Kontakt
Lyssna

Nu tar vi ett steg mot framtidens Härryda kommun! 

Text på bilden Vår vision vår framtid. Bild för kommunens visionsarbete,

Under 2019 tar vi fram en övergripande vision för Härryda kommun: en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun och som ska finnas med som grund för prioriteringar och beslut framöver.

Ett sätt att beskriva en vision är att det är en gemensam målbild som ska hjälpa oss att svara på frågan “vart är vi på väg?”

Därför behöver vi en vision

Beslutet om att ta fram en vision kommer från kommunfullmäktige och bottnar i Härryda kommuns nya styrmodell, som innebär att politikerna ska styra med utgångspunkt från just en övergripande vision. Visionen ska peka ut riktningen för kommunens långsiktiga styrning och skapa identitet, stolthet och engagemang för kommunen. Den ska vara hållbar över tid och vara partipolitiskt obunden men beslutas av kommunfullmäktige.

Många har tyckt till

I arbetet med att ta fram visionen har det varit viktigt att många olika grupper kommer till tals. För att få in en bredd av tankar och idéer har vi pratat med äldre och yngre, föreningar, företagare och boende på olika orter. I Eskilsby, Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke, Rävlanda har vi bjudit in till träffar för samtal om kommunens framtid.

På bibliotek och kommunhus har det funnits förslagslådor, där vem som helst har kunnat lämna in sina idéer för framtidens Härryda kommun. Inte minst har vi fått in en mängd tankar på digital väg.

Fortsatt arbete med visionen

Utifrån det insamlade materialet har nu beredningsgruppen och förvaltningens arbetsgrupp arbetat fram ett förslag till vision. Förslaget godkändes av kommunstyrelsen den 21 november och ska behandlas av kommunfullmäktige den 12 december.

Relaterad information

Kontakt

Roger Nordman
Ordförande
kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se

Håkan Eriksson
Ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
0707-42 64 03
hakan.eriksson@politiker.harryda.se