Kontakt
Lyssna

Nu tar vi ett steg mot framtidens Härryda kommun

- ta chansen att vara med! 

Under 2019 tar vi fram en övergripande vision för Härryda kommun: en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun och som ska finnas med som grund för prioriteringar och beslut framöver.

Hur vill du se framtidens Härryda kommun?

I arbetet med att ta fram visionen är det viktigt att många olika grupper kommer till tals. Alla olika tankar och idéer är viktiga för att vi ska ha ett brett underlag att jobba med. Vi har pratat med äldre och yngre, föreningar, företagare och boende på olika orter. I Hindås, Hällingsjö, Landvetter, Mölnlycke och Rävlanda har vi bjudit in till träffar för samtal om kommunens framtid.

Ytterligare tillfälle att komma och prata vision med kommunens politiker:

Brevlådor på bibliotek

Du kan också skriva ned dina idéer för framtidens Härryda kommun och lägga i en förslagslåda, som finns på biblioteken och i kommunhusets entré.

Följ arbetet med visionen

Insamlingen av röster och framtidstankar fortsätter under sommaren. Utifrån det ska sedan politikerna i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling arbeta fram och presentera en vision för kommunstyrelsen. Uppdaterad information hittar du på harryda.se/vision

Text på bilden Vår vision vår framtid. Bild för kommunens visionsarbete,

Relaterad information

Kontakt

Roger Nordman
Ordförande
kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se

Håkan Eriksson
Ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
0707-42 64 03
hakan.eriksson@politiker.harryda.se