Till innehållet

Policy för digital utveckling

Policy för digital utveckling beskriver kommunens förhållningssätt i digitaliseringsfrågor. Policyn innehåller en målbild om ett framtida läge och tre grundläggande principer för en långsiktigt ändamålsenlig digitalisering. Policyn sammanfattas med en beskrivning av det Digitala Härryda utifrån ett invånarperspektiv.

Målbild

I Härryda är kommunens digitala service en självklar och naturlig del av vardagen. Tillsammans skapar vi digitala lösningar för framtiden.

Principer

Härryda kommun är en serviceorganisation med myndighetsansvar. Vi ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för invånare, besökare och näringsidkare att ta del av digitaliseringens möjligheter i sin vardag.

I kommunens digitaliseringsarbete utgår vi från följande principer:

  • Invånaren först

Nyttan för invånare och företag prioriteras i digitaliseringsarbetet. Vi skapar lösningar utifrån invånares och företagens behov för att underlätta vardagen.

  • Digitalt först

Digitalisering är ett prioriterat och självklart förstahandsval i kommunens verksamhetsutveckling. Vårt fokus är att skapa enkel och lättanvänd service som är tillgänglig när invånaren behöver och vill nyttja den.

  • Samverkan först

Samarbete och samverkan med andra prioriteras. Vi delar med oss digitala lösningar, erfarenheter och data. Vi involverar användarna i utvecklingen för att skapa bästa möjliga digitala service.

Härryda ur invånarens perspektiv

Arbetet utifrån policyn med riktning mot målbilden ska skapa följande upplevelse hos invånaren:

I Härryda…

· har jag tillgång till enkel och lättanvänd digital service som underlättar min vardag.

· är kommunens digitala tjänster tillgängliga där jag är och när jag vill.

· arbetar kommunen tillsammans med mig och andra för att erbjuda bästa möjliga digitala service utifrån mina behov.

· kan jag och andra öppet ta del av kommunens digitala lösningar, erfarenheter och data.

· används lösningar som är hållbara för mig och kommande generationer.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-08-17