Kontakt
Lyssna

Nu tar vi ett steg mot framtidens Härryda kommun! 

Text på bilden Vår vision vår framtid. Bild för kommunens visionsarbete,

Under 2019 tar vi fram en övergripande vision för Härryda kommun: en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun och som ska finnas med som grund för prioriteringar och beslut framöver.

Ett sätt att beskriva en vision är att det är en idealbild av samhället som vi vill uppnå i framtiden och som kan förverkligas helt eller delvis. Det är en gemensam målbild som ska hjälpa oss att svara på frågan “vart är vi på väg?”

Därför behöver vi en vision

Beslutet om att ta fram en vision kommer från kommunfullmäktige och bottnar i Härryda kommuns nya styrmodell, som innebär att politikerna ska styra med utgångspunkt från just en övergripande vision. Visionen ska peka ut riktningen för kommunens långsiktiga styrning och skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Den ska vara hållbar över tid och vara partipolitiskt obunden men beslutas av kommunfullmäktige.

Många har tyckt till

I arbetet med att ta fram visionen är det viktigt att många olika grupper kommer till tals. Alla olika tankar och idéer är viktiga för att vi ska ha ett brett underlag att jobba med. Vi har pratat med äldre och yngre, föreningar, företagare och boende på olika orter. I Eskilsby, Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke, Rävlanda har vi bjudit in till träffar för samtal om kommunens framtid.

På bibliotek och kommunhus har vi haft förslagslådor där den som vill har kunnat lämna ner sina idéer för framtidens Härryda kommun.

Fortsatt arbete med visionen

Utifrån insamlat material arbetar nu styrgruppen för visionsarbetet fram en vision att presentera för kommunstyrelsen senare i höst.

Relaterad information

Kontakt

Roger Nordman
Ordförande
kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se

Håkan Eriksson
Ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
0707-42 64 03
hakan.eriksson@politiker.harryda.se