkar till andra myndigheter

Genom att vara källkritisk, ta del av myndighetsinformation som förstahandsinformation och inte dela osäker information kan du hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på andra språk, lättläst och teckentolkat /

Information in other languages