Till innehållet

Hållbarhetspris

Härryda kommuns hållbarhetspris delas ut till en invånare, en organisation eller ett företag i kommunen, som gjort en insats som bidrar till att utveckla Härryda kommun i en hållbar riktning.

Härryda Kommun

Foto: Anna Sigvardsson

Nominering

Nomineringen stänger 26 mars.

Nominera din kandidat till 2023 års hållbarhetspris

Individer, företag och föreningar gör en massa bra saker för att öka hållbarheten i vårt samhälle, såväl ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Genom att dela erfarenheter och kunskap kan vi åstadkomma ännu mer. Hållbarhetspriset ska därför delas ut till den som enskilt eller i samverkan med andra gjort insatser, som resulterat i förflyttning inom någon eller flera hållbarhetsdimensioner, och som:

  • kan tjäna som goda exempel
  • kännetecknas av kreativitet, nytänkande och framåtanda
  • präglas av engagemang och handlingskraft.

Vem kan bli nominerad?

Du som bor eller är verksam inom Härryda kommuns gränser kan bli nominerad eller själv nominera någon till priset. Det är möjligt att nominera flera kandidater. För att kunna fatta rätt beslut om vem som ska tilldelas priset behöver nomineringen innehålla en motivering till varför den nominerade personen eller organisationen bör få priset.

Kommunanställda och kommunala verksamheter kan inte tilldelas priset. De kan istället få en hedersutmärkelse i form av ett diplom, för sitt hållbarhetsarbete.

Pris och prisutdelning

Pristagaren erhåller en summa om 10 000 kronor. Nomineringarna till priset bearbetas av en tvärsektoriell grupp inom kommunen. Gruppen föreslår mottagare av priset utifrån inkomna nomineringar och lämnar förslag med motivering till kommunstyrelsen.

Prisutdelning sker den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Nominera din kandidat


Kommunanställda kan inte tilldelas priset, men kan istället få ett hedersomnämnande för sina insatser.

Om den nominerade gjort sin insats inom ett företag eller förening är det bra att nämna det här.Beskriv vad personen gjort, som gör att du tycker att hen ska belönas med hållbarhetspriset. Berätta om personens inställning, insatser och resultat. Är insatsen kopplad till ett företag eller förening, berätta gärna vilken roll personen har i organisationen.

För- och efternamn


Kontakt

Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-01-31