16 september 2021

Covid-19: Fortsätt att vara rädda om varandra

Efter sommarveckorna ökar smittspridningen igen från låga nivåer och vi har återigen en alltmer utbredd samhällsspridning i Västra Götaland, enligt Smittskydd. Ökningen märks särskilt bland barn och unga.
Det är viktigt att du följer råden även om du är vaccinerad.

Viktiga råd att fortsätta följa:

 • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
 • Umgås i en mindre krets och träffas gärna ute
 • Tvätta eller sprita händerna ofta
 • Stanna hemma vid minsta symtom
 • Testa dig om du haft symtom i 24 timmar, gäller även skolbarn
 • Arbeta hemifrån så ofta du kan
 • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt – se särskilda rekommendationer för utlandsresor
 • Ta reda på vad som gäller för din vaccination

  Nationella råd på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Statistik om covid-19 i Härryda kommun

Smittläget vecka 36

Med drygt 1 800 rapporterade fall med covid-19 noteras en ökning med 34 procent i Västra Götaland jämfört med föregående vecka. En av tre smittade är barn och ungdomar mellan 10 och 19 år. Ökningen märks även i alla andra åldergrupper.
I Härryda har 28 nya fall rapporterats förra veckan jämfört med 36 fall veckan innan.
Statistik Smittskydd Västra Götaland Länk till annan webbplats.

 

Statistik över antalet smittade i covid-19 i Härryda kommun

Råd och restriktioner som gäller just nu

På Krisinformation.se hittar du en sammanställning av förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu.
Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Ytterligare anpassningar från 15 juli:

 • Långväga kollektivtrafik som tåg och långfärdsbussar, kan ta emot passagerare med full kapacitet.
 • Regleringen om ett visst antal kvadratmeter per person tas bort i butiker, gym, museer, nöjesparker med mera.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, som till exempel en fotbollsmatch, höjs från fyra till åtta personer.
 • Kommunernas möjlighet att förbjuda tillträde till vissa platser där det kan uppstå trängsel tas bort.

Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Vaccinering mot covid-19

Boka tid för vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccinationen på Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Västra Götalandsregionens vaccinationsplan Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Muntlig information om vaccin

Ring telefonnummer 113 13 för att få svar på allmänna frågor om coronaviruset och vaccin. Ett hjälpcenter ger samma information men muntligt, som finns på webbplatsen 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Telefonlinje för frågor om vaccination i Västra Götaland (ej tidsbokning): 010-473 94 30.

Tolkhjälp för information om vaccinering:

Så arbetar Härryda kommun under corona-pandemin

Härryda kommuns verksamheter följer läget och anpassar arbetssätt och åtgärder utefter det. Kommunens ledning följer utvecklingen för att kunna säkerställa att kommunens verksamheter fungerar. Politiker och ledning hålls fortlöpande uppdaterade.

Härryda kommuns huvudinriktning under pandemin är att bidra till att minska smittspridningen genom:

 • kontinuerlig och bred kommunikation om gällande råd och rekommendationer till alla medborgare och medarbetare.
 • samordnade åtgärder i förvaltningens olika verksamheter.

Så informerar Härryda kommun

Kommunens uppdrag är att sprida samhällsviktig information till alla medborgare i Härryda kommun, framför allt om kommunens egen verksamhet och vad som gäller här, men också länkar till var du hittar den information du behöver.

Patientsekretess gäller

Eftersom patientsekretess gäller lämnar Härryda kommun inte ut några uppgifter kring enskilda sjukdomsfall. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd och personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats. De som behöver bli informerade kommer att bli kontaktade direkt av Smittskydd Västra Götaland. Som en del i smittspårningen kan Smittskydd Västra Götaland komma att kontakta kommunens verksamheter. Om detta händer är det viktigt att Härryda kommun inte bryter patientsekretessen.

Barn och utbildning

Förskola och grundskola

Huvudregeln är att barn och elever ska undervisas på plats i skolans lokaler under höstterminen. Om smittspridningen ökar eller om lärare och elev måste vara hemma för att kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer om covid-19 kan det bli aktuellt med fjärr- eller distansundervisning även i höst.

Mer om vad som gäller i förskola och skolan under pandemin

Hulebäcksgymnasiet

Huvudregeln är att Hulebäcksgymnasiets elever ska undervisas på plats i skolans lokaler under höstterminen. Fortfarande gäller det att vi ska hålla distans och stanna hemma vid minsta symtom.

Vanliga frågor och svar om hur Hulebäcksgymnasiet påverkas av corona

Hulebäcksgymnasiets webbplats Länk till annan webbplats.

Kultur, kulturskola, fritid, föreningar, idrott

Föreningar och idrott

Från 1 juni är idrottshallar och ishall öppna träning för föreningsaktiva i alla åldrar, både unga och vuxna.
För lagidrotter och individuella idrotter gäller att barn och unga födda 2001 eller yngre kan tävla eller delta i en match inomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

Inomhuslokaler och anläggningar kan bokas av föreningslivet, förutsatt att ansvariga föreningar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen. 

Matcher utomhus

Föreningar med lagidrotter kan anordna en match, mindre cup eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2001 eller yngre. För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

Krisinformation.se om Idrott och träning och lägerverksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kulturskola

Kulturskolan har till viss del börjat ta emot deltagare i kulturskolans lokaler igen. Om undervisningen fortsatt är digital eller fysisk beror på om den kan bedrivas på ett smittsäkert sätt, det kan alltså se olika ut för våra deltagare och grupper. Lärarna informerar berörda elever vid förändringar.

Undervisningen på Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bibliotek och kulturevenemang

Bibliotek och kulturhus håller öppet med begränsad service. Principen för alla besök är att du gör ditt ärende snabbt och sedan lämnar biblioteket. Om du har möjlighet, använd biblioteket på distans via bibliotekets webbplats Länk till annan webbplats.. Du kan låna om de böcker och media som inte är reserverade upp till åtta gånger. Just nu blir det ingen avgift för försenade böcker.

Biblioteket hjälper inte till med skanning, utskrifter och it-frågor just nu. Antalet sitt- och studieplatser i biblioteket är kraftigt reducerade. Lokalbokningen har öppnat så smått men med begränsat antal rum och deltagare.
Öppettider på biblioteken Länk till annan webbplats.

Kulturprogram och aktiviteter genomförs på ett smittsäkert sätt.
Information om kulturprogrammet på kultur.harryda.se Länk till annan webbplats.

Förbud mot sammankomster

Inomhus råder det förbud för sammankomster med fler än 300 personer. Beslutet gäller sittande publik och anvisade platser. Om inga fasta platser finns är begränsningen 50 personer.

Utomhus råder förbud mot samlingar på fler än 600 personer på en plats. Om det finns anvisade platser är samlingar på 3000 personer tillåtet.

Polisens information om begränsning av allmänna sammankomster. Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om hur du gör riskbedömning av evenemang och sammankomster. Länk till annan webbplats.

Kommunens tillsyn av trängsel i restauranger, kaféer och andra serveringar

Digitala mötesplatser för unga

Verksamheter inom Fritid ungdom har stängt eller endast delvis öppet med begräsningar. Fritid ungdom har istället öppnat en så kallad Discordkanal där ungdomarna kan umgås, spela spel och annat tillsammans med fritidsledarna och sina vänner.
Fritid ungdom

Äldre och äldreomsorg

Endast bokade besök på äldreboenden

Även om de allra flesta av brukarna är vaccinerade gäller ändå bokade besök tills vidare. Välkommen att boka, men tänk på att det är viktigt att du är symtomfri och att du noga följer våra besöksrutiner. Vi ser gärna att besöket sker utomhus.
Kontaktuppgifter till äldreboenden

Antigentester för all vårdpersonal

All personal som arbetar vårdnära erbjuds ett snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.
Härryda kommun inför snabbtester för vårdpersonal (2021-02-17)

Antigentester för besök på korttidsenheter på Ekdalagården och Hönekulla gård

Symtomfria besökare på korttidsenheterna på Ekdalagården och Hönekulla gård erbjuds ett antigentest innan sitt besök. Snabbtestet tas av utsedd hälso- och sjukvårdspersonal som också läser av provsvaret. Snabbtestet tar cirka 15 minuter.

Samtalsstöd och vägledning

Hälsofrämjande enheten erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället under pandemin.
Samtalsstöd och vägledning

Aktiviteter på äldreträffar

Träffarna i Mölnlycke, Landvetter, Hindås, Hällingsjö och Rävlanda, som den senaste tiden endast erbjudit utomhusaktiviteter, öppnar nu upp för att ses även inomhus. Inomhusaktiviteterna kräver dock föranmälan. För mer information se anslag vid respektive träff eller kontakta fritidsassistenterna.
Kontaktuppgifter och information om träffarna 

Funktionsstöd

Endast bokade besök på gruppboenden

Även om de allra flesta av brukarna är vaccinerade gäller ändå bokade besök tills vidare. Välkommen att boka, men tänk på att det är viktigt att du är symtomfri och att du noga följer våra besöksrutiner. Vi ser gärna att besöket sker utomhus.
Kontaktuppgifter till gruppbostäder 

Antigentester för all vårdpersonal

All personal som arbetar vårdnära erbjuds ett snabbtest innan de går på sitt arbetspass. Syftet är att identifiera dem som inte uppvisar några symtom men som ändå bär på coronaviruset.
Härryda kommun inför snabbtester för vårdpersonal (2021-02-17)

Näringsliv

Stöd till näringslivet

Företag drabbas olika mycket och på olika sätt av den samhällssituation som coronaviruset skapar. Härryda kommun stöttar näringslivet genom ett antal generella insatser, men framför allt genom att lyssna på företagens behov.
Stöd till näringslivet med anledning av covid-19

Information om stöd till dig som är företagare Länk till annan webbplats.

Stöd och hjälp

Pandemin innebär en krissituation, både för samhället och för många individer. I kris reagerar vi på olika sätt, en del reagerar mer, andra mindre.
Att hamna i kris - 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att få prata om hur du känner med någon, kan göra det lättare att hantera situationen. Nedan hittar du ett urval av det stöd som Härryda kommun och andra organisationer erbjuder.

Samtalsstöd och vägledning för äldre

Hälsofrämjande enheten erbjuder samtal för att lindra oro och ensamhet, men också vägledning i hur du på ett tryggt sätt kan vistas ute i samhället under pandemin.
Samtalsstöd och vägledning

Stöd till barn, ungdom, familj och vårdnadshavare

För dig som bor i Härryda kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra.
Verksamheter för stöd och hjälp

Misstanke om barn som far illa
Kontakta socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa. En anmälan gör du för barnets bästa, för att uppmärksamma att barnet kan befinna sig i en situation där det behövs stöd.
Härryda kommun - Misstanke om barn som far illa
I akuta fall, ring 112 Länk till annan webbplats.

Familjerådgivning
Stöttar i frågor som rör till exempel oro, karantän, konflikter, isolering och kommunikationssvårigheter. Familjerådgivningen erbjuder även samtal via videolänk. Familjerådgivning

Stödsamtal för föräldrar med mindre barn
Ring och prata med en av kommunens familjebehandlare om oro, tvivel och svårigheter i familjelivet.
Stödsamtal för föräldrar med mindre barn

Att prata om coronaviruset

För barn som känner sig oroliga:

Så kan du prata med ditt barn om coronaviruset:

För dig som blir kontrollerad eller upplever hot och våld

Du kan vända dig till Härryda kommuns socialtjänst om du känner dig kontrollerad, isolerad eller kränkt i din relation, eller om du upplever hot eller våld inom familjen. I akuta fall, ring alltid 112.
Telefon: 031-724 62 00
Våld och hot i nära relation

För dig som behöver stöd utifrån missbruk och beroende

Härryda kommun erbjuder stöd och hjälp till dig med missbruk och/eller beroende av alkohol och narkotika.

Härryda kommun - Missbruk och beroende

För dig med ekonomiska bekymmer

Budget- och skuldrådgivning
För dig som i förebyggande syfte vill gå igenom din ekonomi och för dig med problem med ekonomin eller skulder som gått överstyr finns kommunens budget- och skuldrådgivare. De har tystnadsplikt och tjänsten är kostnadsfri.

Telefon: 031-724 63 01
Budget- och skuldrådgivning

Försörjningsstöd
För dig som behöver råd och stöd kring din ekonomi och försörjning.
Telefon: 031-724 62 00
Försörjningsstöd

Stöd genom andra organisationer

BRIS, Röda korset, Svenska Kyrkan och en mängd andra organisationer erbjuder stöd på mejl, chatt och telefon.

Vårdguiden 1177.se - Råd och stöd på mejl, chatt och telefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skyddsutrustning i vård och omsorg

Tillgången på skyddsutrustning i Härryda kommuns verksamheter är god.

Privat vårdaktör och skyddsutrustning

Med anledning av covid-19 har privata aktörer möjlighet att skaffa materiel via Härryda kommun, Sveriges kommuner och regioner (SKR) eller Socialstyrelsen.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Däremot ska kommunen enligt det geografiska områdesansvaret samordna samtliga verksamma aktörer – oavsett om de är privata eller offentliga – i en kris. Länsstyrelsen tar regelbundet in rapport från kommunerna om tillgång på och behov av sjukvårdsmateriel, för omfördelning vid behov.

En privat aktör ska:

1. I första hand själv köpa in sin skyddsutrustning via sina vanliga kanaler.

2. I andra hand, om varorna är slut eller restnoterade, köpa in skyddsutrustning genom att avropa på SKRs ramavtal om bristvaror under coronapandemin.
Om du som privat aktör vill köpa in skyddsutrustning, mejla då skyddsutrustning@harryda.se ifyllt och inscannat exemplar av blanketten Anmälan för avrop - privat verksamhet Word, 90.9 kB.

Kommunen kontaktar då SKR som lägger upp dig som en kund på Onemed.se som förmedlar varorna på ramavtalet.

3. I tredje hand ska den privata utföraren begära stöd från Länsstyrelsen via kommunen. Om du som privat aktör vill äska skyddsmaterial från Socialstyrelsen mejlar du ifylld och inscannat exemplar av blanketten Begäran om stöd - privat verksamhet Excel, 26 kB. till skyddsutrustning@harryda.se

Lager utav skyddsrustning för att kunna följa basala hygienrutiner och vid misstänkt eller konstaterad smitta för privata aktörer

Härryda kommun uppmuntrar privata aktörer att ha ett lager av utrustning, för att kunna följa basala hygienrutiner och för att kunna hantera misstänkt eller konstaterad smitta enligt rutiner från Smittsskydd och Vårdhygien, Västra Götaland,, som räcker över en långhelg då ordinarie postgång inte går. Om du som privat aktör inte lyckas köpa in skyddsutrustning via dina vanliga kanaler, via SKRs ramavtal eller får tillräckligt med material via äskningen från Länsstyrelsen så kan du som privata aktör mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning för basala hygienrutiner för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som alltid används för att följa basala hygienrutiner, så som handsprit, ytdesinfektion, kortärmade förkläden och handskar, finns centralt hos kommunen. Du som privat aktör kan mejla skyddsutrustning@harryda.se helgfri vardag klockan 8-16.30 för att efterfråga utrustning. Utrustningen kan hämtas överenskommen tid, någon gång mellan klockan 8 och 16.30 helgfri vardag, i receptionen på Råda torg 1, Mölnlycke.

Vid akut behov utanför kontorstid (före 8 och efter 16.30 samt helg) kan du som privat aktör kontakta sjuksköterskeenheten på telefon 031-724 86 00. Utanför kontorstid hämtas utrustningen på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Utrustning vid misstänkt smitta för brukare som inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård

Den utrustning som ordineras av sjuksköterska vid misstänkt eller konstaterad smitta, så som långärmade förkläden, visir eller skyddsglasögon och munskydd IIR, kan lämnas ut enligt följande rutin:
Kontakta sjuksköterska eller läkare på ansvarig vårdcentral. Det är personalen på vårdcentralen som avgör om eventuell provtagning ska ske samt om skyddsutrustning ska användas. Om läkare/sjuksköterska på vårdcentral bedömer att skyddsutrustning ska användas kan Härryda kommun tillhandahålla denna i enlighet med ordination.
Ta då kontakt med sjuksköterskeenheten: 031-724 86 00 Länk till annan webbplats.. Utrustning hämtas på den med sjuksköterskeenheten överenskomna platsen.

Vid övriga frågor, vänligen kontakta Härryda kommuns växel: 031‑724 62 00

Viktiga länkar till andra myndigheter

Genom att vara källkritisk, ta del av myndighetsinformation som förstahandsinformation och inte dela osäker information kan du hjälpa till att förhindra ryktesspridning och spekulationer.

Krisinformation.se och informationstelefon 113 13

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här hittar du samlad information om covid-19 och läget i Sverige.
Information om coronaviruset på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har allmänna frågor om coronaviruset kan du även ringa det nationella informationsnumret 113 13. Det går att ringa dygnet runt.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett övergripande samordningsansvar för information om coronavirusets utbredning i Sverige och rekommenderad hantering.
Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanligt förekommande frågor och svar om virusets symptom och hur det smittar.
Frågor och svar om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterar kontinuerligt läget med det senaste om coronaviruset, smittspridning och vilka åtgärder som myndigheterna rekommenderar.

Information om coronaviruset på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen uppdaterar med information från smittskyddet både riktad till vårdgivare och allmänhet.
Information om coronaviruset hos Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Information om provtagning i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Sjukvårdsinformation på 1177

Om du är sjuk, orolig och behöver komma i kontakt med sjukvården ring telefonnummer 1177. Då kommer du till 1177 Vårdguiden som ger dig råd kring hur du ska göra.
Information om coronaviruset på 1177.se - Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information in other languages

Nationell telefonlinje på flera språk

Det finns en telefonlinje som har personer som kan ge information om och svara på dina frågor om covid-19 på flera språk.
Ring 08-123 680 00.
Telefonlinjen är öppen på vardagar mellan 9.00-12.00 och 13.00-15.00. De språk som talas är: engelska, spanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska, persiska, somaliska, amarinja, tigrinj, dari och ryska.
Nationell telefonlinje för frågor om coronaviruset på flera språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (1177.se)

Information om covid-19 på olika språk och i bilder:

Information på olika språk och i bilder (VGR Smittskydd) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lättläst, uppläst och teckenspråk