Valnämndens preliminära rösträkning

Valnämnden sammanträder onsdag 14 september 2022 klockan 8, för att granska och räkna de röster som inte har räknats i vallokalerna.

Rösträkningen är offentlig. Den sker i lokalerna Landvettersjön och Västra Nedsjön, i kommunhuset vid Råda torg i Mölnlycke.

Resultatet av valnämndens rösträkning är preliminärt.