Till innehållet

Internationellt arbete

Härryda kommun deltar i flera olika projekt och samarbeten inom EU:s program och andra internationella samarbeten, vilket bidrar till att kommunens egna verksamheter utvecklas samtidigt som goda idéer från den egna verksamheten sprids.

Enligt Härryda kommuns policy för arbetet med internationella kontakter ska kommunen:

  • som en naturlig del av arbetet, utveckla sin verksamhet genom att på olika sätt dra nytta av internationella kontakter
  • tillvarata erfarenheter från andra regioner inom EU men även utanför EU:s område
  • dela med sig av erfarenheter och kunskaper så att dessa kan spridas
  • uppmuntra medarbetarna att engagera sig i gränsöverskridande arbete
  • stödja verksamheternas deltagande i samarbetsprojekt med ovanstående syfte
  • ge möjlighet för medarbetare att delta i olika utbytesprojekt
  • stödja föreningsliv och näringsliv i samarbeten inom EU:s ramar men även annat internationellt samarbete där så är möjligt.

Kontakt

Se under respektive projekt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-08-03