Till innehållet

Vår vision

I Härryda kommun har vi en vision – en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun, och som ska finnas med som grund för prioriteringar och beslut framöver.

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

En gemensam målbild

Visionen är beslutad i kommunfullmäktige och utgör en central del i kommunens styrning. Visionen pekar ut riktningen för kommunens långsiktiga utveckling och ska bidra till att skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen.

Visionen i vardagen

Visionen är det vi ytterst styr och arbetar mot i Härryda kommun. Den är en del i kommunens olika verktyg för planering och utveckling – såväl politiskt som i uppföljning av verksamheter. Förvaltningens förhållningssätt bidrar också varje dag till vår gemensamma vision.
Mer om förvaltningens förhållningssätt och att arbeta i kommunen

Så blev visionen till

I arbetet med att ta fram visionen var det viktigt att människor med olika perspektiv fick komma till tals, för att ge sin bild av hur de vill se Härryda kommun. Det gjordes genom:

  • öppna träffar i Eskilsby, Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke, och Rävlanda,
  • samtal med äldre och yngre, föreningar, företagare och boende på olika orter,
  • förslagslådor på bibliotek och kommunhus , där det gick att lämna in sina idéer för framtidens Härryda kommun,
  • digital enkät där 750 personer tyckte till, varav över hälften var under 24 år.

Det stora underlaget bearbetades ned till ett antal teman och nyckelbegrepp. Utifrån dessa skapade en arbetsgrupp sedan flera förslag på vision, som efter genomarbetning i olika led landade i det slutgiltiga förslaget. Detta godkändes av kommunfullmäktige den 12 december 2019.

Det här står visionen för

Rubriken säger kort och kärnfullt vad kommunen vill. ”Här vågar vi!” signalerar en riktning framåt och en attityd om att vi ska våga.

Visionstexten talar om för oss varför vi ska våga. Påståendena är neutrala, för att kunna användas av alla kommunens verksamheter och i olika situationer. Visionstexten pekar mot framtiden: ordet bygger signalerar aktivitet och kan tolkas både bokstavligt och bildligt. Orden växa och blomstra fångar både den känsla och de möjligheter som ska finnas i kommunen, för människor och företag. Orden lyfter och landar är en blinkning åt flygplatsen, som en unik förutsättning för kommunen. Att idéer ska födas och genomföras signalerar kreativitet och handlingskraft. Dessutom ska det vi gör vara hållbart för kommande generationer.

Ledorden i visionen säger hur Härryda kommun ska vara och uppfattas. Ledorden hänger samman med visionens budskap om att våga – för att göra det krävs mod, nytänkande och handlingskraft.

Kontakt

Björn Magnusson, ordförande kommunfullmäktige

Håkan Eriksson, ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-02