Kontakt
Lyssna

Nu tar vi ett steg mot framtidens Härryda kommun

- ta chansen att vara med! 

Text på bilden Vår vision vår framtid. Bild för kommunens visionsarbete,

Under 2019 ska vi ta fram en övergripande vision för Härryda kommun; en gemensam ledstjärna som pekar ut riktningen för vår kommun och som ska finnas med som grund när våra politiker prioriterar och beslutar. 

Arbetet med att ta fram visionen ska kännetecknas av bred förankring och av att många olika grupper får komma till tals. Vi kommer att prata med äldre och yngre, föreningar och företagare och boende på olika orter. 

Vi vill träffa så många som möjligt men har du inte möjlighet att komma så kan du tycka till genom att svara på några frågor digitalt.

Kontakt

Roger Nordman
Ordförande
kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se

Håkan Eriksson
Ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
0707-42 64 03
hakan.eriksson@politker.harryda.se