Till innehållet

Hållbarhetspris

Sedan 2022 delar Härryda kommun ut ett årligt hållbarhetspris. Priset delas ut till en invånare, en organisation eller ett företag i kommunen, som gjort en insats som bidrar till att utveckla Härryda kommun i en hållbar riktning.

Pappersblommor

Foto: Anna Sigvardsson

Kriterier för nominering

Företag, föreningar och kommuninvånare gör en massa bra saker för att bidra till ett mer hållbart samhälle, såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Genom att dela erfarenheter och kunskap kan vi åstadkomma ännu mer. Hållbarhetspriset delas därför ut till den som enskilt eller i samverkan med andra, gjort insatser som resulterat i förflyttning inom någon eller flera hållbarhetsdimensioner och som:

  • kan tjäna som goda exempel
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft

Vem kan bli nominerad och hur gör jag för att nominera?

Du som bor eller verkar inom Härryda kommuns gränser kan bli nominerad eller själv nominera någon till priset. Det är möjligt att nominera flera kandidater. En separat nominering görs för varje föreslagen pristagare. För att kunna fatta rätt beslut om vem som ska tilldelas priset behöver nomineringen innehålla en motivering till varför den nominerade personen eller organisationen bör få priset.

Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset för insatser som görs inom ramen för sitt kommunala uppdrag. De kan i stället få en hedersutmärkelse i form av ett diplom. Nomineringen till hedersutmärkelsen sker på samma sätt som till hållbarhetspriset.
Nomineringsperioden pågår från 6 november 2023 till 1 mars 2024.

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa på 10 000 kronor. Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till kommunstyrelsen. Prisutdelning sker den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Tidigare pristagare

2023 - Skyltmax
2022 - Marcus Karlsson, Peas of Heaven

Kontakt

Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-04