Till innehållet

Projektfinansiering

2021 inleddes en ny programperiod som sträcker sig till 2027.

Länkar till fonder och program

EISMEA

Ett EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Programmet fokuserar särskilt på investeringsinstrument och stöd till små och medelstora företag som vill etablera sig internationellt.
EISMEA Länk till annan webbplats.

Erasmus+​

Ett EU program som främjar internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott.
Erasmus+ Länk till annan webbplats.

Europeiska socialfonden (ESF)

En statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att förvalta Socialfonden och Integrationsfonden i Sverige.
Europeiska socialfonden Länk till annan webbplats.

Horisont Europa

I Horisont Europa bygger EU vidare på arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation som tar sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål.
Horisont Europa Länk till annan webbplats.

Interreg IVA Kategatt Skagerrak

Ett EU-program för gränsöverskridande samarbetsprojekt mellan partners från Norge, Sverige och Danmark.
Interreg IVA Kattegatt Skagerrak Länk till annan webbplats.

Interreg IVB Nordsjön

Arbetar med regionala utvecklingsprojekt i Nordsjöområdet.
Interreg IVB Nordsjön Länk till annan webbplats.

Interreg IVB Östersjön

Ett effektivt finansieringsverktyg för samarbete i Östersjöregionen.
Interreg IVB Östersjön Länk till annan webbplats.

Länkar till annan projektfinansiering

Allmänna Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
Allmänna Arvsfonden Länk till annan webbplats.

Vinnova

VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika inriktning och spänner över flera samhällsområden och näringsgrenar. VINNOVAs program har tre huvudinriktningar: strategiskt viktiga områden, innovationsförmåga hos specifika målgrupper samt gränsöverskridande samverkan.
Vinnova Länk till annan webbplats.

Länkar till samarbetspartners

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network erbjuder kostnadsfri EU-rådgivning till svenska små och medelstora företag.
Enterprise Europe Network Länk till annan webbplats.

Europa direkt

Lokala informationskontor som hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och i EU:s regelverk samt hitta EU-dokument samt arrangerar aktiviteter och evenemang.
Europa direkt Västra Götaland Länk till annan webbplats.
Europa direkt Bollebygd Länk till annan webbplats.

Business Sweden

Business Sweden underlättar för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige.
Business Sweden Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-21