22 juli 2021
Lyssna

Covid-19: Håll avstånd och följ råden

Smittspridningen fortsätter att minska, men för att vi ska slippa bakslag är det viktigt att du fortsätter följa råden - även om du är vaccinerad.

Viktiga råd att fortsätta följa:

 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Testa dig om du haft symtom i 24 timmar, gäller även skolbarn
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
 • Ta reda på vad som gäller för din vaccination

  Nationella råd på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Statistik om covid-19 i Härryda kommun

Smittläget vecka 28

Smittspridningen ökar igen. Statistik från vecka 28 visar en påtaglig ökning av antal nya fall i Västra Götaland. Under vecka 28 rapporterades 377 nya fall i regionen jämfört med 251 fall vecka 27. I nästan alla åldersgrupper ses en ökning. I Härryda minskade antalet nya fall från 9 vecka 27 till 8 nya fall vecka 28.
Statistik Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Smittläget vecka 26-27

Smittspridningen fortsätter att minska i Västra Götaland och är på en låg nivå i hela regionen (några kommuner har inte lämnat in statistik för vecka 27). Men smittsiffrorna gick i motsatt riktning för regioninvånare mellan 20 och 29 år. Nära en fördubbling av smittfallen till nära 100 nya fall per vecka i VGR. Härryda hade också låga smittsiffror, men högre siffor än de flesta kommunerna i vår region.

Råd och restriktioner som gäller just nu

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare anpassningar från 15 juli:

 • Långväga kollektivtrafik som tåg och långfärdsbussar, kan ta emot passagerare med full kapacitet.
 • Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person tas bort i butiker, gym, museer, nöjesparker med mera.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, som till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer.
 • Kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser där det kan uppstå trängsel tas bort.

Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vaccinering mot covid-19

Nu kan alla personer över 18 år boka vaccinationstid. Tillgången på vaccin styr vaccinationstakten.
Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Den 22 juli hade 75 procent av Sveriges befolkning över 18 år fått en dos och cirka 47 procent fått två doser.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens vaccinationsplan Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Muntlig information om vaccin

Ring telefonnummer 113 13 för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset och vaccin. Ett hjälpcenter ger samma information men muntligt, som finns på webbplatsen 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Telefonlinje för frågor om vaccination i Västra Götaland (ej tidsbokning): 010-473 94 30.

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Så arbetar Härryda kommun under corona-pandemin

Härryda kommuns verksamheter följer läget och anpassar arbetssätt och åtgärder utefter det. Kommunens ledning följer utvecklingen för att kunna säkerställa att kommunens verksamheter fungerar. Politiker och ledning hålls fortlöpande uppdaterade.

Härryda kommuns huvudinriktning under pandemin är att bidra till att minska smittspridningen genom:

 • kontinuerlig och bred kommunikation om gällande råd och rekommendationer till alla medborgare och medarbetare.
 • samordnade åtgärder i förvaltningens olika verksamheter.

Så informerar Härryda kommun

Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Härryda kommun, framför allt om kommunens egen verksamhet och vad som gäller här, men också länkar till var du hittar den information du behöver.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar Härryda kommun inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta kommunens verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Härryda kommun inte bryter patientsekretessen.

Barn och utbildning

Förskola och grundskola

Härryda kommuns förskolor och grundskolor är huvudsakligen öppna och följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Västra Götalands rekommendationer. Fortsatt gäller att friska barn och elever går till förskolan och skolan som vanligt, om inte särskilda anpassningar behöver göras, vilket informeras om löpande både på kommunens webbplats och till berörda elever och vårdnadshavare. Sjuka barn och elever stannar hemma så att de blir friska och inte smittar någon annan. Vid konstaterad smitta på skola eller förskola ansvarar rektor för att tillsammans med Smittskydd Västra Götaland genomföra smittspårning och vid behov vidta åtgärder som exempelvis distansundervisning för enskilda klasser eller årskurser.

Verksamheterna har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smitta. Bland annat införde man nya rutiner när det gäller städning, måltider, undervisning samt hämtning och lämning.

Sedan 1 december 2020 gäller skärpta restriktioner för symtomfria barn som bor ihop med en person som är sjuk i covid-19. Barn ska hållas hemma från skola och förskola.

Mer om vad som gäller i förskola och skolan under pandemin

Anmälan för att hämta skollunch för distanselever

Hulebäcksgymnasiet har växelvis distansundervisning

Hulebäcksgymnasiet har växelvis undervisning på distans. Undantagna är introduktionsprogrammet, praktiska program och elever där rektor finner det olämpligt med hänsyn till elevens individuella förutsättningar och behov. Alla delar som inte är lämpliga att genomföra på distans som examinationer, praktiska moment och laborationer genomförs på plats i skolans lokaler.

Distansundervisning varvat med växelvis undervisning på plats i skolan gäller till den 10 juni. Gymnasiet följer myndigheternas information och rådgör kontinuerligt med Smittskydd Västra Götaland.

Anmälan för att hämta gymnasielunch

Mer information om Hulebäcksgymnasiets anpassningar

Distansundervisning inom Vuxenutbildningen

Sedan den 2 november och tills läget tillåter gäller distansundervisning på Vuxenutbildningen. Det gäller alla utbildningar och kurser, förutom SFI (Svenska För Invandrare) där undervisningen även fortsättningsvis sker i skolan.

Berörda elever har informerats av respektive lärare. I dagsläget beräknas distansundervisningen pågå året ut. Skulle läget förändras informerar respektive lärare om det.
Bakgrunden är de skärpta råden från Folkhälsomyndigheten 29 oktober Länk till annan webbplats.

Öppen förskola - digitalt

Från och med den 24 november 2020 har öppna förskolan pausat sin inne- och uteverksamhet tills vidare. Öppna förskolans pedagoger kommer under denna tid istället att erbjuda digitala aktiviteter via sina Facebook-sidor.

Öppna förskolor och familjecentraler

Följ öppna förskolan på Facebook där det uppdateras med mer information.

Öppna förskolan i Mölnlycke på Facebook Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan i Landvetter på Facebook Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan i Hindås på Facebook Länk till annan webbplats.

Öppna förskolan i Rävlanda på Facebook Länk till annan webbplats.

Kultur, kulturskola, fritid, föreningar, idrott

Föreningar och idrott

Från 1 juni är idrottshallar och ishall öppna träning för föreningsaktiva i alla åldrar, både unga och vuxna.
För lagidrotter och individuella idrotter gäller att barn och unga födda 2001 eller yngre kan tävla eller delta i en match inomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

Inomhuslokaler och anläggningar kan bokas av föreningslivet, förutsatt att ansvariga föreningar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

Matcher utomhus

Föreningar med lagidrotter kan anordna en match, mindre cup eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2001 eller yngre. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

Krisinformation.se om Idrott och träning och lägerverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskola

Kulturskolan har till viss del börjat ta emot deltagare i kulturskolans lokaler igen. Om undervisningen fortsatt är digital eller fysisk beror på om den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt, det kan alltså se olika ut för våra deltagare och grupper. Lärarna informerar berörda elever vid förändringar.

Undervisningen på Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliotek och kulturevenemang

Bibliotek och kulturhus håller öppet med begränsad service. Principen för alla besök är att du gör ditt ärende snabbt och sedan lämnar biblioteket. Om du har möjlighet, använd biblioteket på distans via bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan låna om de böcker och media som inte är reserverade upp till åtta gånger. Just nu blir det ingen avgift för försenade böcker.

Biblioteket hjälper inte till med skanning, utskrifter och it-frågor just nu. Antalet sitt- och studieplatser i biblioteket är kraftigt reducerade. Lokalbokningen har öppnat så smått men med begränsat antal rum och deltagare.
Öppettider på biblioteken Länk till annan webbplats.

Kulturprogram och aktiviteter genomförs på ett smittsäkert sätt.
Information om kulturprogrammet på kultur.harryda.se Länk till annan webbplats.

Förbud mot sammankomster

Inomhus råder det förbud för sammankomster med fler än 300 personer. Beslutet gäller sittande publik och anvisade platser. Om inga fasta platser finns är begränsningen 50 personer.

Utomhus råder förbud mot samlingar på fler än 600 personer på en plats. Om det finns anvisade platser är samlingar på 3000 personer tillåtet.

Polisens information om begränsning av allmänna sammankomster. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om hur du gör riskbedömning av evenemang och sammankomster. Länk till annan webbplats.

Kommunens tillsyn av trängsel i restauranger, kaféer och andra serveringar

Digitala mötesplatser för unga

Verksamheter inom Fritid ungdom har stängt eller endast delvis öppet med begräsningar. Fritid ungdom har istället öppnat en så kallad Discordkanal där ungdomarna kan umgås, spela spel och annat tillsammans med fritidsledarna och sina vänner.
Fritid ungdom

Äldre och äldreomsorg

Personer på äldreboenden eller som har kommunal hälso- och sjukvård har alla erbjudits vaccination.

Endast bokade besök på äldreboenden

Även om brukarna är vaccinerade gäller ändå bokade besök tills vidare. Välkommen att boka, men tänk på att det är viktigt att du är symtomfri och att du noga följer våra besöksrutiner. Vi ser gärna att besöket sker utomhus.
Kontaktuppgifter till äldreboenden

Antigentester för all vårdpersonal

All personal, även sommarvikarier, som arbetar vårdnära erbjuds ett snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.
Härryda kommun inför snabbtester för vårdpersonal (2021-02-17)

Antigentester för besök på korttidsenheter på Ekdalagården och Hönekulla gård

Symtomfria besökare på korttidsenheterna på Ekdalagården och Hönekulla gård erbjuds ett antigentest innan sitt besök. Snabbtestet tas av utsedd hälso- och sjukvårdspersonal som också läser av provsvaret. Rutinen, som tar cirka 15 minuter.

Samtalsstöd och vägledning

Hälsofrämjande enheten erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället under pandemin.
Samtalsstöd och vägledning

Träffarna erbjuder utomhusaktiviteter

Träffarna i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Hällingsjö och Rävlanda erbjuder utomhusaktiviteter som till exempel sittgympa och tipspromenader. För mer information se anslag vid respektive träff eller kontakta fritidsassistenterna.
Kontaktuppgifter och information om träffarna 

Funktionsstöd


Personer på boenden eller som har kommunal hälso- och sjukvård har alla erbjudits vaccination.

Läs mer under vaccinationsfliken.

Endast bokade besök på gruppboenden

Även om brukarna är vaccinerade gäller ändå bokade besök tills vidare. Välkommen att boka, men tänk på att det är viktigt att du är symtomfri och att du noga följer våra besöksrutiner. Vi ser gärna att besöket sker utomhus.
Kontaktuppgifter till gruppbostäder 

Antigentester för all vårdpersonal

All personal, även sommarvikarier, som arbetar vårdnära erbjuds ett snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.
Härryda kommun inför snabbtester för vårdpersonal (2021-02-17)

Näringsliv

Stöd till näringslivet

Företag drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar näringslivet genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov.
Stöd till näringslivet med anledning av covid-19

Information om stöd till dig som är företagare Länk till annan webbplats.

Stöd och hjälp

Pandemin innebär en krissituation, både för samhället och för många individer. I kris reagerar vi på olika sätt, en del reagerar mer, andra mindre.
Att hamna i kris - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att få prata om hur du känner med någon, kan göra det lättare att hantera situationen. Nedan hittar du ett urval av det stöd som Härryda kommun och andra organisationer erbjuder.

Samtalsstöd och vägledning för äldre

Hälsofrämjande enheten erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället under pandemin.
Samtalsstöd och vägledning

Stöd till barn, ungdom, familj och vårdnadshavare

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112 Länk till annan webbplats.

Familjerådgivning
Stöttar i frågor som rör till exempel oro, karantän, konflikter, isolering och kommunikationssvårigheter. Familjerådgivningen erbjuder även samtal via videolänk. Familjerådgivning

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn
Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Att prata om coronaviruset

För barn som känner sig oroliga:

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset:

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Du kan vända dig till Härryda kommuns socialtjänst om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 62 00
Våld och hot i nära relation

För dig som behöver stöd utifrån missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.

Härryda kommun - Missbruk och beroende

För dig med ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning
För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd
För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 62 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.

Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsutrustning i vård och omsorg

Tillgången på skyddsutrustning i Härryda kommuns verksamheter är god.

Privat vårdaktör och skyddsutrustning

Med anledning av covid-19 har privata aktörer möjlighet att skaffa materiel via Härryda kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller Socialstyrelsen.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Däremot ska kommunen enligt det geografiska områdesansvaret samordna samtliga verksamma aktörer – oavsett om de är privata eller offentliga – i en kris. Länsstyrelsen tar regelbundet in rapport från kommunerna om tillgång på och behov av sjukvårdsmateriel, för omfördelning vid behov.

En privat aktör ska:

1. I första hand själv köpa in sin skyddsutrustning via sina vanliga kanaler.

2. I andra hand, om varorna är slut eller restnoterade, köpa in skyddsutrustning genom att avropa på SKRs ramavtal om bristvaror under coronapandemin.
Om du som privat aktör vill köpa in skyddsutrustning, mejla då skyddsutrustning@harryda.se ifyllt och inscannat exemplar av blanketten Anmälan för avrop - privat verksamhet Word, 90.9 kB.

Kommunen kontaktar då SKR som lägger upp dig som en kund på Onemed.se som förmedlar varorna på ramavtalet.

3. I tredje hand ska den privata utföraren begära stöd från Länsstyrelsen via kommunen. Om du som privat aktör vill äska skyddsmaterial från Socialstyrelsen mejlar du ifylld och inscannat exemplar av blanketten Begäran om stöd - privat verksamhet Excel, 26 kB. till skyddsutrustning@harryda.se

Lager utav skyddsrustning för att kunna följa basala hygienrutiner och vid misstänkt eller konstaterad smitta för privata aktörer

Härryda kommun uppmuntrar privata aktörer att ha ett lager av utrustning, för att kunna följa basala hygienrutiner och för att kunna hantera misstänkt eller konstaterad smitta enligt rutiner från Smittsskydd och Vårdhygien, Västra Götaland,, som räcker över en långhelg då ordinarie postgång inte går. Om du som privat aktör inte lyckas köpa in skyddsutrustning via dina vanliga kanaler, via SKRs ramavtal eller får tillräckligt med material via äskningen från Länsstyrelsen så kan du som privata aktör mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning för basala hygienrutiner för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som alltid används för att följa basala hygienrutiner, så som handsprit, ytdesinfektion, kortärmade förkläden och handskar, finns centralt hos kommunen. Du som privat aktör kan mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan klockan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning vid misstänkt smitta för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som ordineras av sjuksköterska vid misstänkt eller konstaterad smitta, så som långärmade förkläden, visir eller skyddsglasögon och munskydd IIR, kan lämnas ut enligt följande rutin:
Kontakta sjuksköterska eller läkare på ansvarig vårdcentral. Det är personalen på vårdcentralen som avgör om eventuell provtagning ska ske samt om skyddsutrustning ska användas. Om läkare/sjuksköterska på vårdcentral bedömer att skyddsutrustning ska användas kan Härryda kommun tillhandahålla denna i enlighet med ordination.
Ta då kontakt med sjuksköterskeenheten: 031-724 86 00 Länk till annan webbplats.. Utrustning hämtas på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Vid övriga frågor, vänligen kontakta Härryda kommuns växel: 031‑724 62 00

Viktiga länkar till andra myndigheter

Genom att vara källkritisk, ta del av myndighetsinformation som förstahandsinformation och inte dela osäker information kan du hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Information om provtagning i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

Nationell telefonlinje på flera språk

Det finns en telefonlinje som har personer som kan ge information om och svara på dina frågor om covid-19 på flera språk.
Ring 08-123 680 00.
Telefonlinjen är öppen på vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.
Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177.se)

Information om covid-19 på olika språk och i bilder:

Information på olika språk och i bilder (VGR Smittskydd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättläst, uppläst och teckenspråk