Till innehållet

Tillsammans för Agenda 2030

Under devisen "Tillsammans för Agenda 2030" samarbetar lokala företag och skolklasser i årskurs åtta, för att öka kunskap och samverkan kring de globala målen för hållbar utveckling – och vad vi kan göra för att närma oss dem.

Samarbete mellan företag och skolklasser

Under samarbetet får klasserna agera konsulter åt lokala företag som vill lära sig mer om hållbarhetsabete. Eleverna informerar företagen om FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, och arbetar fram konkreta förslag på hur företaget kan agera för att bidra till målen.

Varje klass kopplas ihop med ett företag som ligger i skolans närområde. Vilka klasser och företag som medverkar varierar från år till år. Som företagare är du alltid välkommen att höra av dig med din intresseanmälan!

Barnhänder håller i en kartongmodell med bilder på de globala målen.

Kreativ utformning. Redovisning av ett elevprojekt under 2019 års omgång Tillsammans för Agenda 2030. Foto: Anna Sigvardsson

Workshop och studiebesök

I början av projektet deltar klasserna tillsammans i en workshop om de globala målen för hållbar utveckling, där de också får en presentation av det företag som klassen ska samarbeta med. Tillsammans planerar företaget och klassen in ett studiebesök för eleverna hos företaget, för att de ska kunna få en bild av företagets verksamhet, mål och förutsättningar.

Projektarbete och redovisning

Klassen arbetar med projektet under ordinarie lektioner på skolan. Ofta är projektet relevant att arbeta med i flera olika ämnen. Efter ett antal veckor är det dags för redovisning där eleverna delger företagen sina förslag på utvecklingsområden för att bättre bidra till målen i Agenda 2030. I gengäld får eleverna återkoppling från företaget på sin presentation.

Medverkande företag och klasser 2023

Under hösten har elever i årskurs 8 på Båtsmanskolan, Ekdalaskolan och Fagerhultsskolan gjort studiebesök på företag och arbetat fram förslag på hur de kan utveckla sitt arbete mot de Globala Målen. Förslagen har redovisats för företagen och inbjudna gäster, som hade möjlighet att delta fysiskt eller digitalt på presentationerna. Totalt har 9 klasser och ca 180 elever medverkat i projektet under året.

Företagen som var med i år: Midbec, Dugges, Linas matkasse, Renew, Härryda energi, Habasit, Swedavia, Förbo och Skyltmax.

Utställning för allmänheten

Som avslutning ställs projektredovisningarna ut i något av kulturhusen i kommunen, så att fler kan ta del av elevernas förslag på hur vi kan tänka och agera mer hållbart.
Elevernas digitala utställning av projekten 2021 Länk till annan webbplats.

Företag och klasser som medverkade 2022

Medverkande företag: Härryda energi, Lexit group, Emerson, Yorkland ref, Servi Teknik, Plus8, Lantmännen Aspen, Landvetter Södra, Betong och Prefab samt Ulinco vultec.

Medverkande klasser, årskurs 8 på Rävlandaskolan, Fagerhultsskolan och Ekdalaskolan

Kontakt

Karin Lagerström, verksamhetsutvecklare för utbildning, kultur och fritid

Katrin Forsgren, verksamhetsutvecklare för utbildning, kultur och fritid

Maria Holmgren, verksamhetsutvecklare för utbildning, kultur och fritid

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-01-25