3 december 2020
Lyssna

Fortsatt skärpta råd för att bromsa smittspridningen av covid-19

Coronavirus som stiliserad illustration.

Härryda kommun håller oavbrutet i arbetet mot spridning av coronaviruset. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen av pandemin och följer riktlinjer och rekommendationer från ansvariga myndigheter. Nedan hittar du skärpta allmänna råd och aktuell information om hur kommunens verksamheter påverkas och arbetar för att motverka smittspridning av covid-19.

Information in other languages

Official information on the corona virus in Englishlänk till annan webbplats (krisinformation.se)

Official information on the corona virus in other languageslänk till annan webbplats
(folkhalsomyndigheten.se)

Skärpta allmänna råd i Västra Götaland

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

På grund av kraftigt öka smittspridning gäller sedan 29 oktober 2020 nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten inom region Västra Götaland (råden förlängdes den 19 november):

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas: butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Gör endast nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och på apotek.
 • Avstå från möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Idrottsträningar för barn yngre än 15 år kan fortfarande genomföras.
 • Om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
För verksamheter och arbetsgivare gäller att:
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden, till exempel genom att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.
 • Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19 genom att exempelvis uppmana och utöka förutsättningar för personal att arbeta hemifrån. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör skjutas upp.

Folkhälsomyndigheten - förlängda allmänna råd i tre regionerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen - skärpta råd för att bromsa smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Maxgräns på 8 personer för allmän sammankomst

Länsstyrelsen har beslutat om ett publiktak på 8 personer, för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Västra Götaland. Det enda undantaget är begravningar som har ett tak på 20 deltagare. Regeringens tidigare beslutade undantag för sittande evenemang med 300 personer gäller alltså inte i Västra Götaland. Maxtaket på 8 personer gäller tillsvidare och till dess ett nytt beslut tas.

Länsstyrelsen om beslut om maxtak på 8 personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fortsatt gäller myndigheternas övriga riktlinjer för att minska smittspridning:

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
 • Håll avstånd till andra.
 • Nys och hosta i armvecket.
 • Avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Om du har provtagit dig för covid-19 ska du stanna hemma tills du får ditt provsvar.
 • I Västra Götaland gäller från 21 oktober särskilda förhållningsregler för den som är vuxen eller går på gymnasiet och delar hushåll med någon som är covid-19-positiv. Läs Folkhälsomyndighetens nyhet om dessa förhållningsregler här.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten: Alla har ett personligt ansvar för att minska risken för smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten: Så skyddar du dig och andra från smittspridninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krisinformation: Inrikesresor och kollektivtrafiklänk till annan webbplats

Så arbetar Härryda kommun under corona-pandemin

Härryda kommuns verksamheter jobbar löpande med att följa läget och anpassa verksamhet, arbetssätt och åtgärder utefter det. Kommunens ledning följer hela tiden utvecklingen i omvärlden och håller särskilt koll på personals närvaro och frånvaro, för att kunna säkerställa att kommunens verksamheter fungerar. Politiker och ledning hålls fortlöpande uppdaterade.

Härryda kommuns huvudinriktning är att:

 • kommunens verksamheter ska fortsätta fungera, med fokus på samhällsviktig verksamhet där socialtjänstens verksamheter för vård och omsorg prioriteras särskilt.
 • följa ansvariga myndigheters beslut och rekommendationer.
 • vidta nödvändiga åtgärder för att skydda grupper i kommunens verksamheter som är särskilt utsatta, främst äldre och personer med bakomliggande sjukdomar.

Kommunen har även till uppgift att sprida samhällsviktig information till invånare i Härryda kommun.

Så informerar Härryda kommun

Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Härryda kommun, framför allt om kommunens egen verksamhet och vad som gäller här, men också länkar till var du hittar den information du behöver.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar Härryda kommun inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta kommunens verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Härryda kommun inte bryter patientsekretessen.

Barn och utbildning

Förskola och grundskola

Härryda kommuns förskolor och grundskolor är öppna och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Fortsatt gäller att friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt.
Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan.
Från och med 1 december gäller skärpta restriktioner för symptomfria barn som bor ihop med en person som är sjuk i covid-19. Barn ska hållas hemma från skola och förskola.

Under våren vidtog verksamheterna en rad åtgärder för att minska risken för smitta. Bland annat införde man nya rutiner när det gäller städning, måltider, undervisning samt hämtning och lämning. Detta fortsätter även under höstterminen. 

Förskolans och skolans hantering av coronaviruset

Hulebäcksgymnasiet ställer om till distansundervisning

Sedan 25 november bedriver Hulebäcksgymnasiet huvudsakligen undervisning på distans. Ambitionen är att Hulebäcksgymnasiet ska erbjuda undervisning i skolans lokaler från vårterminen 2021 om situationen tillåter.

Samtliga elever på barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, handelsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsprogrammet och teknikprogrammet kommer undervisas på distans från och med 25 november.

Eftersom undervisningen på fordon- och transport-, el- och energi- och introduktionsprogrammet innehåller ett stort antal praktiska moment som är svåra att genomföra på distans kommer dessa program fortsatt erbjudas undervisning på plats i skolans lokaler.

Beslutet om distansundervisning gäller inte för de elever där rektor finner det olämpligt med hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov. Alla delar som inte är lämpliga att genomföra på distans som examinationer, praktiska moment och laborationer genomförs på plats i skolans lokaler.

Frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona

Anmälan för att hämta gymnasielunch

Nyhet 24 november 2020: Hulebäcksgymnasiet ställer om till distansundervisning

Distansundervisning inom Vuxenutbildningen

Från och med måndag 2 november övergår Vuxenutbildningen till distansundervisning. Det gäller alla utbildningar och kurser, förutom SFI (Svenska För Invandrare) där undervisningen även fortsättningsvis sker i skolan.

Berörda elever har informerats av respektive lärare. I dagsläget beräknas distansundervisningen pågå året ut. Skulle läget förändras informerar respektive lärare om det.
Bakgrunden är de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten 29 oktoberlänk till annan webbplats

Öppen förskola utomhus

Från och med den 24 november och fram till den 15 januari pausar öppna förskolan sin inne- och uteverksamhet. Öppna förskolans pedagoger kommer att arbeta för att så snart som möjligt erbjuda digital verksamhet i olika former.

Öppna förskolor och familjecentraler

Följ öppna förskolan på Facebook där det uppdateras med mer information.

Öppna förskolan i Mölnlycke på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Landvetter på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Hindås på Facebooklänk till annan webbplats

Öppna förskolan i Rävlanda på Facebooklänk till annan webbplats


Äldre och äldreomsorg

Avrådan från besök på äldreboenden

Den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället gör att Härryda kommun avråder från besök på äldreboenden i nuläget. En vädjan till anhöriga är att istället hålla kontakt via telefon och Facetime.

Nyhet 16 november 2020: Avrådan från besök på äldreboenden och gruppbostäder

Stödlinje för råd och samtalsstöd

Härryda kommuns stödlinje vänder sig till dig som är äldre eller tillhör någon av riskgrupperna för covid-19 - och som saknar familj, grannar och vänner som kan hjälpa till.

Stödlinjen erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället och göra dina ärenden.

Härryda kommuns stödlinje

Äldreträffar med aktiviteter utomhus

”Träffarna” i de olika orterna har öppet som vanligt men bara utomhus. Här erbjuds tips- och bingopromenader, enklare rörelseträning och en pratstund över en kopp kaffe – allt på säkert avstånd. Ingen föranmälan krävs och kläder efter väder rekommenderas.
Information om tid, plats och program på träffarna

Repetition av basala hygienrutiner

Det finns många rutiner som ska följas inom vården och omsorgen. Den mest grundläggande; basala hygienrutinen, har all vård- och omsorgspersonal fått en extra repetition i under hösten. Syftet med repetitionen är att minimera risken för att smitta uppkommer och sprids i verksamheterna. Tillgången på skyddsutrustning i kommunen är god.

Åtgärder för tryggare bemanning i kommunens vård och omsorg

Härryda kommun erbjuder medarbetare ett egentest för covid-19. Syftet är att personal snabbare och säkrare ska kunna komma tillbaka i arbete. Sjuklön för timanställda minskar också risken att någon går till jobbet trots sjukdomssymtom.
Nyhet 8 maj 2020: Tryggare bemanning i kommunens vård och omsorgsverksamheter

Nyhet 14 april 2020: Så arbetar Härryda kommun för god bemanning och säkerhet inom äldreomsorgen.

Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Sedan den 20 maj använder personal i kommunens äldreomsorg och verksamheter för funktionsstöd visir vid allt ansiktsnära vård- och omsorgsarbete.
Nyhet 20 maj 2020: Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Fortsatt stängd dagverksamhet för äldre

Den planerade öppningen av dagverksamheten för äldre skjuts fram med anledning av Folkhälsomyndighetens skärpta råd 29 oktober. För de personer som är i stort behov av insatsen, till exempel anhöriga som behöver avlastning, försöker vi hitta andra lösningar.

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro

Corona-pandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning kring hur service och omsorg ska prioriteras inom hemtjänst och på äldreboenden, i fall av hög personalfrånvaro.

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 30-50 procents frånvaro och mer. På nivå ett handlar det om att man kan behöva ställa exempelvis in promenader, städ och tvätt. Medan det vid mycket hög personalfrånvaro (50 procent eller mer) istället handlar om att helt fokusera på att insatser som måltider, hygien, toalettbesök och mediciner säkerställs, det vill säga som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande insatser.

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom hemtjänsten och särskilt boende för äldre den 28 april 2020 och de gäller så länge behov finns, men som längst till och med årsskiftet. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokolllänk till annan webbplats

Tryggare för sjuka äldre att vårdas i hemmet

Sjuka äldre bör undvika sjukhus och kan vårdas tryggare i sina hem. Det budskapet går kommuner, sjukhus och primärvården i Göteborgsregionen ut med för att skydda personer i riskgrupper.

Tryggare vård i hemmet

Funktionsstöd

Avrådan från besök på gruppbostäder

Den ökade smittspridningen av covid-19 i samhället gör att Härryda kommun avråder från besök på gruppbostäder i nuläget. En vädjan till anhöriga är att istället hålla kontakt via telefon och Facetime. Ta gärna hjälp av personalen för att hitta en lösning som passar båda parter.

Nyhet 16 november 2020: Avrådan från besök på äldreboenden och gruppbostäder

Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Sedan den 20 maj använder personal i kommunens äldreomsorg och verksamheter för funktionsstöd visir vid allt ansiktsnära vård- och omsorgsarbete.
Nyhet 20 maj 2020: Visir för extra skydd i ansiktsnära vård

Habiliteringsersättning under coronapandemin

Deltagare som uteblir från daglig verksamhet på grund av coronapandemin kommer ändå att få habiliteringsersättning utbetald, utifrån den plan för närvaro som deltagaren hade före den 30 april i år.

Beslutet gäller från den 1 april i år. Den som har varit hemma på grund av coronaviruset efter detta kommer därför i efterhand att få habiliteringsersättning för de dagar hen varit frånvarande från den dagliga verksamheten. Orsaker till att deltagare är hemma kan vara att deltagaren:

 • tillhör en riskgrupp
 • är orolig för smitta
 • inte får vara på sin praktikplats
 • är sjuk eller har symtom

Deltagare kommer liksom tidigare inte att få habiliteringsersättning under semesterstängningen eller under egen planerad semester.

Beslut om prioriteringar vid mycket hög personalfrånvaro

Coronapandemin har gjort att risken för stora personalbortfall ökar markant. Men socialtjänst och hälso- och sjukvård måste alltid fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet. Därför har sektorn tagit fram tydlig vägledning kring hur service och omsorg ska prioriteras inom verksamheterna för funktionsstöd, i situation av hög personalfrånvaro.

Prioriteringen är indelad i tre nivåer av sjukfrånvaro, från 20-50 procents frånvaro och mer. På den lägre nivån handlar det om att man kan behöva ställa in framför allt individuellt utformade aktiviteter, då dessa kräver mest personella resurser. Vid den högre graden av personalfrånvaro kan insatser som korttidsvistelse och daglig verksamhet komma att behöva minskas ned eller tillfällgit stänga helt. Då handlar det istället om att helt fokusera verksamhet och personalens insatser på att säkerställa att brukarens grundläggande omvårdnadsbehov tillgodoses inom bostad med särskild service och personlig assistans - det som Socialstyrelsen benämner som basala livsuppehållande insatser. Prioritering av insatser görs dock alltid på individuell nivå och med utgångpunkt i
brukarens individuella behov.

Välfärdsnämnden godkände prioriteringsordningar inom funktionsstöd den 27 maj 2020 och de gäller så länge behov finns, men som längst till och med årsskiftet. Välfärdsnämndens sammanträden 2020 - handlingar och protokoll

Kultur, kulturskola, fritid, föreningar, idrott

Det råder nu förbud för sammankomster med fler än åttta (8) personer i Västra Götaland, efter beslut från Länsstyrelsen den 23 november. Beslutet gäller även sittande publik och det gäller tills vidare och tills nytt beslut tas.

Länsstyrelsen om beslut om maxtak på 8 personerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polisens information om begränsning av allmänna sammankomster.länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens information om hur du gör riskbedömning av evenemang och sammankomster.länk till annan webbplats

Föreningar och idrott

De nya skärpta råden (29 oktober) uppmanar oss att avstå från möten, konserter, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Det gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Föreningar behöver förhålla sig till detta och själva ta ansvar för anpassa eller ställa in eller skjuta upp sin verksamhet.

Nyhet 21 augusti 2020: Föreningar behåller ekonomiskt stöd i år

Kulturevenemang

Höstens program och aktiviteter för vuxna är inställda från och med 29 oktober i minst tre veckor framöver.

Läs mer om höstens kulturverksamhet på kultur.harryda.selänk till annan webbplats

Bibliotek och kulturhus

Bibliotek och kulturhus håller öppet med begränsad service. Principen för alla besök är att du gör ditt ärende snabbt och sedan lämnar biblioteket.

Om du har möjlighet, använd biblioteket på distans via bibliotekets webbplatslänk till annan webbplats. Du kan låna om de böcker/media som inte är reserverade upp till åtta gånger. Inga övertidsavgifter tillkommer för lån som är försenade efter 19 mars.

Biblioteket hjälper inte till med skanning, utskrifter och it-frågor just nu.

Antalet sitt- och studieplatser i biblioteket är kraftigt reducerade.

Bibliotekens och kulturhusens öppettiderlänk till annan webbplats

Kulturskola

Kulturskolan är i stort sett igång som vanligt och en del undervisning sker på distans. Undervisning för äldre elever i grupp kommer att undvikas. Du som är elev på Kulturskolan får information via mejl eller sms om det sker förändringar i Kulturskolans verksamhet.

Undervisningen på Kulturskolanlänk till annan webbplats

Digitala mötesplatser för unga

Samtliga verksamheter inom Fritid ungdom har stängt till och med 17 januari i dagsläget. Fritid ungdom har istället öppnat en så kallad Discordkanal där ungdomarna kan umgås, spela spel och annat tillsammans med fritidsledarna och sina vänner.

Fritid ungdom

Näringsliv

Stöd till näringslivet

Företag drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar näringslivet genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov.

Aktivt stöd till näringslivet i coronatider

Information om stöd till dig som är företagarelänk till annan webbplats

Stöd och hjälp

Corona-pandemin innebär en krissituation, både för samhället och för många individer. I kris reagerar vi på olika sätt, en del reagerar mer, andra mindre. Läs gärna om vanliga reaktioner och vad du kan göra för att må bättre, på Att hamna i kris - 1177.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att få prata om hur du känner med någon, kan göra det lättare att hantera situationen. Nedan hittar du ett urval av det stöd som Härryda kommun och andra organisationer erbjuder.

Härryda kommuns stödlinje för äldre och andra riskgrupper för coronaviruset

Stödlinjen erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället och göra dina ärenden.

Härryda kommuns stödlinje

Telefonnummer till stödlinjen: 031-724 88 99länk till annan webbplats
Telefontider: helgfri vardag klockan 8-10, övrig tid telefonsvarare.

Stöd till barn, ungdom, familj och vårdnadshavare

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112länk till annan webbplats

Kraftkällan
För barn och unga med nära anhörig som har eller har haft psykisk ohälsa, alkohol- eller drogproblem. Även för dig med skilda föräldrar med samarbetssvårigheter eller upplever våld i din närmiljö.

Telefon: 031-724 85 07, kraftkallan@harryda.se
harryda.se/kraftkallanlänk till annan webbplats

Familjerådgivning
Stöttar i frågor som rör till exempel oro, karantän, konflikter, isolering och kommunikationssvårigheter. Familjerådgivningen erbjuder även samtal via videolänk. Familjerådgivning

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn
Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Att prata om coronaviruset

För barn som känner sig oroliga:

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset:

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Du kan vända dig till Härryda kommuns socialtjänst om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 62 00
Våld och hot i nära relation

För dig som behöver stöd utifrån missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.
Härryda kommun - Missbruk och beroende

För dig med ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning
För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd
För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 62 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.
På Vårdguiden 1177.se hittar du en lista på många av dem.

Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsutrustning i vård och omsorg

Privat vårdaktör och skyddsutrustning

Med anledning av covid-19 har privata aktörer möjlighet att skaffa materiel via Härryda kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller Socialstyrelsen.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Däremot ska kommunen enligt det geografiska områdesansvaret samordna samtliga verksamma aktörer – oavsett om de är privata eller offentliga – i en kris. Länsstyrelsen tar regelbundet in rapport från kommunerna om tillgång på och behov av sjukvårdsmateriel, för omfördelning vid behov.

En privat aktör ska:

1. I första hand själv köpa in sin skyddsutrustning via sina vanliga kanaler.

2. I andra hand, om varorna är slut eller restnoterade, köpa in skyddsutrustning genom att avropa på SKRs ramavtal om bristvaror under coronapandemin.
Om du som privat aktör vill köpa in skyddsutrustning, mejla då skyddsutrustning@harryda.se ifyllt och inscannat exemplar av blanketten Anmälan för avrop - privat verksamhetWord

Kommunen kontaktar då SKR som lägger upp dig som en kund på Onemed.se som förmedlar varorna på ramavtalet.

3. I tredje hand ska den privata utföraren begära stöd från Länsstyrelsen via kommunen. Om du som privat aktör vill äska skyddsmaterial från Socialstyrelsen mejlar du ifylld och inscannat exemplar av blanketten Begäran om stöd - privat verksamhetExcel till skyddsutrustning@harryda.se

Lager utav skyddsrustning för att kunna följa basala hygienrutiner och vid misstänkt eller konstaterad smitta för privata aktörer

Härryda kommun uppmuntrar privata aktörer att ha ett lager av utrustning, för att kunna följa basala hygienrutiner och för att kunna hantera misstänkt eller konstaterad smitta enligt rutiner från Smittsskydd och Vårdhygien, Västra Götaland,, som räcker över en långhelg då ordinarie postgång inte går. Om du som privat aktör inte lyckas köpa in skyddsutrustning via dina vanliga kanaler, via SKRs ramavtal eller får tillräckligt med material via äskningen från Länsstyrelsen så kan du som privata aktör mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning för basala hygienrutiner för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som alltid används för att följa basala hygienrutiner, så som handsprit, ytdesinfektion, kortärmade förkläden och handskar, finns centralt hos kommunen. Du som privat aktör kan mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan klockan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning vid misstänkt smitta för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som ordineras av sjuksköterska vid misstänkt eller konstaterad smitta, så som långärmade förkläden, visir eller skyddsglasögon och munskydd IIR, kan lämnas ut enligt följande rutin:
Kontakta sjuksköterska eller läkare på ansvarig vårdcentral. Det är personalen på vårdcentralen som avgör om eventuell provtagning ska ske samt om skyddsutrustning ska användas. Om läkare/sjuksköterska på vårdcentral bedömer att skyddsutrustning ska användas kan Härryda kommun tillhandahålla denna i enlighet med ordination.
Ta då kontakt med sjuksköterskeenheten: 031-724 86 00länk till annan webbplats. Utrustning hämtas på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Vid övriga frågor, vänligen kontakta Härryda kommuns växel: 031‑724 62 00

Viktiga länkar till andra myndigheter

Genom att vara källkritisk, ta del av myndighetsinformation som förstahandsinformation och inte dela osäker information kan du hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Information om provtagning i Västra Götalandlänk till annan webbplats

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages

Information på andra språk, lättläst och teckentolkat

Kontakt

Växel

031-724 61 00
kommun@harryda.se
Fax: 031-724 61 75