Till innehållet

Kunskapsutbyte mellan Härryda och Kenya

"Young people’s influence and choice of working life" är projektnamnet på ett kunskapsutbyte mellan Härryda kommun och kommunen Homa Bay i Kenya. Tillsammans utforskar kommunerna hur man bättre kan vägleda unga att se sina möjligheter och göra kloka gynnsamma val av studier och yrkesliv som matchar både person och arbetsmarknad.

I samarbete med Homa Bay i Kenya utvecklar Härryda kommun under tre år planer och aktiviteter för att öka ungas medvetenhet kring karriär och livsval. Det handlar om personlig utveckling, demokratiska förmågor, kunskap om arbetsmarknaden och entreprenörskap.

I projektet är en viktig aspekt att öka ungas intresse för att vara delaktiga i och ta ansvar för utvecklingen i det lokala samhället och arbetslivet. Arbetet tar sin avstamp i målen i Agenda 2030 om demokrati, hållbar utveckling, vikten av jämställdhet och barns rätt i samhället.

Projektet pågår från 2020 till och med 2024 och finansieras genom ICLD, Internationellt Center för Lokal Demokrati. I projektet deltar politiker och representanter från skolan.

Projektet "Young people’s influence and choice of working life" är uppföljaren på utbytesprojektet “The right to influence for children and youth”.

Projektet är finansierat av ICLD. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sanna Ingelstam-Duregård, projektledare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-05-14